Inhoudstabel

Alcoholslot

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een toestel dat ervoor zorgt dat het voertuig niet kan starten zonder een negatieve blaastest. Het toestel meet, net zoals een politiecontrole, de hoeveelheid alcohol in jouw adem. Blijkt die hoeveelheid groter of gelijk te zijn aan 0,2 promille alcohol, dan start de motor gewoonweg niet. Een alcoholslot wordt ook altijd gecombineerd met een verplicht omkaderingsprogramma.

De rechter kan een alcoholslot opleggen wanneer:

 • je wordt veroordeeld voor alcoholintoxicatie van 0,35 mg/l UAL (0,80 promille). In principe is de rechtbank zelfs verplicht om jou een alcoholslot op te leggen vanaf 0,78 mg/l UAL (1,80 promille)
 • je een positieve ademtest aflegt als begeleider van een lerende chauffeur;
 • je weigert een ademtest, ademanalyse of bloedproef af te leggen;
 • je jouw rijbewijs niet (tijdig) afgeeft nadat je positief geblazen hebt, of als je toch nog zou verder rijden na de vaststellingen waardoor je jouw rijbewijs moet afgeven;
 • je veroordeeld wordt voor dronkenschap;
 • je je bevindt in een staat van herhaling: als je meermaals kort na elkaar betrapt wordt op alcohol in het verkeer zal de rechtbank jou sneller een alcoholslot moeten opleggen

 Vooraleer het alcoholslot werkelijk opgelegd kan worden, moet er wel voldaan zijn aan enkele voorwaarden:

 1. Er mag geen levenslang rijverbod worden uitgesproken, noch mag je rijongeschikt verklaard worden volgens artikel 42 van de wegverkeerswet.
   
 2. De bestuurder moet voldoen aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.
Wat is een alcoholslot en wanneer wordt het opgelegd? Intolaw advocaten

Voor welke voertuigen geldt het opgelegde alcoholslot?

Voor vele beklaagden hangt het alcoholslot als een zwaard boven hun hoofd, omdat een alcoholslot vaak ingrijpende gevolgen heeft voor professionele activiteiten.

De rechtbank is door de wet gebonden om, wanneer zij beslist een alcoholslot op te leggen, dat te doen voor minstens de categorie van rijbewijs waarmee de verkeersovertreding begaan werd. Als je positief blaast met een personenwagen, zal je dus sowieso een alcoholslot krijgen voor je rijbewijs B.

De rechtbank krijgt van de wet wél de mogelijkheid om het alcoholslot te beperken tot bepaalde categorieën, zolang het voertuig waarmee de verkeersovertreding werd begaan daar deel van uitmaakt. Een bus- of vrachtwagenchauffeur die positief blaast met zijn personenwagen, kan dus vragen om het alcoholslot te beperken tot zijn rijbewijs B. Zo kan vermeden worden dat zijn professionele activiteiten in gevaar zouden komen.

Hoeveel kost een alcoholslot?

De kosten voor de installatie van een alcoholslot, net als de bijhorende kosten van het omkaderingsprogramma dat moet worden gevolgd, kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s.

De rechter heeft echter de mogelijkheid om een eventuele geldboete te verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen.

De veroordeelde kan evenwel kiezen om, gedurende de periode dat hij verplicht is om enkel met voertuigen met een alcoholslot te rijden, geen motorvoertuigen te besturen waarvoor een rijbewijs vereist is. Vaak gebeurt dit omdat mensen het alcoholslot niet willen of kunnen laten installeren omwille van praktische of financiële overwegingen. Men noemt dat een ‘feitelijk verval van het recht tot sturen’.

Hierbij dient men geen alcoholslot te laten installeren en moet het omkaderingsprogramma niet gevolgd worden. De veroordeelde moet dan het rijbewijs indienen op de griffie van de rechtbank die de beslissing heeft genomen.

Als men tijdens deze periode alsnog een voertuig zou besturen, begaat men een overtreding van artikel 37/1, §4 van de wegverkeerswet. Hierop staat een gevangenisstraf van 15 dagen minimum tot 2 jaar maximum én een geldboete van 500 tot 2000 euro of met een van deze straffen alleen. Bovendien zal er een rijverbod worden uitgesproken voor dezelfde periode als het alcoholslot werd opgelegd.

Wat zijn de gevolgen voor rijden met een voertuig zonder alcoholslot?

Wanneer je een motorvoertuig bestuurt dat niet is uitgerust met een alcoholslot of wanneer u niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma, dan riskeert je:

 • Gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar
 • Geldboete van 500 euro tot 2000 euro
 • Verval van het recht tot sturen voor een periode die ten minste even lang is als de periode waarin de geldigheid van het rijbewijs werd beperkt.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Elise De Puysseleyr

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u