Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Wat betekent onmiddellijke intrekking van het rijbewijs?

(art. 55 Wegverkeerswet)

Door de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs verliest de titularis ervan tijdelijk het recht om de motorvoertuigen te besturen die hij anders op grond van dat rijbewijs wel zou mogen besturen. Onmiddellijke intrekking wordt bevolen door het Openbaar Ministerie. De politie vraagt hiervoor toestemming aan het Openbaar Ministerie om een rijbewijs tijdelijk te mogen intrekken. Diegene wiens rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken, is gehouden zijn rijbewijs in te leveren op verzoek van de politie, na vordering van het openbaar ministerie dat de intrekking heeft bevolen. Doet hij dit niet, dan mag dit openbaar ministerie het in beslag nemen van het document bevelen. 

Teruggave van het rijbewijs na onmiddellijke intrekking?

(art. 56 Wegverkeerswet)

Het rijbewijs moet worden teruggegeven:

1° na vijftien dagen, behalve indien de politierechtbank de termijn heeft verlengd;

2° na het verstrijken van de door de politierechtbank verlengde termijn;

3° indien de rechter geen verval van het recht tot sturen uitspreekt;

4° indien de houder van een buitenlands rijbewijs die niet voldoet aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te kunnen verkrijgen, het grondgebied verlaat.

Het rijbewijs mag door het openbaar ministerie dat de intrekking ervan heeft bevolen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de houder, vervroegd teruggegeven worden. 

Straf voor het niet inleveren van het rijbewijs?

(art. 58 Wegverkeerswet)

Diegene die zijn rijbewijs niet inlevert aan de verzoekende politie, wordt gestraft met gevangenisstraf van een dag tot een maand en/of met een geldboete van 10 euro tot 4.000 euro. In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 8 euro mag bedragen. De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gedaan. 

Straf voor het rijden tijdens de periode van onmiddellijke intrekking?

(art. 30 § 3 en 4 Wegverkeerswet)

Diegene die een motorvoertuig bestuurt tijdens de periode van onmiddellijke intrekking wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot 2 jaar en/of met geldboete van 1.600 euro tot 16.000 euro en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed. De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om ons contactformulier in te vullen en wij nemen binnen de 24h contact op met u (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies
Pieter Goetghebuer

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u