Boete voor te snel rijden?

 

Werd u geflitst? 

Werd u geflitst en moet u uw rijbewijs inleveren of moet u enkel een snelheidsboete betalen? Wat de gevolgen zijn van uw snelheidsovertreding hangt af van de plaats waar u de overtreding begaat en hoeveel u te snel rijdt. Snelheidsovertredingen passen niet in de onderverdeling van overtredingen van de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bijgevolg worden de verkeersboetes ervoor ook anders berekend.

Hier vindt u een handig overzicht van waaraan u zich mag verwachten.

 

Lichte snelheidsovertreding

Er volgt een onmiddellijke inning of voorstel tot minnelijke schikking. Bij een minnelijke schikking stelt het Openbaar Ministerie voor een boete te betalen zonder rechterlijke tussenkomst.

Als u de minnelijke schikking aanvaardt en betaalt, dan volgt er geen rechtszaak. Wilt u de boete betwisten of verloopt de betalingstermijn, dan zal u een dagvaarding voor te hard rijden in de bus krijgen en voor de politierechtbank moeten verschijnen. 

 

Zware snelheidsovertreding

Bij een zwaardere overtreding is de kans dat u uw rijbewijs kwijtgeraakt op basis van overdreven snelheid al een stuk groter. U zal wellicht moeten verschijnen voor de politierechtbank. Als u geen ongeval veroorzaakte, moet u geen gevangenisstraf vrezen. Enkel een boete en een rijverbod zijn dan mogelijk.

 

Snelheidsboete voor de politierechtbank

Wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen, bedraagt de geldboete voor een snelheidsovertreding tussen de 80 en 4000 euro maal opdeciemen. Afhankelijk van de plaats waar u de overtreding beging, de gecorrigeerde snelheid en de omstandigheden is het mogelijk dat u (een deel van) de boete met uitstel wordt opgelegd.  

Voor hoelang u wegens overdreven snelheid uw rijbewijs kwijt bent, hangt af van de rechter. Hij/zij beschikt over een bepaalde interpretatievrijheid om elk geval afzonderlijk en correct te kunnen beoordelen. De wet voorziet in een termijn tussen de 8 dagen en 5 jaar

 

Verzwarende omstandigheden

 

Verschillende overtredingen binnen het jaar

Als u binnen het jaar meerdere snelheidsovertredingen opstapelt, loopt u het risico op een verdubbeling van de tarieven. Ook als u binnen een bepaalde tijd voor uw snelheidsovertreding al een boete kreeg voor een andere zware verkeersovertreding, zal de politierechter dit meenemen in zijn of haar beoordeling. U hebt dan een kans op een zwaardere boete en een langer rijverbod.

 

Jonge bestuurders

Bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B moeten rekening houden met extra sancties. We willen hierbij extra benadrukken dat het hier niet enkel om jongeren gaat. Het gaat om iedereen die minder dan 2 jaar het rijbewijs heeft, ongeacht de leeftijd van de betrokkene op het moment van overtreding.

Als een jonge bestuurder een overtreding begaat waarvoor de wet voorziet dat de rechter een rijverbod kan uitspreken, is de rechter verplicht dit rijverbod uit te sprekenConcreet gaat het onder andere om overtredingen van de derde en vierde graad. Bij snelheidsovertredingen gaat hem een overschrijding van de toegestane snelheid van minimum 20km/h binnen de bebouwde kom, en 30km/h buiten de bebouwde kom.

Bovenop het verplichte rijverbod komt er nog een extra sanctie. U krijgt uw rijbewijs namelijk pas terug als u opnieuw slaagt voor het theoretisch en praktisch rijexamen.

 

Snelheidsovertreding in combinatie met een ongeval

Als u door uw overdreven snelheid een verkeersongeval veroorzaakte, heeft dit ook gevolgen voor de strafmaat. Op grond van de interpretatievrijheid van de politierechter zal hij of zij een zware straf opleggen en kan hij of zij andere tarieven hanteren.

De boetetarieven blijven gelijk bij een ongeval met alleen maar materiële schade. De zaken liggen anders bij een ongeval met gewonden of dodenDe sancties worden veel zwaarder. En naast een zwaardere straf voor de snelheidsovertreding op zich, riskeert u ook vervolgd te worden voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Daarvoor hoort een gevangenisstraf tot de mogelijkheden. 

Onze slimme boetecalculator houdt rekening met alle aspecten die kunnen leiden tot verzwarende of verzachtende omstandigheden. Vul dus nu alle gegevens in en ontvang een accurate inschatting van de gevolgen van uw snelheidsovertreding.

Of bekijk dit overzicht van snelheidsovertredingen met de wettelijk vastgelegde boetes en andere gevolgen. 

 

 

Overschrijding binnen bebouwde kom

Onmiddellijke inning

Minnelijke schikking

Boete voor de rechtbank

Rijverbod

tot 10km/h

53 euro. De boete binnen een zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf bedraagt 53 euro + 11 euro voor elke km/h te snel 

63 euro 

80 tot 4000 euro

Facultatief  rijverbod (8 dagen tot 5 jaar) in het geval van herhaling van drie maal binnen de drie jaar (art. 38 §1, 4°)

10-20km/h

53 euro + 11 euro voor elke km/h te snel

63 euro + 11 euro voor elke km/h te snel

80 tot 4000 euro

Facultatief  rijverbod (8 dagen tot 5 jaar) in het geval van herhaling van drie maal binnen de drie jaar (art. 38 §1, 4°)

20-30km/h

164 euro + 11 euro voor elke km/h te snel + evt. onmiddellijke intrekking rijbewijs voor 15 dagen1

174 euro + 11 euro voor elke km/h te snel

80 tot 4000 euro

Facultatief rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar (verplicht bij jonge bestuurders)

vanaf 30km/h

Geen onmiddellijke inning mogelijk: meteen dagvaarding2

 

Onmiddellijke intrekking rijbewijs voor 15 dagen1

Geen minnelijke schikking mogelijk: meteen dagvaarding

80 tot 4000 euro

Verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

 

 

 

Overschrijding buiten bebouwde kom

Onmiddellijke inning

Minnelijke schikking

Boete voor de rechtbank

Rijverbod

Tot 10km/h

53 euro

66 euro

80 tot 4000 euro

Facultatief  rijverbod (8 dagen tot 5 jaar) in het geval van herhaling van drie maal binnen de drie jaar (art. 38 §1, 4°)

10-30km/h

53 euro + 6 euro voor elke km/h te snel

66 euro + 6 euro voor elke km/h te snel

80 tot 4000 euro

Facultatief  rijverbod (8 dagen tot 5 jaar) in het geval van herhaling van drie maal binnen de drie jaar (art. 38 §1, 4°)

30-40km/h

53 euro + 6 euro voor elke km/h te snel + evt. onmiddellijke intrekking rijbewijs voor 15 dagen1

66 euro + 6 euro voor elke km/h te snel

80 tot 4000 euro

Facultatief rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar (verplicht bij jonge bestuurders)

Vanaf 40km/h

Geen onmiddellijke inning mogelijk: meteen dagvaarding2

 

Onmiddellijke intrekking rijbewijs voor 15 dagen1

Geen minnelijke schikking mogelijk: meteen dagvaarding

80 tot 4000 euro

Verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

1: Intrekking van het rijbewijs gebeurt in opdracht van het parket

2: Het parket kan een uitzondering maken voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in België door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning tussen 60 en 3000 euro voor te stellen.

 

Hoe berekenen wij uw boete?

De slimme software met algoritmes van IntoLaw berekent vrij accuraat uw boete. Het doet dit op basis van een grote database met rechterlijke uitspraken doorheen de jaren. Daarnaast gebruikt het systeem de huidige wetgeving als input. Ook verzwarende of verzachtende omstandigheden worden per overtreding in rekening gebracht. Op die manier krijgt u er al een goed idee van of u voor uw snelheidsovertreding uw rijbewijs kwijt bent of u enkel een boete zult moeten betalen.

Hebt u nog bijkomende vragen over uw snelheidsovertreding? Of weet u al welke marges de meettoestellen van de politiediensten hanteren. Stel al uw vragen aan de verkeersadvocaten van IntoLaw

 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.