Drugs in het verkeer

Artikel 37bis §1 van de Wegverkeerswet bepaalt de stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en daarom wordt het rijden onder invloed ervan bestraft. 

Het gaat om:

 • delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

 • amfetamine

 • methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

 • morfine of 6-acetylmorfine

 • cocaïne of benzoylecgonine

Artikels 62ter §1 en 63 §2 bepalen de maximale waarden van deze stoffen die in uw lichaam mogen aangetroffen worden bij respectievelijk een speekselanalyse en bloedanalyse. We geven u een overzicht:

Stof

Gehalte bij speekselanalyse (in ng/ml)

Gehalte bij bloedanalyse (in ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

1

Amfetamine

25

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

25

Morfine of 6-acetylmorfine

5

10

Cocaïne of benzoylecgonine

10

25

 

Er zal pas overgegaan worden tot een speeksel- of bloedanalyse als de voorgaande speekseltest een positief resultaat geeft.

Ook wie een andere persoon aanzet tot rijden onder invloed van cannabis of andere drugs of begeleider is met het oog op scholing en daarbij onder invloed is van drugs, zal bestraft worden.

Wat zijn de boetes voor rijden onder invloed van drugs?

Wie betrapt wordt op rijden onder invloed van drugs zoals cannabis, mag zich verwachten aan een geldboete van 200 tot 2000 euro. Na vermenigvuldiging met opdeciemen komt dit op 1600 tot 16000 euro. U zal sowieso gedagvaard worden.

Als u binnen de drie jaar na een veroordeling voor rijden onder invloed van drugs betrapt wordt op rijden in staat van dronkenschap, rijden onder invloed van alcohol (alcoholconcentratie van minimum 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht) of opnieuw rijden onder invloed van drugs, zijn de gevolgen als volgt:

 • gevangenisstraf van 1 maanden tot 2 jaar

 • en/of een geldboete van 400 tot 5000 euro (3200 tot 40000 euro na vermenigvuldiging met opdeciemen)

 • een rijverbod van minimum 3 maanden tot 5 jaar of levenslang

Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling worden de gevangenisstraf en geldboetes verdubbeld.

Wanneer zal u gecontroleerd worden op rijden onder invloed van drugs?

Een speekseltest behoort niet tot de standaardcontrole door de politie. Na een verkeersongeval zal u sowieso onderworpen worden aan een drugstest. Daarnaast kan de politie u ook een drugstest laten afleggen wanneer er een vermoeden is dat u rijdt onder invloed van cannabis of andere drugs.

De agenten beschikken daarvoor over een checklist volgens het Koninklijk Besluit van 17 september 2010. Tekenen van drugsgebruik worden onderverdeeld in de categorieën ogen, gezicht, gedrag, gemoedstoestand, taal, gang en andere. Als aan genoeg rubrieken wordt voldaan, gaan ze over tot het afnemen van een speekseltest. 

De speekselanalyse wordt steeds gecontroleerd in een laboratorium dat door de Koning erkend werd. U hebt ook de mogelijkheid om een bijkomend staal te laten afnemen en dit te laten analyseren op uw eigen kosten.

Wanneer volgt er een bloedproef?

Een bloedanalyse is eerder uitzondering dan regel. Artikel 63 van de Wegverkeerswet bepaalt wanneer een bloedanalyse aan de orde is:

 • Als de ademtest een alcoholconcentratie van minstens 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft, en de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden.

 • Als noch de ademtest, noch de ademanalyse kan uitgevoerd worden en de betrokkene duidelijk tekenen van overmatig alcoholgebruik vertoont

 • Als de speekseltest voor drugs positief was, maar een speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd

 • Als noch de speekseltest, noch de speekselanalyse kan worden uitgevoerd en de betrokkene tekenen van drugsgebruik vertoont.

Hebt u nog vragen over rijden onder invloed van cannabis, alcohol, cocaïne of nog andere substanties? Aarzel dan zeker niet om de advocaten van IntoLaw te contacteren of neem alvast een kijkje bij onze FAQ.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu