Wat riskeert u?

Welke straf riskeert u bij een snelheidsovertreding?

De gevolgen van uw snelheidsovertreding zijn afhankelijk van de plaats waar u de overtreding begaat, de hoogte van uw snelheid en uw persoonlijke situatie. Snelheidsovertredingen vallen niet in de onderverdeling van overtredingen van de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bijgevolg worden de verkeersboetes ervoor ook anders berekend.

We bekijken de boetes en straffen voor een lichte en een zware overtreding, wat verzwarende omstandigheden zijn en wat de gevolgen zijn van een snelheidsovertreding gecombineerd met een verkeersongeluk.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om helemaal zelf en gratis uw eigen boete voor een snelheidsovertreding te berekenen. Aan de hand van uw gegevens maakt onze calculator gebruik van een database van duizenden vonnissen om u een antwoord op maat aan te bieden. Zo weet u snel en eenvoudig aan wat u zich mag verwachten.

Bereken gratis en vrijblijvend uw eigen boete van een snelheidsovertreding aan de hand van onze boetecalculator!

Lichte snelheidsovertreding?

Er volgt een onmiddellijke inning of voorstel tot minnelijke schikking. Bij een minnelijke schikking stelt het Openbaar Ministerie voor een boete te betalen zonder rechterlijke tussenkomst.

Als u de minnelijke schikking aanvaardt en betaalt, dan volgt er geen rechtszaak. Wilt u de boete betwisten of verloopt de betalingstermijn, dan zal u voor deze snelheidsovertreding een dagvaarding in de bus krijgen en voor de politierechtbank moeten verschijnen.

Zware snelheidsovertreding?

Bij een zwaardere overtreding is de kans dat u uw rijbewijs kwijtraakt voor een bepaalde periode op basis van de overdreven snelheid al een stuk groter. U zal wellicht moeten verschijnen voor de politierechtbank. U kan veroordeeld worden voor een geldboete en een rijverbod.

Snelheidsboete voor de politierechtbank?

Wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen, bedraagt de geldboete voor een snelheidsovertreding tussen 10 en 500 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen gebracht op 80 en 4000 euro. Voor het rijverbod beschikt de politierechter over een keuzevrijheid van 8 dagen tot 5 jaar.

Zowel de hoogte van de geldboete als de periode van het rijverbod is afhankelijk van de plaats waar u de overtreding beging, de gecorrigeerde snelheid en de omstandigheden. De politierechter kan eventueel een deel van de boete of het rijverbod met uitstel verlenen. 

Houd er tevens rekening mee dat er nog heel wat kosten bijkomen wanneer u wordt veroordeeld door de politierechtbank.

Verzwarende omstandigheden?

Periode van verzwaarde herhaling

Indien u werd veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding en u binnen de drie jaar na deze veroordeling opnieuw een zware overtreding begaat, valt u in een periode van verzwaarde herhaling.

Let op, het gaat hier niet enkel over snelheidsovertredingen, doch ook over enkele andere zware overtredingen.

Indien u zich bevindt in staat van verzwaarde herhaling zal u zich moeten verwachten aan een rijverbod van minstens 3 maanden en dient u alle proeven opnieuw te doen. Dit is het praktisch en theoretisch rijexamen en een medische en psychologische proef.

Indien u binnen deze 3 jaar opnieuw dient te verschijnen voor een zware snelheidsovertreding, wordt tevens de geldboete verdubbeld.

Jonge bestuurders

Bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een Belgisch rijbewijs B moeten rekening houden met extra sancties. We willen hierbij extra benadrukken dat het hier niet enkel om jongeren gaat. Het gaat om iedereen die minder dan 2 jaar het rijbewijs heeft, ongeacht de leeftijd van de betrokkene op het moment van overtreding.

Als een jonge bestuurder een overtreding begaat waarvoor de wet voorziet dat de rechter een rijverbod kan uitspreken, is de rechter verplicht dit rijverbod uit te spreken. Concreet gaat het onder andere om overtredingen van de derde en vierde graad. Bij snelheidsovertredingen gaat hem een overschrijding van de toegestane snelheid van minimaal 20 km/h binnen de bebouwde kom, en 30 km/h buiten de bebouwde kom.

Bovenop het verplichte rijverbod komt er nog een extra sanctie. U krijgt uw rijbewijs namelijk pas terug als u opnieuw slaagt voor het theoretisch of praktisch rijexamen. U kan voor de Politierechtbank uw voorkeur aangeven.

Snelheidsovertreding in combinatie met een ongeval

Als u door uw overdreven snelheid een verkeersongeval veroorzaakte, heeft dit ook gevolgen voor de strafmaat. Op grond van de interpretatievrijheid van de politierechter zal hij of zij een zware straf opleggen en kan hij of zij andere tarieven hanteren.

De boetetarieven blijven gelijk bij een ongeval met alleen maar materiële schade. De zaken liggen anders bij een ongeval met gewonden of doden. De sancties worden veel zwaarder. En naast een zwaardere straf voor de snelheidsovertreding op zich, riskeert u ook vervolgd te worden voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Daarvoor behoort een gevangenisstraf tot de mogelijkheden.

Onze slimme boetecalculator houdt rekening met alle aspecten die kunnen leiden tot verzwarende of verzachtende omstandigheden. Vul dus nu alle gegevens in en ontvang een accurate inschatting van de gevolgen van uw snelheidsovertreding.

Of bekijk dit overzicht om te weten welke boete u moet betalen voor een snelheidsovertreding.

Binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf:

Overzicht boetes binnen bebouwde kom

Andere snelheidsovertredingen
(buiten bebouwde kom)

Overzicht boetes buiten bebouwde kom

Hebt u nog bijkomende vragen over uw snelheidsovertreding? Stel al uw vragen aan de verkeersadvocaten van IntoLaw.

Bereken je boete

Bereken uw boete
Elise De Puysseleyr

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u