Tijdens het weekend en feestdagen

Veroordeling tot weekendverval

De rechter kan in zijn vonnis beslissen dat het rijverbod enkel uitgevoerd zal worden van vrijdag 20.00u tot zondag 20.00u en van 20.00u op de vooravond van een feestdag tot 20.00u van diezelfde feestdag.

In deze gevallen is het rijverbod enkel geldig gedurende de vooropgestelde periodes.

Het weekendverval kan niet worden toegestaan wanneer de rechter één van de vier herstelproeven (medische en psychologische proeven, theorie en praktijk) oplegt.

Omruiling van uw rijbewijs in een attest op de griffie

  1. Na de betekening van het vonnis biedt u zich aan op de griffie.
  2. In ruil voor de afgifte van uw rijbewijs krijgt u een attest.

Dienst rijbewijzen van uw woonplaats

  1. Met dit attest en twee pasfoto’s biedt u zich aan bij de dienst rijbewijzen van uw woonplaats.
  2. De verantwoordelijke van de dienst ‘rijbewijzen’ levert een tijdelijk rijbewijs af met een rijverbod dat enkel zal ingaan tijdens weekend- en feestdagen.

Afloop van het rijverbod

  • Na het rijverbod wordt het tijdelijk rijbewijs ingeruild op de griffie voor het permanent rijbewijs en dit op de eerste werkdag na het rijverbod.

Omzetten van weekendverbod of weekendverval naar opeenvolgende dagen?

  • Wanneer er een rijverbod  voor 15 dagen wordt uitgesproken dat enkel geldt tijdens weekend en feestdagen, kan men niet zomaar dit te laten omzetten naar  15 opeenvolgende kalenderdagen het rijverbod laten ingaan.
  • Men zal steeds rekening moeten houden met het uitgesproken vonnis.
  • In dit geval zullen de dagen met betrekking tot het rijverbod enkel gedurende weekend- en feestdagen kunnen opgenomen worden.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u