Wat riskeert u?

Welke straf riskeert u bij rijden onder invloed van drugs?

Wie betrapt wordt op rijden onder invloed van drugs zoals cannabis, mag zich verwachten aan een geldboete van 200 tot 2000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8). Na vermenigvuldiging met opdeciemen komt dit op 1600 tot 16000 euro. Je zal sowieso gedagvaard worden.

Herhaling binnen drie jaar

Als je binnen de drie jaar na een veroordeling voor rijden onder invloed van drugs betrapt wordt op rijden in staat van dronkenschap, rijden onder invloed van alcohol (alcoholconcentratie van minimum 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht) of opnieuw rijden onder invloed van drugs, zijn de gevolgen als volgt:

  • gevangenisstraf van 1 maanden tot 2 jaar;
  • en/of een geldboete van 400 tot 5000 euro (3200 tot 40000 euro na vermenigvuldiging met opdeciemen);
  • een rijverbod van minimum 3 maanden tot 5 jaar of levenslang.

Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling worden de gevangenisstraf en geldboetes verdubbeld.

Wanneer zal u gecontroleerd worden op rijden onder invloed van drugs?

Een speekseltest behoort niet tot de standaardcontrole door de politie. Na een verkeersongeval zal u sowieso onderworpen worden aan een drugstest. Daarnaast kan de politie je ook een drugstest laten afleggen wanneer er een vermoeden is dat je rijdt onder invloed van cannabis of andere drugs.

De agenten beschikken daarvoor over een checklist volgens het Koninklijk Besluit van 17 september 2010. Tekenen van drugsgebruik worden onderverdeeld in de categorieën ogen, gezicht, gedrag, gemoedstoestand, taal, gang en andere. Wanneer ten minste drie tekenen verdeeld over ten minste twee verschillende rubrieken worden aangekruist, gaan ze over tot het afnemen van een speekseltest. 

De speekselanalyse wordt steeds gecontroleerd in een laboratorium dat door de Koning erkend werd. Je hebt ook de mogelijkheid om een bijkomend staal te laten afnemen en dit te laten analyseren op jouw eigen kosten.

Wanneer volgt er een bloedproef?

Een bloedanalyse is eerder uitzondering dan regel. Artikel 63 van de Wegverkeerswet bepaalt wanneer een bloedanalyse aan de orde is:

  • Als de ademtest een alcoholconcentratie van minstens 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft, en de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden;
  • Als noch de ademtest, noch de ademanalyse kan uitgevoerd worden en de betrokkene duidelijk tekenen van overmatig alcoholgebruik vertoont;
  • Als de speekseltest voor drugs positief was, maar een speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd;
  • Als noch de speekseltest, noch de speekselanalyse kan worden uitgevoerd en de betrokkene tekenen van drugsgebruik vertoont.
Straffen voor rijden onder invloed van drugs in België | Intolaw | Advocaten | Alcohol en drugs

Bereken je boete

Bereken uw boete
Jeroen Vande Sijpe

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u