Rijden tijdens rijverbod

Rijden tijdens rijverbod?

1. Rijden spijts verval (artikel 48 Wegverkeerswet)

Indien u werd veroordeeld tot een rijverbod zal u het rijverbod ter kennis worden gebracht, betekend worden, door de wijkagent.

U beschikt dan over 4 werkdagen om het rijbewijs in te leveren op de griffie van de rechtbank die de straf heeft uitgesproken. Indien men dit niet doet kan men hier ook voor gestraft worden (zie niet inleveren rijbewijs na rijverbod).

Wanneer u uw rijbewijs wel heeft ingeleverd maar u stapt toch achter het stuur dan kan u ook gestraft worden met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of met een geldboete van 500 euro tot 2000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8). Bovendien zal er een bijkomend rijverbod worden uitgesproken van ten minste drie maanden tot 5 jaar of mogelijk levenslang.

Diezelfde straffen mag men verwachten wanneer men opnieuw gaat rijden zonder dat men de opgelegde examens of onderzoeken met een goed gevolg heeft afgelegd.

Herhaling binnen drie jaar

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Toevertrouwen van een voertuig aan iemand met een rijverbod (art. 49 Wegverkeerswet)

Iemand die wetens een motorvoertuig toevertrouwt aan een persoon die een rijverbod heeft kan ook gestraft worden. Dit met een geldboete van 100 euro – 1000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8).

Het begrip wetens krijgt doorgaans in de rechtspraak een zeer ruime invulling. Wanneer iemand vraagt om uw auto te lenen gaat u dus beter even na of diegene over een geldig rijbewijs beschikt en geen rijverbod heeft opgelegd gekregen.

Voor personeel van een erkende rijschool die een regelmatig ingeschreven leerling begeleidt die zich voorbereid op een praktisch examen opgelegd krachtens de artikelen 23,2° (het behalen van het rijbewijs na te slagen voor het theoretisch examen) of 38 (het terugkrijgen van een rijbewijs is afhankelijk gemaakt van het slagen voor het praktisch examen) Wegverkeerswet geldt een uitzondering.

3. Niet inleveren rijbewijs na rijverbod (art. 49/1 Wegverkeerswet)

Wanneer het rijverbod door de wijkagent betekend is beschikt u dus over 4 werkdagen om uw rijbewijs op de griffie van de rechtbank die de straf heeft uitgesproeken in te leveren.

Als u het rijbewijs niet (tijdig) binnenbrengt, dan riskeert u:

 • geldboete van 200 euro tot 2000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8 );
 • rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Verzachtende omstandigheden
In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 1 euro mag bedragen. 

Herhaling binnen drie jaar
De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gedaan. Vraag raad aan de experts van IntoLaw als u zonder rijbewijs een ongeval veroorzaakte of uw rijverbod wilt aanvechten via mail of chat 7/7.

2. Rijden tijdens de periode van onmiddellijke intrekking (art. 30 § 3 en 4 Wegverkeerswet)

Bij verschillende verkeersovertredingen is de mogelijkheid voorzien om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken.

Onmiddellijke intrekking en afgifte van het rijbewijs (art. 55 Wegverkeerswet)

Uw rijbewijs kan onder meer onmiddellijk worden ingetrokken in geval van zware alcoholintoxicatie (artikel 34 jo 60 wegverkeerswet), vluchtmisdrijf (artikel 33 wegverkeerswet) of bij gebruik van middelen die de opsporing van inbreuken op de verkeerswetgeving bemoeilijken of verhinderen (artikel 62 wegverkeerswet).

 • Bij een onmiddellijke intrekking mag u geen motorvoertuigen besturen tot u uw rijbewijs terug hebt;
 • Het openbaar ministerie beveelt de politie of ze uw rijbewijs onmiddellijk mogen intrekken of niet;
 • Als uw rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken, wordt u geacht het vrijwillig af te geven aan de politie. Doet u dit niet, dan kan het openbaar ministerie bevelen het in beslag te nemen.

Uitbreiding toepassing onmiddellijke intrekking

Artikel 15 van de Wegverkeerswet zorgt voor een uitbreiding van artikel 55. Daardoor kan het rijbewijs ook ingetrokken worden in volgende gevallen:  

 • bij onmogelijkheid tot ademtest en -analyse;
 • als er duidelijke tekenen van dronkenschap zijn;
 • als de voorwaarden van het alcoholslot overtreden worden.

Wie toch rijdt na onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, riskeert:

 • een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar;
 • en/of een geldboete van 200 euro tot 2000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8);
 • en een rijverbod van ten minste 3 maanden en maximaal levenslang.

Herhaling binnen drie jaar

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

3. Een ongeval zonder rijbewijs veroorzaken

Wie zonder rijbewijs een ongeval veroorzaakt riskeert ook een gevangenisstraf, een fikse geldboete en een lang rijverbod. Bovendien zal u aansprakelijk worden gesteld voor de kosten als u een ongeval veroorzaakt zonder een geldig rijbewijs. Vroeger was het onduidelijk of verzekeringsmaatschappijen in dat geval voor de kosten moesten opdraaien of niet. Vandaag de dag is de wetgeving duidelijk: als u zonder geldig rijbewijs een ongeval veroorzaakt, kan de verzekeraar de kosten op u verhalen. 

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u