Drugs in het verkeer

Artikel 37bis §1 van de Wegverkeerswet bepaalt de stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en daarom wordt het rijden onder invloed ervan bestraft. 

Het gaat om:

 • delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

 • amfetamine

 • methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

 • morfine of 6-acetylmorfine

 • cocaïne of benzoylecgonine

Artikels 62ter §1 en 63 §2 bepalen de maximale waarden van deze stoffen die in uw lichaam mogen aangetroffen worden bij respectievelijk een speekselanalyse en bloedanalyse. We geven u een overzicht:

Stof

Gehalte bij speekselanalyse (in ng/ml)

Gehalte bij bloedanalyse (in ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

1

Amfetamine

25

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

25

Morfine of 6-acetylmorfine

5

10

Cocaïne of benzoylecgonine

10

25

 

Er zal pas overgegaan worden tot een speeksel- of bloedanalyse als de voorgaande speekseltest een positief resultaat geeft.

Ook wie een andere persoon aanzet tot rijden onder invloed van cannabis of andere drugs of begeleider is met het oog op scholing en daarbij onder invloed is van drugs, zal bestraft worden.

Wat zijn de boetes voor rijden onder invloed van drugs?

Wie betrapt wordt op rijden onder invloed van drugs zoals cannabis, mag zich verwachten aan een geldboete van 200 tot 2000 euro. Na vermenigvuldiging met opdeciemen komt dit op 1600 tot 16000 euro. U zal sowieso gedagvaard worden.

Als u binnen de drie jaar na een veroordeling voor rijden onder invloed van drugs betrapt wordt op rijden in staat van dronkenschap, rijden onder invloed van alcohol (alcoholconcentratie van minimum 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht) of opnieuw rijden onder invloed van drugs, zijn de gevolgen als volgt:

 • gevangenisstraf van 1 maanden tot 2 jaar

 • en/of een geldboete van 400 tot 5000 euro (3200 tot 40000 euro na vermenigvuldiging met opdeciemen)

 • een rijverbod van minimum 3 maanden tot 5 jaar of levenslang

Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling worden de gevangenisstraf en geldboetes verdubbeld.

Wanneer zal u gecontroleerd worden op rijden onder invloed van drugs?

Een speekseltest behoort niet tot de standaardcontrole door de politie. Na een verkeersongeval zal u sowieso onderworpen worden aan een drugstest. Daarnaast kan de politie u ook een drugstest laten afleggen wanneer er een vermoeden is dat u rijdt onder invloed van cannabis of andere drugs.

De agenten beschikken daarvoor over een checklist volgens het Koninklijk Besluit van 17 september 2010. Tekenen van drugsgebruik worden onderverdeeld in de categorieën ogen, gezicht, gedrag, gemoedstoestand, taal, gang en andere. Als aan genoeg rubrieken wordt voldaan, gaan ze over tot het afnemen van een speekseltest. 

De speekselanalyse wordt steeds gecontroleerd in een laboratorium dat door de Koning erkend werd. U hebt ook de mogelijkheid om een bijkomend staal te laten afnemen en dit te laten analyseren op uw eigen kosten.

Wanneer volgt er een bloedproef?

Een bloedanalyse is eerder uitzondering dan regel. Artikel 63 van de Wegverkeerswet bepaalt wanneer een bloedanalyse aan de orde is:

 • Als de ademtest een alcoholconcentratie van minstens 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft, en de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden.

 • Als noch de ademtest, noch de ademanalyse kan uitgevoerd worden en de betrokkene duidelijk tekenen van overmatig alcoholgebruik vertoont

 • Als de speekseltest voor drugs positief was, maar een speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd

 • Als noch de speekseltest, noch de speekselanalyse kan worden uitgevoerd en de betrokkene tekenen van drugsgebruik vertoont.

Hebt u nog vragen over rijden onder invloed van cannabis, alcohol, cocaïne of nog andere substanties? Aarzel dan zeker niet om de advocaten van IntoLaw te contacteren of neem alvast een kijkje bij onze FAQ.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Donderdag 19 Augustus 2021

Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed van alcohol is uiteraard een strafbaar feit. Maar wat zijn de verschillende gevolgen van rijden onder invloed in België? In dit artikel legt Intolaw de belangrijkste begrippen uit, de mogelijke tests en analyses in België, alsook de belangrijkste gevolgen en mogelijke sancties in geval van een bewezen hoog alcoholgehalte.

Lees meer
 Hoe flitst een flitspaal?

Dinsdag 17 Augustus 2021

Hoe flitst een flitspaal?

Rijd je sneller dan toegelaten of door het rood licht, dan heb je mogelijks al kennisgemaakt met de werking van een flitspaal. Maar weet je hoe een flitspaal eigenlijk werkt? Met andere woorden: hoe flitst een flitspaal? Daarnaast bekijken we ook de verschillende soorten flitspalen en hoeveel flitspalen er in België staan.

Lees meer
 Hoe betaal ik een verkeersboete?

Maandag 16 Augustus 2021

Hoe betaal ik een verkeersboete?

Onlangs een verkeersboete in de bus ontvangen? In dit document overlopen we de verschillende mogelijkheden om deze verkeersboete te betalen, de boete te betwisten of een ongeldige betaling te corrigeren. Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog vragen? Contacteer dan gerust de experten van Intolaw om gratis advies te vragen en een antwoord op uw vragen te krijgen.

Lees meer
close menu 1u