Politierechtbank Bergen

Keuze van periode?

Men kan keuze doen van periode voor het rijverbod in de meeste gevallen.

In welke gevallen?

In 90% van de gevallen kan men kiezen, op voorwaarde dat men een blanco strafregister heeft.

Motivering?

Uiteraard is een blanco strafregister de eerste voorwaarde, er wordt geval per geval bekeken.

Betekening verstekvonnis:

De betekening van het vonnis gebeurt 2-3 maand na de uitspraak van het vonnis. 

Theoretische en praktische proeven ?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen (1) Rijverbod minder dan 3 maanden en (1) Rijverbod meer dan 3 maanden.

(1)   Rijverbod minder dan 3 maanden:

Het parket zal u een brief toesturen waarbij u de vrije keuze heeft om de proeven af te leggen in een centrum die vermeld staat op de lijst. U heeft 1 maand de tijd om hier op in te gaan. Het parket zal dan het rijverbod slechts uitvoeren nadat u de proeven  (succesvol) heeft afgelegd.

(2)      Rijverbod meer dan 3 maanden:

Het parket zal altijd eerst het rijverbod uitvoeren. Achterliggende redenering is dat u door het (lange) rijverbod voldoende tijd heeft om de opgelegde proeven af te leggen. Ook hier zal u op het moment dat u het rijbewijs komt inleveren de keuze krijgen een centrum aan te duiden waar u de proeven kan gaan afleggen. Men moet dan een keuze komen maken op de griffie zelf.

Geldboete

Enkele maanden na het (definitief) vonnis zal u een schrijven ontvangen van de Ontvanger van de Belgische Staat. Mocht u de te betalen geldboete en kosten niet kunnen betalen, kan u steeds een brief richten aan de Dienst betalingen met verzoek tot een (eventueel) afbetalingsplan of het uitstellen van de termijn waarbinnen moet worden betaald.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.