Drugs in het verkeer

 Drugs in het verkeer

Hoe bepaalt men of ik rijd onder invloed van cannabis, cocaïne, MDMA of nog andere drugs? Wat riskeer ik? De specialisten van IntoLaw verschaffen uitleg.

 

Artikel 37bis §1 van de Wegverkeerswet bepaalt de stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en daarom wordt het rijden onder invloed ervan bestraft. 

Het gaat om:

 • delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

 • amfetamine

 • methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

 • morfine of 6-acetylmorfine

 • cocaïne of benzoylecgonine

 

Artikels 62ter §1 en 63 §2 bepalen de maximale waarden van deze stoffen die in uw lichaam mogen aangetroffen worden bij respectievelijk een speekselanalyse en bloedanalyse. We geven u een overzicht:

Stof

Gehalte bij speekselanalyse (in ng/ml)

Gehalte bij bloedanalyse (in ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

1

Amfetamine

25

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

25

Morfine of 6-acetylmorfine

5

10

Cocaïne of benzoylecgonine

10

25

 

Er zal pas overgegaan worden tot een speeksel- of bloedanalyse als de voorgaande speekseltest een positief resultaat geeft.

Ook wie een andere persoon aanzet tot rijden onder invloed van cannabis of andere drugs of begeleider is met het oog op scholing en daarbij onder invloed is van drugs, zal bestraft worden.

 

Wat zijn de boetes voor rijden onder invloed van drugs?

Wie betrapt wordt op rijden onder invloed van drugs zoals cannabis, mag zich verwachten aan een geldboete van 200 tot 2000 euro. Na vermenigvuldiging met opdeciemen komt dit op 1600 tot 16000 euro. U zal sowieso gedagvaard worden.

Als u binnen de drie jaar na een veroordeling voor rijden onder invloed van drugs betrapt wordt op rijden in staat van dronkenschap, rijden onder invloed van alcohol (alcoholconcentratie van minimum 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht) of opnieuw rijden onder invloed van drugs, zijn de gevolgen als volgt:

 • gevangenisstraf van 1 maanden tot 2 jaar

 • en/of een geldboete van 400 tot 5000 euro (3200 tot 40000 euro na vermenigvuldiging met opdeciemen)

 • een rijverbod van minimum 3 maanden tot 5 jaar of levenslang

 

Bij een nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling worden de gevangenisstraf en geldboetes verdubbeld.

 

Wanneer zal u gecontroleerd worden op rijden onder invloed van drugs?

Een speekseltest behoort niet tot de standaardcontrole door de politie. Na een verkeersongeval zal u sowieso onderworpen worden aan een drugstest. Daarnaast kan de politie u ook een drugstest laten afleggen wanneer er een vermoeden is dat u rijdt onder invloed van cannabis of andere drugs.

De agenten beschikken daarvoor over een checklist volgens het Koninklijk Besluit van 17 september 2010. Tekenen van drugsgebruik worden onderverdeeld in de categorieën ogen, gezicht, gedrag, gemoedstoestand, taal, gang en andere. Als aan genoeg rubrieken wordt voldaan, gaan ze over tot het afnemen van een speekseltest. 

De speekselanalyse wordt steeds gecontroleerd in een laboratorium dat door de Koning erkend werd. U hebt ook de mogelijkheid om een bijkomend staal te laten afnemen en dit te laten analyseren op uw eigen kosten.

 

Wanneer volgt er een bloedproef?

Een bloedanalyse is eerder uitzondering dan regel. Artikel 63 van de Wegverkeerswet bepaalt wanneer een bloedanalyse aan de orde is:

 • Als de ademtest een alcoholconcentratie van minstens 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft, en de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden.

 • Als noch de ademtest, noch de ademanalyse kan uitgevoerd worden en de betrokkene duidelijk tekenen van overmatig alcoholgebruik vertoont

 • Als de speekseltest voor drugs positief was, maar een speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd

 • Als noch de speekseltest, noch de speekselanalyse kan worden uitgevoerd en de betrokkene tekenen van drugsgebruik vertoont.

 

 

Hebt u nog vragen over rijden onder invloed van cannabis, alcohol, cocaïne of nog andere substanties? Aarzel dan zeker niet om de advocaten van IntoLaw te contacteren of neem alvast een kijkje bij onze FAQ.

 

 


Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u