Hoger beroep

Hoe teken ik beroep aan?

Wanneer u niet akkoord bent met de uitspraak van de rechter, voorziet het Belgische rechtstelsel een aantal rechtsmiddelen om een beroep aan te tekenen. U kunt dus in beroep gaan tegen een vonnis, hier leest u welke stappen u daarvoor moet nemen.

Het is heel belangrijk om zulke middelen, zoals hoger beroep, juist en tijdig in te stellen.

Daarom doet u bij dergelijke beslissingen best een beroep op een advocaat.

Tegen een strafrechtelijke op tegenspraak kan u in principe altijd hoger beroep aantekenen.

Op die manier kan u de zaak opnieuw voorleggen aan een hogere rechtbank. Het hoger beroep wordt door de correctionele rechtbank behandeld.

Wat is de termijn om beroep aan te tekenen?

Na de uitspraak door de politierechtbank hebt u als veroordeelde dertig dagen om beroep in te stellen tegen het tussengekomen vonnis op tegenspraak, waarbij de dag na de uitspraak als eerste dag geldt.

U of uw advocaat stelt beroep in door een grievenformulier in te vullen en neer te leggen op de griffie van de Politierechtbank. Het aantekenen van hoger beroep is kosteloos.

De tegenpartij, in dit geval het Openbaar Ministerie zelf, heeft na het tussengekomen vonnis op haar beurt, in theorie, maximaal 40 dagen om zelf hoger beroep in te stellen.

Wat is verzet en hoe teken ik het aan?

Wanneer uw zaak buiten uw aanwezigheid of vertegenwoordiging werd behandeld, kan u naast hoger beroep ook verzet aantekenen tegen een vonnis bij verstek. Als u verzet aantekent, komt de zaak opnieuw voor bij dezelfde rechter die u initieel heeft veroordeeld.

Bij een verzetsprocedure neemt u best contact op met een advocaat:

  • Het verzet dient immers te gebeuren met hulp van een gerechtsdeurwaarder.
  • De kosten hiervoor variëren rond de 50 à 60 euro maar worden vaak ten laste genomen door uw rechtsbijstandverzekeraar.
  • Het is belangrijk te onderstrepen dat u bij een procedure op verzet geen verzwaring van de straf kan krijgen en dus ook op zich niets te verliezen hebt.

Door een recente wetswijziging is vanaf 29.02.2016 een verzet enkel nog mogelijk wanneer er sprake was van overmacht of u gerechtvaardigde reden hebt dat u niet op de zitting aanwezig was.

Wat wordt bedoeld met cassatie?

Als alle gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet reeds zijn uitgeput, is enkel beroep in cassatie nog mogelijk bij het hoogste gerechtshof, het Hof van Cassatie.

Dit Hof spreekt zich niet uit over de grond van de zaak, maar oordeelt enkel of de bestreden rechterlijke beslissingen de wet schenden of rechtsregels miskennen.

Bij het instellen van een van deze rechtsmiddelen is de bijstand van een raadsman van groot belang. Via onderstaand formulier kan u vrijblijvende informatie en raad inwinnen over uw zaak in hoger beroep.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u