Politierechtbanken

Wat?

Politierechtbanken zijn strafgerechten die bevoegd zijn bij het begaan van overtredingen. Zo kan gedacht worden aan traditionele overtredingen zoals door het rood licht rijden of onder invloed van alcohol rijden.

De politierechtbank is nochtans ook bevoegd in burgerlijke zaken, namelijk om kennis te nemen van alle vorderingen tot vergoeding van schade “ontstaan uit een verkeersongeval of een treinongeval”. In dat geval gaat het bijvoorbeeld over een rechtszaak waarbij een verzekeraar (na vergoeding van het slachtoffer) een vordering heeft ingesteld tegen zijn eigen verzekerde, aangezien de verzekerde aansprakelijk is voor het veroorzaakte ongeval.

Wie is wie?

De spilfiguur in de politierechtbank is ongetwijfeld de politierechter. Rechts naast de politierechter is de griffier terug te vinden.

Daarnaast wordt het openbaar ministerie in de politierechtbank waargenomen door de procureur des Konings. Maar wat wil dat nu juist zeggen? Het openbaar ministerie vordert een juiste toepassing van de wet naargelang de wetsovertreding die werd begaan. Zo zal ter zitting bij de politierechtbank de procureur des Konings altijd eerst aan het woord zijn om de feiten te overlopen en daaropvolgend zijn vordering ter kennis te stellen (bijvoorbeeld: “het parket vordert een boete van 35 euro”).

Er is ook een deurwachter of bode. In principe melden de partijen zich aan bij de deurwachter voor het begin van de zitting.

Tot slot staan de partijen voor de rechter, al dan niet vertegenwoordigd door een advocaat.

Wist-je-datje

Wist je dat wij kantoor houden in Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook advocaten hebben tot in Limburg? Contacteer ons gerust zodat wij jouw belangen kunnen verdedigen voor de politierechtbank.

Waar?

In principe is er per gerechtelijk arrondissement één politierechtbank. Zo zijn er politierechtbanken opgericht op de volgende plaatsen:

Bereken je boete

Bereken uw boete
Laurens Guinée

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u