Uw rechten bij een verhoor

1. Beknopte mededeling van de feiten

U hebt het recht beknopt informatie te krijgen over de feiten waarover u zal worden verhoord.

2. Zwijgrecht

 • U bent nooit verplicht uzelf te beschuldigen
 • Nadat u uw identiteit hebt bekend gemaakt, hebt u de keuze om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen.

3. Recht op een vertrouwelijk overleg met advocaat

A. Wanneer?

 • U hebt recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voor het eerste verhoor
 • Wanneer de feiten waarover u verhoord wordt strafbaar zijn met 1 jaar gevangenisstraf of meer

Uitzondering

Bij verkeersfeiten hebt u dit recht niet!

B. Welke advocaat?

 • U mag een advocaat naar keuze raadplegen
 • Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan u een beroep doen op een advocaat via het systeem van de juridische rechtsbijstand die geheel of gedeeltelijk kosteloos is. U kan het formulier met deze voorwaarden opvragen. De aanstelling van een advocaat vraagt u dan bij het bureau van juridische bijstand van de balie.

C. Wijze waarop het vertrouwelijk overleg kan verlopen?

 • U kan éénmalig vragen om het verhoor uit te stellen op een later(e) datum/uur om uw advocaat te raadplegen.
 • U kan kiezen om een telefonisch onderhoud te hebben met uw advocaat, waarna het verhoor kan aanvatten.
 • U kan wachten op de komst van uw advocaat op het politiekantoor.

D. Afstand van dit recht?

 • U bent niet verplicht om een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat
 • U kan hiervan vrijwillig en weloverwogen afstand doen indien u: 

          1. meerderjarig bent

          2. hiervoor een document ondertekend en gedateerd hebt

4. Verhoor op uitnodiging

U kan ook een schriftelijke uitnodiging ontvangen om u aan te bieden voor het eerste verhoor. Indien u een schriftelijke uitnodiging hebt ontvangen waarin de rechten vermeld onder de nummers 1,2 en 3 worden opgesomd en waarin staat dat u geacht wordt een advocaat te hebben geraadpleegd voor u zich aanmeldt voor het eerste verhoor kan u geen uitstel meer krijgen omdat u al eerder een advocaat kon raadplegen.

Welke rechten hebt u tijdens het verhoor?

1. Bij de aanvang van het verhoor

Het verhoor zelf begint met een aantal mededelingen. Buiten de herhaling van de beknopte mededeling van de feiten en het zwijgrecht, wordt u meegedeeld dat:

 • U kan vragen dat alle gestelde vragen en alle gegeven antwoorden worden genoteerd in de gebruikelijke bewoordingen.
 • U kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
 • Uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen dienen.

2. Gebruik van documenten tijdens het verhoor

Bij een ondervraging kan u gebruik maken van documenten die u in uw bezit hebt, zonder dat daarvoor het verhoor kan worden uitgesteld.

U mag, tijdens of na het verhoor, eisen dat deze stukken bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd of ter griffie worden neergelegd.

3. Op het einde van het verhoor

Op het einde van het verhoor krijgt u de tekst van het verhoor te lezen. U kan ook vragen dat het u wordt voorgelezen.

Er zal u gevraagd worden of u iets aan uw verklaringen wil verbeteren of toevoegen.

4. Hulp van een tolk

 • Indien u zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, roept de politie een beëdigde tolk op om u bij te staan tijdens het verhoor. Dit is kosteloos.
 • Indien de ondervrager uw taal beheerst, kan hij uw verklaringen noteren in uw eigen taal.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
 Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

Maandag 13 December 2021

Hoe werkt een drugstest of speekseltest?

De laatste jaren is er een aanzienlijke stijging merkbaar van chauffeurs die een positieve speekseltest aflegden. Maar hoe werkt een speekseltest eigenlijk? En hoelang blijft drugs opspoorbaar? De advocaten van Intolaw geven duiding bij de meest pertinente vragen. U kan ons ook altijd zelf contacteren voor een vrijblijvende vraag.

Lees meer
close menu 1u