Wat riskeert u?

Verkeerd parkeren is een overtreding van de tweede graad.

De straffen voor een overtreding van tweede graad zijn:

 • geldboete 160 euro en 2000 euro
 • Rijverbod (facultatief en dus geen verplichting voor de rechter)
 • Jonge bestuurders krijgen steeds een rijverbod en moeten het theoretisch of praktisch examen opnieuw doen bij drie overtredingen in één jaar.

In bepaalde gevallen kan uw voertuig ook worden gesleept. In dat geval zal u bijkomend de takelkosten dienen te betalen.

Wat bij herhaling? Krijgt u voor de tweede keer binnen het jaar een parkeerboete? Dan verdubbelen de boetebedragen. Verzet u tegen uw boete. Vraag gratis advies aan onze specialisten.

Parkeerboete nu ook als GAS-boete!

Sinds 01.07.2014 kunnen gemeenten GAS-boeten opleggen voor overtredingen op het stilstaan en parkeren, voor overtredingen op het verkeersbord C3, d.i. verboden toegang in beide richtingen, alsook voor overtredingen op het verkeersbord F103, d.i. de voetgangerszone, die werden vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Deze boetes variëren van 58 euro tot 345 euro, afhankelijk van de ernst van de inbreuk:

 • Op een overtreding van de eerste graad, bijvoorbeeld het niet respecteren van een parkeerverbod, staat een boete van 58 euro.
 • De overtredingen van de tweede graad, zoals parkeren of stilstaan op autowegen of parkeren op een plaats waar het een gevaar vormt voor andere weggebruikers, worden bestraft met een boete van 116 euro.

Administratieve sancties voor:

 1. verboden toegang in beide richtingen (verkeersbord C3)
 2. de voetgangerszone (verkeersbord F103)
 3. en voor zover vastgesteld met een automatisch werkende toestel

Hoeveel bedraagt de GAS-boete:

 • Eerste graad:    58 euro
 • Tweede graad: 116 euro
 • Derde graad:     geen bedrag vastgelegd

Pas op! Een parkeerboete is geen retributie

In de meeste steden moet u betalen om te (mogen) parkeren.

Doet u dat niet dan zal de stad of de gemeente, al dan niet door de tussenkomst van een privémaatschappij die de parkeerplaatsen uitbaat, een retributie uitschrijven.

Hier spreken we niet over een parkeerboete. Met uitzondering van de GAS-boetes mogen parkeerboetes alleen door de politie uitgeschreven worden.

Minnelijke schikking

Veel parkeerboetes worden door de politie en het parket van de Procureur des Konings afgehandeld met een onmiddellijke inning en een minnelijke schikking.

U ontvangt naast het Proces-verbaal een overschrijvingsformulier met de vraag om uw boete te betalen.

U betaalt tijdig? In dit geval zal u niet voor de politierechtermoeten verschijnen.

U betwist? Als u dus denkt dat uw parkeerboete onterecht werd opgelegd is het aangewezen zeker contact op te nemen met onze specialisten voor gratis advies.

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen en we zullen u binnen 24h contacteren (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

Donderdag 18 November 2021

Wat is de straf voor rijden zonder rijbewijs?

De Belgische wet is heel duidelijk: niemand mag op de openbare weg een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. Onder openbare weg wordt alles verstaan dat voor iedereen toegankelijk is, dus ook een parkeerterrein. Maar hoe zit het eigenlijk met de straffen voor rijden zonder rijbewijs?

Lees meer
 De nieuwe indicatieve tabel

Donderdag 04 November 2021

De nieuwe indicatieve tabel

Intussen is de nieuwe indicatieve tabel gepubliceerd. Deze draagt de naam ‘indicatieve tabel van 2020’ maar verscheen pas recentelijk in 2021. De indicatieve tabel is een lijst met forfaitaire vergoedingen die men in principe slechts als indicatie kan gebruiken om schade te begroten, maar de indicatieve tabel is echter niet bindend. Regelmatig moet deze worden geüpdatet zodat deze actueel blijft en de sociaaleconomische veranderingen en omstandigheden in rekening worden gebracht.

Lees meer
 Het belang van de autokeuring

Donderdag 28 Oktober 2021

Het belang van de autokeuring

De regelmatige autokeuring draagt bij tot een veiliger verkeer, gezonder leefmilieu en een betere bescherming voor de consument. Daarom legt de wet de verplichting op om uw wagen te voorzien van een geldig autokeuringsbewijs. Er moet steeds een geldig keuringsbewijs in het voertuig aanwezig zijn wanneer het voertuig zich op de openbare weg bevindt. Dit geldt tevens voor het parkeren van het voertuig op de openbare weg. Enkel wanneer u zich verplaatst naar de autokeuring of naar de garage om het voertuig te laten herstellen geldt deze verplichting niet.

Lees meer
close menu 1u