De procedure

Hoe verloopt de strafprocedure?

1. Het misdrijf

Elke strafprocedure begint met een overtreding van de strafwet.
Afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf onderscheidt men:

  1. Overtredingen: snelheidsovertredingen, rijden door rood licht, …
  2. Wanbedrijven: diefstal, slagen en verwondingen, …
  3. Misdaden: moord, doodslag, …

Contacteer ons voor een gratis antwoord op al jouw vragen

2. Het onderzoek

Nadat een misdrijf plaatsvindt treedt het gerechtelijk apparaat in werking.
In deze fase van het (straf)onderzoek zal informatie verzameld worden omtrent de aard en de omstandigheden van het misdrijf, de identificatie van de dader(s), edm.

Het onderzoek kan leiden tot:

  • seponering van het dossier: het Openbaar Ministerie meent dat er geen voldoende bewijzen gevonden zijn om iemand te vervolgen.
  • voorstel minnelijke schikking: het Openbaar Ministerie formuleert een voorstel tot betalen van een geldboete. De betrokkene zal niet verder worden vervolgd indien hij/zij de geldboete tijdig betaalt.
  • dagvaarding voor de bevoegde strafrechter: het Openbaar Ministerie is van oordeel dat er voldoende bewijzen zijn om de betrokkene te vervolgen voor de strafrechter.

3. De fase voor de rechtbank

De verschillende stappen om tot aan een vonnis te komen worden hieronder en verder in de website toegelicht:

4. U hebt een dagvaarding ontvangen

Als u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zwaardere overtreding, moet u verschijnen voor de politierechtbank.
Of  uw overtreding ernstig genoeg is om te moeten verschijnen voor de politierechtbank kan u lezen bij de verschillende verkeersinbreuken dan wel ons contacteren.

U hebt wellicht verschillende vragen over wat u precies te wachten staat.
Om de gerechtelijke procedure beter te begrijpen, worden hier alle stappen tot aan het vonnis toegelicht:

  • De Procureur des Konings (Openbaar Ministerie) stuurt een officiële brief waarmee hij u als tegenpartij oproept om voor de rechtbank te verschijnen.

  • De bevoegde gerechtsdeurwaarder komt u deze dagvaarding daarop betekenen.

  • In uw dagvaarding of Pro Justitia vindt u de dag, het uur en de plaats (het adres van de rechtbank en de kamer) waar u moet verschijnen.

  • Daaronder kan u lezen welke feiten u ten laste worden gelegd.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in heel Vlaanderen en Brussel.

Bereken je boete

Bereken uw boete
Laurens Guinée

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u