Wat riskeert u?

Onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen en risico op vervolging voor politierechtbank

Tussen 0.5-0.8 promille alc. of tussen 0,22-0,35mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 3 uren krijgen.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 179€.
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete van 200€ -4000€ en een rijverbod.

Tussen 0.8 en 1.01 promille alc. of tussen 0,35-0,44 mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de overtreder is een mogelijkheid wanneer zijn rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Geldboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 420€
 • Rechtbank? Bij niet betaling en/of vervolging riskeert U een boete tussen de 1600-16.000 euro en een rijverbod.
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Tussen 1.2-1.15 promille alc. of tussen 0,44-0,50 mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is een mogelijkheid wanneer het rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Gelboete: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 578€
 • Rechtbank? Bij niet betaling van de minnelijke schikking en/of vervolging riskeert U een boete tussen 1600€-16.000€ en er zal een rijverbod toegekend worden (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Tussen de 1.15-1.49 promille alc. of tussen 0,50-0,65 mg/l AOL

 • Rijbewijs: U zal een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de overtreder is een mogelijkheid wanneer zijn rijgedrag als ‘gevaarlijk’ wordt omschreven.
 • Geldboete: Geen mogelijkheid tot een minnelijke schikking
 • Rechtbank? Bij niet betaling van de minnelijke schikking en/of vervolging riskeert U een boete tussen 1.600€-16.000€ en er zal een rijverbod toegekend worden (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Meer dan 1.6 promille alc. of meer dan 0,65 mg/l AOL

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking is uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ worden toegekend en een rijverbod (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Meer dan 1.8 promille alc. of meer dan 0,78 mg/l AOL

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking is uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ worden toegekend en een rijverbod (8 dagen tot 5 jaar).
 • De rechter heeft de verplichting om u een alcoholslot op te leggen.

Professionele bestuurder

 • Tussen 0,09-0,22mg/l AOL: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 105€
 • Tussen 0,22-0,35mg/l AOL: Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 179€.

Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, enzo)

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is een feit.
 • Geldboete: Onmiddellijke inning of een minnelijke schikking zijn uitgesloten.
 • Rechtbank? U wordt in elk geval gedagvaard. Er zal altijd een boete van 1600 €-16.000€ en een rijverbod worden toegekend alsook het slagen in verschillende proeven en onderzoeken.
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

  Bij weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef

 • Rijbewijs: De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende 15 dagen is ook hier een feit.
 • Geldboete: Minnelijke schikking van 735 € is mogelijk.
 • Rechtbank? Indien u moet voorkomen zal een boete van 1600 €-16.000€ en een rijverbod worden toegekend.
 • De rechter heeft de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Herhaling boete alcohol

Bij 2de of 3de veroordeling voor dronken rijden of rijden onder invloed dan lopen de boetes en andere bestraffingen fors op.

 • Eerste herhaling binnen 3 jaar : €3200 - €40.000
 • Tweede herhaling binnen 3 jaar : €6400 - €80.000

Alcoholmisbruik en een ongeval

Wanneer u een ongeval veroorzaakt terwijl u dronken achter het stuur zit, dan worden de boetes voor alcohol in België en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard met :

 • Dronken rijden bij een ongeval met gewonden: rijverbod van minimum 3 maanden, verplichte rijexamens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.
 • Dronken rijden bij een ongeval met dodelijke slachtoffers: rijverbod van minimum 6 maanden, verplichte examens en mogelijk opleggen van een alcoholslot.

Uitgesloten van de mogelijkheid tot een onmiddellijke inning of minnelijke schikking

 • Indien overtreder minder is dan 18 jaar oud;
 • In geval van meerdere overtredingen (gelijktijdig vastgesteld) en één van de overtredingen geen aanleiding kan geven tot deze procedure.

U MOET VERSCHIJNEN VOOR DE POLITIERECHTER:

1. Eerste overtreding

 • 0.22 tot 0.35 mg/l of 0.5 tot 0.8 promille: Geldboete van €200 – €4.000.

Bij een ademtest van 0.22 en minder dan 0.35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van 0.5 en minder dan 0.8 g/l riskeert men een geldboete van €200 – €4000.

 • 0.35 mg/l of hoger en 0.8 promille of meer: Geldboete van 1.600 – 16.000 euro.

Bij een ademtest van 0.35 of meer mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van tenminste 0.8 g/l riskeert men een geldboete van 1600 – 16000 euro.

 • Professionele bestuurders: 0,09 mg/l tot 0,22 mg/l (in werking vanaf 01.01.2015): Geldboete van €200 – €4.000.

Voor bestuurders die een voertuig besturen waarvoor een rijbewijs, of een als zodanig geldend bewijs van de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is of

bestuurders die personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie, maar waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders van de vorige groep, wordt het alcohollimiet verlaagt:

§ 3. De in de eerste paragraaf bedoelde gehalten van alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht zijn respectievelijk ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht en, voor wat betreft de alcoholconcentratie per liter bloed, ten minste 0,2 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed, wanneer de bestuurder.

Voor personen die een voertuig of een rijdier besturen, of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing, op een openbare plaats, is het verboden te besturen of te begeleiden, of zelfs daartoe aanstalten te maken indien er een alcoholconcentratie is van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.

2. Bij herhaling binnen de 3 jaar

 • Verdubbeling van de boetes voor alcohol in België
 • Bovendien moet de rechter verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor minimum drie maanden uitspreken en het herstel van dit recht afhankelijk maken van het slagen voor vier examens en onderzoeken.

3. Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de 2de veroordeling

 • Verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes die vermeld werden bij de eerste herhaling.
 • Indien er twee overtredingen opnieuw worden begaan binnen drie jaar, spreekt de rechter bovendien het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uit voor minimum zes maanden en maakt hij het herstel van dit recht afhankelijk van het slagen van vier examens en onderzoeken.
 • Indien er drie of meer overtredingen opnieuw worden begaan, spreekt de rechter bovendien het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig uit voor ten minste negen maanden en maakt hij het herstel van dit recht afhankelijk van het slagen voor vier examens en onderzoeken.

4. Rijverbod gekoppeld aan het alcoholslot?

 • Indien de rechter geen definitief rijverbod uitspreekt voor een van de overtredingen; alcoholintoxicatie (art. 34§2) - dronkenschap (art. 35) of in geval van herhaling (art. 36)), kan de geldigheid van het rijbewijs worden beperkt tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot.Raadpleeg onze database met uitspraken en vonnissen!

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Opgelet:  deze straffen hebben alleen betrekking tot uw alcoholmisbruik. Daarbuiten riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.

Bereken je boete

Bereken uw boete
Imke Vervaet

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u