Politierechtbank Aalst

Wat kunt u verwachten wanneer de Politierechtbank van Aalst u veroordeelt tot een rijverbod? Kunt u de periode waarin het rijverbod geldt kiezen? Wanneer gaat het rijverbod in en hoe verloopt de procedure? Het team van IntoLaw Advocaten zet alles duidelijk voor u op een rijtje.

Rechtbank & Griffie:

Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 B, 9300 Aalst
Correctionele griffie: tel 053/82.08.77
Burgerlijke griffie: tel 053/82.08.78

 

Rijverbod? Vraag gratis advies aan IntoLaw Advocaten!

Kan ik de periode van het rijverbod zelf kiezen?

De betekening van het verstekvonnis, waarbij de rechtbank u officieel op de hoogte stelt, gebeurt 2 maanden na het vonnis. In veruit de meeste gevallen kunt u de periode van het rijverbod niet zelf kiezen, ook niet wanneer u uw wagen nodig hebt voor professioneel gebruik. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen kan het parket beslissen om u te laten kiezen. De omstandigheden worden specifiek per dossier bekeken. Zoals gezegd komt dit uiterst zelden voor wanneer de Politierechtbank van Aalst een rijverbod uitspreekt.

Legt de Politierechtbank van Aalst mij ook theoretische of praktische proeven op?

In veel gevallen moet u inderdaad examens afleggen of onderzoeken ondergaan. U zal een brief ontvangen met de vraag om aan te geven welk centrum voor rijbegeleiding u kiest. U stuurt de brief met uw keuze terug naar het Parket, dat het gekozen centrum verwittigt. Vervolgens zal het centrum met u contact opnemen voor het afleggen van de proeven.

U krijgt 2 tot 3 maanden de tijd om uw keuze bekend te maken. Doet u dit niet, dan wordt het rijverbod betekend en beslist het Parket zelf in welk centrum u de proeven moet afleggen.
 

Moet ik naast het rijverbod ook een geldboete betalen?

Een paar maanden nadat de Politierechtbank van Aalst het vonnis velt, ontvangt u een schrijven van de Ontvanger van de Belgische Staat. Daarin staat welke geldboete u moet betalen.

Kunt u deze geldboete en kosten niet betalen? Schrijf dan een brief naar de Dienst betalingen met het verzoek om een afbetalingsplan op te stellen of om de betalingstermijn uit te stellen. Als specialist in verkeersrecht kan IntoLaw u daarbij helpen. Het eerste advies van onze advocaten verkeerrecht is trouwens gratis.
 

Hoeveel bedraagt mijn boete of hoe lang duurt mijn rijverbod of gevangenisstraf?

IntoLaw kan de boete of straf voor uw verkeersovertreding vrij nauwkeurig inschatten. Wij doen dit op basis van uw informatie, de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden.

In sommige gevallen moeten wij u extra informatie of toelichtingen bezorgen bij de berekening van de boete (denk aan de specifieke omstandigheden, uitzonderingen enz). Onze advocaten bezorgen u dit alles geheel gratis, telefonisch of via e-mail.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.