Boetes te hard rijden?

U werd geflitst?

U reed aan een te hoge snelheid en werd geflitst door een (on)bemande camera.

Dan krijgt u een boete of een proces verbaal in de bus. De berekening van de boete bij een snelheidsovertreding is afhankelijk van verschillende factoren.

Wat u bij een snelheidsovertreding precies riskeert, hangt af van de snelheid waarmee u het toegelaten maximum heeft overschreden.

Op zoek naar de berekening van uw boete van een snelheidsovertreding?

Dan bent u hier aan het juiste adres!

Lichte snelheidsovertreding

Onmiddellijke inning of een voorstel tot minnelijke schikking

 • Bij een lichte snelheidsovertreding volgt meestal een onmiddellijke inning of voorstel tot minnelijke schikking.
 • Bij een minnelijke schikking stelt het parket (Openbaar Ministerie) u voor om een boete te betalen zonder rechterlijke tussenkomst.

Aanvaarding of betwisting

 • U beslist uiteraard zelf of u deze som al dan niet wil betalen.
 • Betaalt u de minnelijke schikking dan volgt er geen rechtszaak. U heeft met andere woorden uw rechtszaak afgekocht.

Wanneer u niet akkoord bent met een minnelijke schikking of u betaalt niet (op tijd) dan is de kans meer dan reëel dat u zal worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank.

Contacteer ons indien U van ordeel bent dat er verzachtende omstandigheden of andere verweermiddelen aanwezig zijn, die u een strafvermindering of zelfs vrijspraak kunnen opleveren.

Zware snelheidsovertreding

Zware overschrijding van maximaal toegelaten snelheid

 • Wanneer u de toegelaten maximumsnelheid met een veel hogere snelheid overschreed, moet u wellicht verschijnen voor de politierechtbank.
 • Snelheidsovertredingen zonder ongeval worden bestraft met een geldboete en in bepaalde gevallen ook met een rijverbod.

Uitspraak door een politierechter

 • Bij de berekening van een geldboete voor een snelheidsovertreding, hou je er best rekening mee dat het tarief varieert van 80 tot 4000 Euro (al dan niet met uitstel) en dit naargelang de plaats en de gecorrigeerde snelheid van de overtreding.
 • Voor de berekening van de periode van het rijverval of rijverbod hangt u af van de beslissing van de rechter, de wet voorziet termijnen tussen 8 dagen en 5 jaar. Het is daarom net heel belangrijk dat u goed motiveert waarom u geen of een beperkt rijverbod verdient.

Bijstand van een gespecialiseerde advocaat

 • In veel gevallen heeft een goed pleidooi van een advocaat een invloed op de uitspraak van een rijverbod. Een gespecialiseerde advocaat kan u daarin het beste advies geven.

Hoe lang het rijverbod zal duren en hoeveel de boete precies zal bedragen, hangt niet enkel af van de gemeten snelheid, maar ook van de omstandigheden.

Zo zie je, de berekening van de boete bij een snelheidsovertreding is afhankelijk van verschillende factoren.

Verzwarende omstandigheden

Verschillende overtredingen binnen een jaar

 • Bij meerdere snelheidsovertredingen binnen hetzelfde jaar, loopt u het risico dat er een verdubbeling van de tarieven plaatsvindt.

Jonge bestuurders

 • Bestuurders die minder dan twee jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B, jonge bestuurders genaamd, moeten bovendien rekening houden met extra sancties.
 • Wanneer een jonge bestuurder meer dan 20 km/uur binnen of 30 km/uur buiten de bebouwde kom te snel rijdt, wordt hem verplicht een rijverbod opgelegd.
 • Bovendien moet de jonge bestuurder bij elk rijverbod zijn rijvaardigheid opnieuw bewijzen in een theoretische en/of praktische proef.

Snelheidsovertreding en verkeersongeval

 • Wanneer uw snelheidsovertreding een ongeval veroorzaakte, kan de rechter een veel zwaardere straf uitspreken en hogere tarieven hanteren.
 • Indien het ongeval enkel blik- of materiële schade betreft, blijven de boetetarieven gelijk.
 • Bij gewonden of dodelijke slachtoffers worden de sancties evenwel veel zwaarder.
 • Naast een grotere straf voor uw snelheidsovertreding riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen.

Raadpleeg onze database met uitspraken en vonnissen!

 • Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf.
 • Intolaw Advocaten heeft gedurende jaren uitspraken en vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig België.

Raadpleeg onderstaande tabellen om uw boete te berekenen!

 • In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van de verschillende snelheidsovertredingen en bijhorende wettelijke straffen en tarieven.

 

Overschrijding BINNEN

bebouwde kom

 

 

Onmiddellijke

inning

 

 

Minnelijke

schikking

 

Boete voor de

rechtbank

 

Verval

Recht op sturen

 

 

tot 10 km/uur

 

 

53 euro binnen de bebouwde kom. In een zone30, in een schoolomgeving, woonerf en erf wordt die 53 euro telkens met 11 euro verhoogd voor elke bijkomende km/h te snel. 

 

 

63

 

 

80-4000

 

Enkel bij

art. 38§1,4° * : facultatief

8 dagen – 5 jaar

 

 

10 – 20 km/uur

 

53 euro verhoogd met 11 euro per bijkomende km/h.

 

63 + 11 voor elke

bijkomende

km/uur

 

 

80-4000

 

Enkel bij

art. 38§1,4° *: facultatief

8 dagen – 5 jaar

 

 

20 – 30 km/uur

 

164 euro verhoogd met 11 euro per bijkomende km/h. / Intrekking rijbewijs (4)

 

63 + 11 voor elke

bijkomende

Km/uur

 

 

80-4000

 

Facultatief: 8 dagen – 5 jaar /

verplicht bij jonge bestuurders (zie supra)

 

 

30 - … km/uur

 

Rechtbank (1)

 

Rechtbank

 

80-4000

 

Verplicht: 8 dagen – 5 jaar

 

1 Voor personen zonder woon-of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen tussen € 60 en € 3000.

2 Bij dagvaarding voor de rechtbank

3 en rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis

4 In opdracht van het parket

 

Overschrijding BUITEN

bebouwde kom

 

 

Onmiddellijke inning

 

Minnelijke

schikking

 

Boete voor de rechtbank

 

Verval

Recht op sturen

 

 

tot 10 km/uur

 

 

53 euro 

 

 

63

 

 

80-4000

 

Enkel bij

art. 38§1,4°* : facultatief

8 dagen – 5 jaar

 

 

 

10 – 30 km/uur

 

53 euro verhoogd met 6 euro per bijkomende km/h.

 

 

63 + 6 voor elke

Bijkomende

 km/uur

 

 

80-4000

 

Enkel bij

art. 38§1,4° * : facultatief

8 dagen – 5 jaar

 

 

 

30 – 40 km/uur

 

173 euro verhoogd met 6 euro per bijkomende km/h.

 

63 + 6 voor elke

bijkomende

km/uur

 

 

80-4000

 

Facultatief: 8 dagen – 5 jaar /

verplicht bij jonge bestuurders (zie supra)

 

 

40 - … km/uur

 

                   Rechtbank

 

Rechtbank

 

80-4000

 

verplicht:  8 dagen – 5 jaar

 

4. In opdracht van het parket

* Artikel 38§1,4° Wet betreffende de politie over het wegverkeer 16 maart 1968: Bij deze snelheidsovertredingen kan de rechter een rijverbod voor een motorvoertuig uitspreken indien de overtreder binnen drie jaar voor de huidige overtreding reeds driemaal hieromtrent werd veroordeeld.

***

Minimum en maximum liggen ver uit elkaar

De minimum en maximum boetes die kunnen worden opgelegd door een strafrechter naar aanleiding van snelheidsovertredingen liggen ruim uit.

Elke overtreding is tot stand gekomen onder specifieke omstandigheden.

Concretere inschatting door database

Aan de hand van een door Intolaw Advocaten gedurende jaren bijgehouden database krijgt u nog meer zicht op de verschillende straffen die in België worden uitgesproken.

Neem vrijblijvend en kosteloos contact op voor meer informatie

 • U kan volledig vrijblijvend met ons contact opnemen via onderstaand contactformulier of ons tijdens kantooruren bellen op het nummer 09/265.00.65. 
 • Er wordt vervolgens binnen de 4 uur (op weekdagen) met u contact opgenomen door één van onze advocaten waarbij u een inschatting krijgt wat u kan verwachten als geldboete en/of rijverbod van de rechtbank dat u moet verschijnen.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.