Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Onmiddellijke intrekking en afgifte van het rijbewijs

(art. 55 Wegverkeerswet)

Door de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs verliest de titularis ervan tijdelijk het recht om de motorvoertuigen te besturen die hij anders op grond van dat rijbewijs wel zou mogen besturen. Onmiddellijke intrekking wordt bevolen door het openbaar ministerie. De politie deelt aan de betrokkene mede welk openbaar ministerie de intrekking van het rijbewijs heeft bevolen. Diegene wiens rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken, is gehouden zijn rijbewijs in te leveren op verzoek van de politie, na vordering van het openbaar ministerie dat de intrekking heeft bevolen. Doet hij dit niet, dan mag dit openbaar ministerie het in beslag nemen van het document bevelen. 
 

Teruggave van het rijbewijs na onmiddellijke intrekking

(art. 56 Wegverkeerswet)

Het rijbewijs moet worden teruggegeven:
 
1° na vijftien dagen, behalve indien de politierechtbank de termijn heeft verlengd;
 
2° na het verstrijken van de door de politierechtbank verlengde termijn;
 
3° indien de rechter geen verval van het recht tot sturen uitspreekt;
 
4° indien de houder van een buitenlands rijbewijs die niet voldoet aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te kunnen verkrijgen, het grondgebied verlaat.
 
Het rijbewijs mag door het openbaar ministerie dat de intrekking ervan heeft bevolen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de houder, vervroegd teruggegeven worden. Het rijbewijs dient afgehaald te worden op de griffie van de Politierechtbank te Mechelen, Keizerstraat 20 te 2800 Mechelen op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur of tussen 13.30 en 16.00 uur. Indien het rijbewijs werd afgegeven aan de politie, laat de griffie per brief weten vanaf wanneer het rijbewijs mag afgehaald worden. De afhaling moet niet persoonlijk gebeuren, maar mag gebeuren door een schriftelijk gevolmachtigde. 
 

Straf voor het niet inleveren van het rijbewijs (art. 58 Wegverkeerswet)

Diegene die zijn rijbewijs niet inlevert aan de verzoekende politie, wordt gestraft met gevangenisstraf van een dag tot een maand en/of met een geldboete van 55 euro tot 2.750 euro. In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 5,5 euro mag bedragen. De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gedaan. 
 

Straf voor het rijden tijdens de periode van onmiddellijke intrekking.

(art. 30 § 3 en 4 Wegverkeerswet)

Diegene die een motorvoertuig bestuurt tijdens de periode van onmiddellijke intrekking wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en/of met geldboete van 1.100 euro tot 11.000 euro en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed. De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.
 

Nog vragen?

Heeft u na het surfen door onze website nog vragen of wenst u concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om ons contactformulier in te vullen en wij nemen binnen de 24h contact op met u (weekdagen). U kan ons contact center tijdens de kantooruren ook bereiken op het nummer 09/265.00.65.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.