Tijdens het weekend en feestdagen

Veroordeling tot weekendverval?

De rechter kan in zijn vonnis beslissen dat het rijverbod enkel uitgevoerd zal worden van vrijdag 20.00u tot zondag 20.00u en van 20.00u op de vooravond van een feestdag tot 20.00u van diezelfde feestdag.

In deze gevallen is het rijverbod enkel geldig gedurende de vooropgestelde periodes.

Het weekendverval kan niet worden toegestaan wanneer de rechter één van de vier herstelproeven (medische en psychologische proeven, theorie en praktijk) oplegt.

Omruiling van uw rijbewijs in een attest op de griffie

  1. Na de betekening van het vonnis biedt u zich aan op de griffie.
  2. In ruil voor de afgifte van uw rijbewijs krijgt u een attest.

Dienst rijbewijzen van uw woonplaats

  1. Met dit attest en twee pasfoto’s biedt u zich aan bij de dienst rijbewijzen van uw woonplaats.
  2. De verantwoordelijke van de dienst ‘rijbewijzen’ levert een tijdelijk rijbewijs af met een rijverbod dat enkel zal ingaan tijdens weekend- en feestdagen.

Afloop van het rijverbod

  • Na het rijverbod wordt het tijdelijk rijbewijs ingeruild op de griffie voor het permanent rijbewijs en dit op de eerste werkdag na het rijverbod.

Omzetten van weekendverbod of weekendverval naar opeenvolgende dagen?

  • Wanneer er een rijverbod voor 15 dagen wordt uitgesproken dat enkel geldt tijdens weekend en feestdagen, kan men niet zomaar dit te laten omzetten naar 15 opeenvolgende kalenderdagen het rijverbod laten ingaan.
  • Men zal steeds rekening moeten houden met het uitgesproken vonnis.
  • In dit geval zullen de dagen met betrekking tot het rijverbod enkel gedurende weekend- en feestdagen kunnen opgenomen worden.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u