Politierechtbank Brugge

Het verstekvonnis van een rijverbod van Politierechtbank Brugge wordt 2 tot 3 maanden na het vonnis betekend. Wat houdt dit zoal in voor u? Hebt u inspraak in de periode waarin u niet met de wagen mag rijden? En zo ja, onder welke voorwaarden? IntoLaw Advocaten adviseert u op basis van zijn ervaring met de Politierechtbanken.

Griffie Politierechtbank Brugge
Kazernevest 3 - 8000 Brugge
tel. burgerlijke griffie: 050 47 36 70
tel. correctionele griffie: 050 47 36 40

Vraag bij rijverbod gratis advies aan IntoLaw Advocaten!

 

Klopt het dat Politierechtbank Brugge mij de periode van mijn rijverbod laat kiezen?  

Ja dat klopt, maar wel onder bepaalde voorwaarden. De Politierechtbank van Brugge staat dit doorgaans (in 90% van de gevallen) toe wanneer het rijverbod meer dan 15 dagen bedraagt. U moet schriftelijk motiveren waarom u hierop een beroep wil doen en de rechtbank bekijkt elk dossier apart. Indien u uw rijbewijs bijvoorbeeld nodig hebt om uw werk te kunnen doen, kunt u ervoor kiezen om alleen tijdens het weekend en op feestdagen niet met de wagen te rijden.
 

Hoe zit het met de theoretische of praktische proeven?

De kans is vrij groot dat Politierechtbank Brugge ook examens of onderzoeken oplegt. U ontvangt een brief met de vraag om een keuze te maken uit de examencentra. Pas nadat u de proeven heb afgelegd, volgt de betekening en uitvoering van het rijverbod. U doet er met andere woorden goed aan alles snel op te volgen. Laat u voor alle zekerheid bijstaan door onze advocaten verkeersrecht. Hun advies is gratis.
 

Wanneer moet ik de bijhorende geldboete betalen?

Enkele maanden na het definitieve vonnis ontvangt u een schrijven van de Ontvanger van de Belgische Staat. Daarin staat de geldboete vermeld en de te volgen weg om die te betalen. Bent u (tijdelijk) niet in staat om de geldboete en de kosten te vereffenen, dan kan u een brief richten aan de Dienst betalingen. U kan vragen om een afbetalingsplan uit te werken of om de de termijn waarbinnen moet worden betaald uit te stellen. 
 

Hoeveel bedraagt de geldboete doorgaans?

IntoLaw Advocaten houdt vonnissen bij die door politierechtbanken overal in Vlaanderen en Brussel worden uitgesproken. Ook met de Politierechtbank Brugge hebben wij veel ervaring. Maak gratis gebruik van onze boetecalculator om een goed beeld te verkrijgen van de boete, het rijverbod of de gevangenisstraf die u mag verwachten.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.