De procedure

Hoe verloopt de procedure?

1. Het misdrijf

Elke strafprocedure begint met een overtreding van de strafwet.
Afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf onderscheidt men:

  1. Overtredingen: snelheidsovertredingen, rijden door rood licht, …
  2. Wanbedrijven: diefstal, slagen en verwondingen, …
  3. Misdaden: moord, doodslag, …

Contacteer ons voor een gratis antwoord op al jouw vragen

2. Het onderzoek

Nadat een misdrijf plaatsvindt treedt het gerechtelijk apparaat in werking.
In deze fase van het (straf)onderzoek zal informatie verzameld worden omtrent de aard en de omstandigheden van het misdrijf, de identificatie van de dader(s), edm.

Het onderzoek kan leiden tot:

  • seponering van het dossier: het Openbaar Ministerie meent dat er geen voldoende bewijzen gevonden zijn om iemand te vervolgen.
  • voorstel minnelijke schikking: het Openbaar Ministerie formuleert een voorstel tot betalen van een geldboete. De betrokkene zal niet verder worden vervolgd indien hij/zij de geldboete tijdig betaalt.
  • dagvaarding voor de bevoegde strafrechter: het Openbaar Ministerie is van oordeel dat er voldoende bewijzen zijn om de betrokkene te vervolgen voor de strafrechter.

3. De fase voor de rechtbank

De verschillende stappen om tot aan een vonnis te komen worden hieronder en verder in de website toegelicht:

4. U hebt een dagvaarding ontvangen

Als u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zwaardere overtreding, moet u verschijnen voor de politierechtbank.
Of  uw overtreding ernstig genoeg is om te moeten verschijnen voor de politierechtbank kan u lezen bij de verschillende verkeersinbreuken dan wel ons contacteren.

U hebt wellicht verschillende vragen over wat u precies te wachten staat.
Om de gerechtelijke procedure beter te begrijpen, worden hier alle stappen tot aan het vonnis toegelicht:

  • De Procureur des Konings (Openbaar Ministerie) stuurt een officiële brief waarmee hij u als tegenpartij oproept om voor de rechtbank te verschijnen.

  • De bevoegde gerechtsdeurwaarder komt u deze dagvaarding daarop betekenen.

  • In uw dagvaarding of Pro Justitia vindt u de dag, het uur en de plaats (het adres van de rechtbank en de kamer) waar u moet verschijnen.

  • Daaronder kan u lezen welke feiten u ten laste worden gelegd.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in heel Vlaanderen en Brussel.

Bereken je boete

Bereken uw boete

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu