Dagvaarding

1. Het misdrijf

Elke strafprocedure begint met een overtreding van de strafwet.

Afhankelijk van de zwaarte van de straffen onderscheidt men:

 1. Overtredingen: strafbaar met een geldboete van max. 25 euro en een gevangenisstraf van max. 7 dagen en een werkstraf van 20u-45u
 2. Wanbedrijven: strafbaar met een geldboete van 26 euro of meer en met gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en een werkstraf va 45u-300 uur
 3. Misdaden: strafbaar met geldboete van 26 euro of meer en met een gevangenisstraf van 5 jaar of meer

2. Het onderzoek

Nadat een misdrijf plaatsvindt treedt het gerechtelijk apparaat in werking.

In deze fase van het (straf)onderzoek zal informatie verzameld worden omtrent de aard en de omstandigheden van het misdrijf, de identificatie van de dader(s), edm.

Het onderzoek kan leiden tot:

 • seponering van het dossier: het Openbaar Ministerie meent dat er geen voldoende bewijzen gevonden zijn om iemand te vervolgen.
 • voorstel minnelijke schikking: het Openbaar Ministerie formuleert een voorstel tot betalen van een geldboete. De betrokkene zal niet verder worden vervolgd indien hij/zij de geldboete tijdig betaalt.
 • dagvaarding voor de bevoegde strafrechter: het Openbaar Ministerie is van oordeel dat er voldoende bewijzen zijn om de betrokkene te vervolgen voor de strafrechter.

3. De fase voor de rechtbank

De verschillende stappen om tot aan een vonnis te komen worden hieronder en verder in de website toegelicht:

 • De dagvaarding
 • De advocaat
 • Uw strafdossier
 • De zitting
 • De uitspraak / het vonnis
 • Hoger beroep
 • UItvoering van de straf
 • Bevel tot betaling
 • Uw rechten bij een verhoor?
 • Verjaren verkeersboetes?

4. U hebt een dagvaarding ontvangen

Als u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zwaardere overtreding, moet u verschijnen voor de politierechtbank.

Of  uw overtreding ernstig genoeg is om te moeten verschijnen voor de politierechtbank kan u lezen bij de verschillende verkeersinbreuken dan wel ons contacteren.

U hebt wellicht verschillende vragen over wat u precies te wachten staat.

Om de gerechtelijke procedure beter te begrijpen, worden hier alle stappen tot aan het vonnis toegelicht:

 • De Procureur des Konings (Openbaar Ministerie) stuurt een officiële brief waarmee hij u als tegenpartij oproept om voor de rechtbank te verschijnen.

 • De bevoegde gerechtsdeurwaarder komt u deze dagvaarding daarop betekenen.

 • In uw dagvaarding of Pro Justitia vindt u de dag, het uur en de plaats (het adres van de rechtbank en de kamer) waar u moet verschijnen.

 • Daaronder kan u lezen welke feiten u ten laste worden gelegd.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in heel Vlaanderen en Brussel.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u