Uw strafdossier

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is eigenlijk een schriftelijke oproep om te verschijnen voor de rechtbank. Op deze dagvaarding leest u waarover de zaak gaat en wat de redenen zijn dat u moet voorkomen. De dagvaarding wordt uitgestuurd op basis van het zogenaamde “strafdossier”, dat ook de basis vormt voor de behandeling van uw zaak voor de rechtbank.

Wat is het belang van een strafdossier?

Een strafdossier vormt uiteraard een cruciaal element in de volledige procedure. Een strafdossier bevat namelijk alle bewijsstukken die tijdens het vooronderzoek zijn samengebracht door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Het vormt dan ook de basis waarop de rechter zich baseert om een uitspraak te doen. Omdat het belang zo groot is, moet u als beklaagde weten wat er in staat, zodat u en uw raadsman de verdediging optimaal kunnen voorbereiden.

Kan ik mijn strafdossier inkijken?

In principe hebben jouw advocaat en jij geen inzage in het strafdossier op het ogenblik dat het onderzoek nog loopt. Enkel uitzonderlijk zal deze inzage worden aangevraagd voordat het onderzoek ten einde is. Van zodra het onderzoek afgerond is door de procureur des Konings, zal deze u en/of uw advocaat op de hoogte stellen of zij u zullen dagvaarden of niet. Vanaf dan, tot vlak voor de zitting van de rechtbank, kan u of uw advocaat het dossier raadplegen om te kijken wat er net aangevoerd wordt door de procureur des Konings

Waar vind ik mijn strafdossier?

Het strafdossier vindt u terug op de griffie van de politierechtbank die uw zaak behandelt. Het is verboden om uw dossier fysiek mee te nemen. Een kopie kan u wel aanvragen, maar dit is tegen betaling.

Wanneer de toelating werd gegeven aan u en uw raadsman om het dossier in te kijken, mogen hier foto's van gemaakt worden. Dat is vaak de meest praktische manier om een kopie te verkrijgen van uw strafdossier, aangezien deze dossiers soms honderd(en) pagina’s kunnen omvatten.

Bereken je boete

Bereken uw boete
Jens van Looy

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u