Het verloop van de procedure

Hoe neemt u kennis van het rijverbod?

  • U zal steeds door de politie in kennis gesteld worden wanneer het rijverbod ingaat.

U had geen kennis van een veroordeling met rijverbod?

  • Wanneer u niet aanwezig was op de zitting en het vonnis nog niet werd betekend kan u nog steeds verzet of hoger beroep aantekenen. Contacteer ons indien wij u hier in kunnen bijstaan.

Wat moet ik doen ?

  • Met het exemplaar van het rijverbod (ondertekend door de politie) en het rijbewijs biedt u zich aan op de griffie van de Politierechtbank waar u werd veroordeeld.
  • U kan dit in principe desgevallend ook door een derde laten aanbieden.

Wanneer moet ik mijn rijbewijs inleveren?

  • U heeft voor de inlevering van uw rijbewijs 4 werkdagen de tijd (Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn echter niet meer in deze termijn inbegrepen) na de dag van kennisgeving van het verval;
  • Het rijverbod gaat in op de 5de werkdag nadat u de kennisgeving heeft ondertekend of aansluit bij het reeds lopend rijverbod.

Opgelet : Deze termijnen zijn bij wet vastgelegd en kunnen niet gewijzigd worden.

Concrete voorbeelden:

1. Kennisgeving op maandag:

Wanneer men de ontvangen en  ondertekende kennisgeving op maandag ontvangen heeft, zal men het rijbewijs en de kennisgeving ten laatste moeten indienen op vrijdag voor 16.00u.

Het rijverbod zal in dit geval ingaan op maandag 00.00u en niet op zaterdag 00.00u.

Aangezien het rijverbod niet kan ingaan op Zaterdagen en zondagen (en wettelijke feestdagen) zal het rijverbod pas ingaan op maandag. (art. 40 Wegverkeerswet)

Indien maandag een wettelijke feestdag is, dan zal het rijverbod pas ingaan op dinsdag.

Met andere woorden kan u wel nog rijden op zaterdag en zondag (eventueel maandag indien dit een wettelijke feestdag is). Echter, doordat u het rijbewijs al had ingeleverd rijdt u dan wel in overtreding met art. 31 Wegverkeerswet, namelijk “niet bijhebben van het rijbewijs”.

Het spreekt voor zich dat deze lacune in de wetgeving niet opportuun is.

2. Kennisgeving op alle andere dagen:

Wanneer men de ontvangen en  ondertekende kennisgeving op (bvb.) dinsdag ontvangen heeft, zal men het rijbewijs en de kennisgeving ten laatste moeten indienen op maandag voor 16.00u.

De verplichting om het rijverbod binnen te brengen binnen de 4 dagen gebeurt overeenkomstig art. 40 Wegverkeerswet, namelijk op werkdagen aan gezien zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet worden meegeteld.

  • Dinsdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende dinsdag 00.00u
  • Woensdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende woensdag 00.00u
  • Dinsdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende donderdag 00.00u
  • Vrijdag: Het rijverbod zal in principe ingaan op de eerstvolgende vrijdag 00.00u

Afhalen van het rijbewijs met volmacht

Wanneer het rijverbod voorbij is maar u kan het rijbewijs niet persoonlijk afhalen zullen de meeste griffies toestaan dat dit rijbewijs wordt afgehaald met een volmacht.

Deze volmacht moet steeds door u geschreven en ondertekend worden. In deze moet de desbetreffende derde bij naam aangeduid worden.

Wij raden u aan om contact op te nemen met de griffie waar het rijbewijs moet worden opgehaald om duidelijkheid te bekomen.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Ook op vragen als wanneer uw rijbewijs wordt ingenomen, geven onze experten graag een antwoord op maat.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u