Politierechtbank Genk

Rijverbod in bepaalde periode?

Keuze van periode?

Er is geen keuze van periode behoudens in heel uitzonderlijke gevallen.

In welke gevallen?

Het parket beslist hierbij van geval tot geval. Dit gebeurt echter zeer sporadisch.

Motivering?

Het gaat om uitzonderlijke gronden, en wordt dossier per dossier behandeld. Het loutere gegeven dat u vertegenwoordiger bent volstaat niet.

Betekening verstekvonnis:

De betekening van het vonnis gebeurt 2 maanden na het vonnis.

Theoretische en praktische proeven ?

Er wordt een brief verzonden waarbij men (vrije) keuze heeft van centra voor rijbegeleiding (http://www.goca.be/nl/p/examencentra ). Daarbij dient men de keuze aan te duiden en terug te sturen naar het Parket. Hierna verwittigt het Parket het gekozen centrum en deze laatste zal dan contact opnemen met de betrokkene voor het afleggen van de proeven. Indien er geen reactie komt vanwege de veroordeelde 2 tot 3 maanden na het versturen van verzoek tot keuze van centra wordt het rijverbod betekend. Hierna beslist het Parket dan zelf naar welk centrum de veroordeelde dient te gaan om de proeven af te leggen.

Geldboete

Enkele maanden na het (definitief) vonnis zal u een schrijven ontvangen van de Ontvanger van de Belgische Staat. Mocht u de te betalen geldboete en kosten niet kunnen betalen, kan u steeds een brief richten aan de Dienst betalingen met verzoek tot een (eventueel) afbetalingsplan of het uitstellen van de termijn waarbinnen moet worden betaald. 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.