Wat riskeert u?

Wat zijn de boetes voor rijden onder invloed van drugs?

Wie betrapt wordt op rijden onder invloed van drugs zoals cannabis, mag zich verwachten aan een geldboete van 200 tot 2000 euro (x opdeciemen, zijnde x 8). Na vermenigvuldiging met opdeciemen komt dit op 1600 tot 16000 euro. U zal sowieso gedagvaard worden.

Herhaling binnen drie jaar

Als u binnen de drie jaar na een veroordeling, die in kracht van gewijsde is gegaan, voor rijden onder invloed van drugs betrapt wordt op rijden in staat van dronkenschap, rijden onder invloed van alcohol (alcoholconcentratie van minimum 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht) of opnieuw rijden onder invloed van drugs, zijn de gevolgen als volgt:

  • gevangenisstraf van 1 maanden tot 2 jaar;
  • en/of een geldboete van 400 tot 5000 euro (3200 tot 40000 euro na vermenigvuldiging met opdeciemen);
  • een rijverbod van minimum 3 maanden tot 5 jaar of levenslang.

Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling worden de gevangenisstraf en geldboetes verdubbeld.

Wanneer zal u gecontroleerd worden op rijden onder invloed van drugs?

Een speekseltest behoort niet tot de standaardcontrole door de politie. Na een verkeersongeval zal u sowieso onderworpen worden aan een drugstest. Daarnaast kan de politie u ook een drugstest laten afleggen wanneer er een vermoeden is dat u rijdt onder invloed van cannabis of andere drugs.

De agenten beschikken daarvoor over een checklist volgens het Koninklijk Besluit van 17 september 2010. Tekenen van drugsgebruik worden onderverdeeld in de categorieën ogen, gezicht, gedrag, gemoedstoestand, taal, gang en andere. Wanneer ten minste drie tekenen verdeeld over ten minste twee verschillende rubrieken worden aangekruist, gaan ze over tot het afnemen van een speekseltest. 

De speekselanalyse wordt steeds gecontroleerd in een laboratorium dat door de Koning erkend werd. U hebt ook de mogelijkheid om een bijkomend staal te laten afnemen en dit te laten analyseren op uw eigen kosten.

Wanneer volgt er een bloedproef?

Een bloedanalyse is eerder uitzondering dan regel. Artikel 63 van de Wegverkeerswet bepaalt wanneer een bloedanalyse aan de orde is:

  • Als de ademtest een alcoholconcentratie van minstens 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft, en de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden;
  • Als noch de ademtest, noch de ademanalyse kan uitgevoerd worden en de betrokkene duidelijk tekenen van overmatig alcoholgebruik vertoont;
  • Als de speekseltest voor drugs positief was, maar een speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd;
  • Als noch de speekseltest, noch de speekselanalyse kan worden uitgevoerd en de betrokkene tekenen van drugsgebruik vertoont.

 

Bereken je boete

Bereken uw boete
Nikita Colpaert

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u