Wat riskeert u?

Welke straf riskeer je bij een te hoog alcoholpromillage of alcoholintoxicatie?

Onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen en risico op vervolging voor politierechtbank

Wat zijn de straffen voor rijden onder invloed van alcohol en hoe verhoudt de straf zich ten opzichte van de hoeveelheid of het alcoholpromillage?

Tussen 0.5-0.8 promille alc. of tussen 0,22-0,35mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 3 uren krijgen.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 179€.
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete van 200€ -4000€ en een rijverbod.

Tussen 0.8 en 1.01 promille alc. of tussen 0,35-0,44 mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de overtreder is een mogelijkheid wanneer zijn rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 420€
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete tussen de 1600-16.000 euro en een rijverbod.

Tussen 1.02-1.15 promille alc. of tussen 0,44-0,50 mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is een mogelijkheid wanneer het rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Gelboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 578€
 • Rechtbank? Bij niet betaling van de minnelijke schikking en/of vervolging riskeert U een boete tussen 1600€-16.000€ en er zal een rijverbod toegekend worden (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Tussen de 1.15-1.49 promille alc. of tussen 0,50-0,65 mg/l AOL (gewijzigd sinds 1 juni 2023)

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking is uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ worden toegekend en een rijverbod (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Meer dan 1.5 promille alc. of meer dan 0,65 mg/l AOL

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking is uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ worden toegekend en een rijverbod (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Meer dan 1.8 promille alc. of meer dan 0,78 mg/l AOL

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking is uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ worden toegekend en een rijverbod (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de verplichting om u een alcoholslot op te leggen.

Professionele bestuurder

 • Tussen 0,09-0,22mg/l AOL: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 105€
 • Tussen 0,22-0,35mg/l AOL: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 179€.

Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, enzo)

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking zijn uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ en een rijverbod worden toegekend alsook het slagen in verschillende proeven en onderzoeken.

Bij weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is ook hier een feit.
 • Geldboete: Minnelijke schikking van 735 € is mogelijk.
 • Rechtbank? Indien u moet voorkomen zal een boete van 1600 €-16.000€ en een rijverbod worden toegekend.

Herhaling boete alcohol

Bij 2de of 3de veroordeling voor dronken rijden of rijden onder invloed, binnen een periode van 3 jaar na de eerste veroordeling. Dan lopen de boetes en andere bestraffingen fors op.

 • Eerste herhaling binnen 3 jaar : €3200 - €40.000
 • Tweede herhaling binnen 3 jaar : €6400 - €80.000

Alcoholmisbruik en een ongeval

Wanneer u een ongeval veroorzaakt terwijl u dronken achter het stuur zit, dan worden de boetes voor alcohol in België en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard met :

 • Dronken rijden bij een ongeval met gewonden: rijverbod van minimum 3 maanden, verplichte rijexamens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.
 • Dronken rijden bij een ongeval met dodelijke slachtoffers: rijverbod van minimum 6 maanden, verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.

Uitgesloten van de mogelijkheid tot een onmiddellijke inning of minnelijke schikking

 • Indien overtreder minder is dan 18 jaar oud;
 • In geval van meerdere overtredingen (gelijktijdig vastgesteld) en één van de overtredingen geen aanleiding kan geven tot deze procedure.

U moet verschijnen voor de politierechter?

1. Eerste overtreding (alcoholpromillage)

 • 0.22 tot 0.35 mg/l of 0.5 tot 0.8 promille: Geldboete van €200 – €4.000.

Bij een ademtest van 0.22 en minder dan 0.35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van 0.5 en minder dan 0.8 g/l riskeert men een geldboete van €200 – €4000.

 • 0.35 mg/l of hoger en 0.8 promille of meer: Geldboete van 1.600 – 16.000 euro.

Bij een ademtest van 0.35 of meer mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 0.8 g/l riskeert men een geldboete van 1600 – 16000 euro.

 • Professionele bestuurders: 0,09 mg/l tot 0,22 mg/l (in werking vanaf 01.01.2015): Geldboete van €200 – €4.000.

Voor bestuurders die een voertuig besturen waarvoor een rijbewijs, of een als zodanig geldend bewijs van de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is of

bestuurders die personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie, maar waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders van de vorige groep, wordt het alcohollimiet verlaagt:

§ 3. De in de eerste paragraaf bedoelde gehalten van alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht zijn respectievelijk ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht en, voor wat betreft de alcoholconcentratie per liter bloed, ten minste 0,2 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed, wanneer de bestuurder.

Voor personen die een voertuig of een rijdier besturen, of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing, op een openbare plaats, is het verboden te besturen of te begeleiden, of zelfs daartoe aanstalten te maken indien er een alcoholconcentratie is van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.

2. Bij herhaling binnen de 3 jaar

 • Verdubbeling van de boetes voor alcohol in België
 • Bovendien moet de rechter verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor minimum drie maanden uitspreken en het herstel van dit recht afhankelijk maken van het slagen voor vier examens en onderzoeken.
 • Ook is de rechter verplicht een alcoholslot op te leggen, wanneer je 2 maal een minimum van 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht blaast.

3. Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de 2de veroordeling

 • Verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes die vermeld werden bij de eerste herhaling. Alsook een alcoholslot.
 • Indien er twee overtredingen opnieuw worden begaan binnen drie jaar, spreekt de rechter bovendien het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uit voor minimum zes maanden en maakt hij het herstel van dit recht afhankelijk van het slagen van vier examens en onderzoeken.
 • Indien er drie of meer overtredingen opnieuw worden begaan, spreekt de rechter bovendien het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uit voor ten minste negen maanden en maakt hij het herstel van dit recht afhankelijk van het slagen voor vier examens en onderzoeken.

4. Rijverbod gekoppeld aan het alcoholslot

 • Indien de rechter geen definitief rijverbod uitspreekt voor een van de overtredingen; alcoholintoxicatie (art. 34§2) - dronkenschap (art. 35) of in geval van herhaling (art. 36)), kan de geldigheid van het rijbewijs worden beperkt tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot.Raadpleeg onze database met uitspraken en vonnissen!

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Opgelet: deze straffen hebben alleen betrekking tot uw alcoholmisbruik. Daarbuiten riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.

Wat is de boete bij een te hoog alcoholpromillage? | Intolaw advocaten | Alcoholpromillage

Een te hoog alcoholpromillage achter het stuur kan je dus heel wat ernstige sancties opleveren. Met deze pagina heb je een eerste inschatting van informatie, maar neem vrijblijvend en gratis contact op voor een antwoord op jouw maat!

Bereken je boete

Bereken uw boete
Jens van Looy

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u