Medische en psychologische herstelproeven

 Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer?

Enkele weken na de uitspraak van de rechter krijgt u als overtreder per post een lijst met erkende instellingen waar u deze onderzoeken kan laten afnemen. U kan steeds zelf de instelling kiezen. Indien u geen keuze maakt binnen de maand, zal het Openbaar Ministerie deze keuze voor u maken en wordt u doorgestuurd naar die instelling.

U kan uw keuze maken door op de bijlage de instelling van uw keuze aan te duiden waar u het onderzoek wenst af te leggen. Vervolgens zal u een uitnodiging ontvangen van de instelling om u aan te melden, al dan niet gepaard met een overschrijvingsformulier zodat u de kosten op voorhand kan betalen.

Kostprijs?

Het Ministerieel besluit van 8 maart 2016 bepaalt de kostprijs van de medische en psychologische onderzoeken

De in dit artikel bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2005 werd bereikt. Dit houdt in dat de bedragen op 1 januari van elk jaar worden aangepast aan het op 31 december van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de gezondheidsindex. De bedragen worden steeds tot op de dichtstbijzijnde euro naar beneden afgerond.

In 2021 zijn de bedragen bepaalt op 101 euro voor het medisch onderzoek en 338 euro voor het psychologisch onderzoek.

De rechter kan steeds, op grond van artikel 29, §4, tweede lid Wegverkeerswet, bepalen dat deze kosten in mindering worden gebracht van de opgelegde geldboete. U dient hierbij op te merken dat dit een gunst uitmaakt waardoor de rechter niet verplicht is dit op te leggen.

Daarenboven kunnen slechts de kosten van de eerste herstelonderzoeken in mindering worden gebracht. Indien u niet slaagt voor uw onderzoeken, en u deze dus opnieuw moet afleggen, zal u de kosten zelf moeten dragen.

Onderzoek?

Tijdens het medisch onderzoek zal de dokter van de gekozen instelling nagaan of u fysisch en psychologisch in staat bent om een voertuig te besturen. U zal een uitgebreide vragenlijst dienen in te vullen. Ook is het mogelijk dat er bloedproeven of urinetesten worden afgenomen.

Ook het psychologisch onderzoek is erop gericht om na te gaan of u psychologisch in staat bent om een voertuig te besturen. De psycholoog zal u uitgebreid ondervragen en bepaalde psychologische testen opleggen.

Dergelijke onderzoeken kunnen 2 tot 3 uur duren.

Het is belangrijk dat u goed meewerkt en dat u zich steeds vriendelijk opstelt.

Niet geslaagd?

Indien u niet geslaagd bent voor één of beide onderzoeken, bent u verplicht dat onderzoek opnieuw te doen. U krijgt immers uw rijbewijs niet terug totdat u geslaagd bent op uw onderzoek(en).

Er wordt in de Wet géén tijdsduur bepaald waarbinnen dit tweede onderzoek moet doorgaan. U kan dit dus onmiddellijk erna doen of u kan een bepaalde periode wachten (tot er bijvoorbeeld geen spoor meer terug te vinden is in uw lichaam van bepaalde verdovende middelen).

Als men u na twee achtereenvolgende medische of psychologische onderzoeken nog steeds niet geschikt bevindt, of als u niet akkoord gaat met de opgelegde voorwaarden of beperkingen, kan u de onderzoeken nogmaals ondergaan in een andere instelling.

Wanneer u geslaagd bent met beperkte geldigheid zal de griffie u een rijbewijs met ‘beperkte geldigheid’ afleveren. Men kan bijvoorbeeld beslissen om het rijbewijs enkel geldig te verklaren voor bepaalde categorieën van voertuigen, de geldigheid beperken in tijd, een nultolerantie opleggen of vragen dat u aanpassingen doet aan uw voertuig. Deze voorwaarden worden steeds vermeld op uw nieuw rijbewijs dat u zal moeten afhalen bij uw gemeente.

Testen niet afgelegd?

Zolang u het onderzoek niet aflegt, wordt uw rijbewijs niet teruggegeven.

Ik heb toch gereden?

Als u toch een voertuig bestuurt zonder geslaagd te zijn op één of meer onderzoeken riskeert u enorme zware straffen.

Artikel 48 Wegverkeerswet bepaalt immers dat u een gevangenisstraf riskeert van 15 dagen tot 2 jaar en/of een geldboete van 500  tot 2.000 euro. Daarenboven zal u een rijverbod van minstens 3 maanden worden opgelegd.

 

Contacteer onze gespecialiseerde advocaten voor een antwoord op maat of om uw persoonlijke situatie te bespreken. U ontvangt vrijblijvend een deskundig advies.


Neem contact met ons op

Actueel

 Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

Vrijdag 01 Juli 2022

Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

‘Deze keer ben ik BOB’ luidt de titel van de nieuwe BOB-zomercampagne. Dat België uitermate slecht scoort in een Europees onderzoek naar alcohol achter het stuur, toont het blijvende belang van dergelijke campagnes aan.

Lees meer
 Nieuwe wet voor de elektrische step

Woensdag 29 Juni 2022

Nieuwe wet voor de elektrische step

De regels voor elektrische steps staan op het punt te veranderen als gevolg van een wijziging in de verkeerswetgeving. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2022. Intolaw biedt u een overzicht van de wijzigingen die van kracht zullen worden:

Lees meer
 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
close menu 1u