Politierechtbanken

Politierechtbanken België

Politierechtbanken zijn strafgerechten die bevoegd zijn bij het begaan van overtredingen. Zo kan gedacht worden aan traditionele overtredingen zoals door het rood licht rijden of onder invloed van alcohol rijden.

De politierechtbank is nochtans ook bevoegd in burgerlijke zaken, namelijk om kennis te nemen van alle vorderingen tot vergoeding van schade “ontstaan uit een verkeersongeval of een treinongeval”. In dat geval gaat het bijvoorbeeld over een rechtszaak waarbij een verzekeraar (na vergoeding van het slachtoffer) een vordering heeft ingesteld tegen zijn eigen verzekerde, aangezien de verzekerde aansprakelijk is voor het veroorzaakte ongeval.

Wie is wie?

De spilfiguur in de politierechtbank is ongetwijfeld de politierechter. Rechts naast de politierechter is de griffier terug te vinden.

Daarnaast wordt het openbaar ministerie in de politierechtbank waargenomen door de procureur des Konings. Maar wat wil dat nu juist zeggen? Het openbaar ministerie vordert een juiste toepassing van de wet naargelang de wetsovertreding die werd begaan. Zo zal ter zitting bij de politierechtbank de procureur des Konings altijd eerst aan het woord zijn om de feiten te overlopen en daaropvolgend zijn vordering ter kennis te stellen (bijvoorbeeld: “het parket vordert een boete van 35 euro”).

Er is ook een deurwachter of bode. In principe melden de partijen zich aan bij de deurwachter voor het begin van de zitting.

Tot slot staan de partijen voor de rechter, al dan niet vertegenwoordigd door een advocaat.

Wist-je-datje

Wist je dat wij kantoor houden in Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook advocaten hebben tot in Limburg? Contacteer ons gerust zodat wij jouw belangen kunnen verdedigen voor de politierechtbank.

Waar?

In principe is er per gerechtelijk arrondissement één politierechtbank. Zo zijn er politierechtbanken opgericht op de volgende plaatsen:

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u