Politierechtbank Mechelen

Twee maanden na de uitspraak door Politierechtbank Mechelen volgt de betekening van het verstekvonnis. U zal uw rijbewijs moeten inleveren, eventueel proeven afleggen en een boete betalen. Aarzel niet en vraag gratis advies aan IntoLaw Advocaten om het verloop van de procedure te kennen. 

Griffie Politierechtbank Mechelen
Keizerstraat 20 - 2800 Mechelen
Telefoonnummer: 015/28.82.13

Raadpleeg gratis IntoLaw Advocaten bij een rijverbod
 

Kan ik een rijverbod tijdens het weekend en op feestdagen aanvragen?

Wanneer Politierechtbank Mechelen een rijverbod uitspreekt hebt u geen keuzemogelijkheid wat de periode betreft. Ook niet wanneer u uw wagen nodig hebt om uw beroep uit te oefenen. Heel sporadisch en na een grondig onderzoek van het dossier kan het parket alsnog toestemmen om u de periode te laten kiezen. Denkt u dat u in aanmerking komt? IntoLaw kan u gratis adviseren bij de motivering.
 

Ben ik ook verplicht om theoretische of praktische proeven af te leggen?

Vaak wel. U ontvangt dan een brief met de vraag om het examencentrum van uw keuze op te geven. Het Parket brengt dan het gekozen centrum op de hoogte, dat contact met u zal opnemen voor het afleggen van de proeven. Laat u na om de brief te beantwoorden binnen de 2 tot 3 maanden, dan beslist het Parket waar u de proeven moet afleggen en wordt het vonnis betekend.
 

Veroordeelt Politierechtbank Mechelen mij tot een geldboete?

Enkele paar maanden na het vonnis stuurt de Ontvanger van de Belgische Staat u een brief met de geldboete en de kosten. Mocht u een probleem ondervinden om te betalen kan het team van IntoLaw Advocaten u helpen bij het opstellen van een verzoek om een afbetalingsplan toe te kennen of de betalingstermijn uit te stellen.
 

Aan welke geldboete mag ik mij verwachten?  

IntoLaw Advocaten kan bogen op een jarenlange ervaring en verzamelt vonnissen van politierechtbanken in een uitgebreide database. Wij kunnen de boete of straf voor uw verkeersovertreding dan ook accuraat inschatten. Wij doen dit geheel gratis, telefonisch of via e-mail.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.