Uw strafdossier

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is eigenlijk een schriftelijke oproep om te verschijnen voor de rechtbank. Op de dagvaarding leest u waarover de zaak gaat en wat de redenen zijn dat u moet voorkomen.  De dagvaarding wordt uitgestuurd op basis van het strafdossier, dat ook de basis vormt voor de behandeling van uw zaak voor de rechtbank.

  • U of uw raadsman kan een kopij van uw dossier bij de griffie van de bevoegde rechtbank schriftelijk opvragen, om de zitting voor te bereiden. U hebt dus steeds de mogelijkheid om een gerechtelijk dossier in te kijken.
  • Enkel inkijken kan u ook op de griffie, telkens van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Wat is het belang van een strafdossier?

Een strafdossier vormt uiteraard een cruciaal element in de volledige procedure. Een strafdossier bevat namelijk alle bewijsstukken die tijdens het vooronderzoek zijn samengebracht door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Het vormt dan ook de basis waarop de rechter zich baseert om een uitspraak te doen. Omdat het belang zo groot is, moet u als beklaagde weten wat er in staat, zodat u en uw raadsman de verdediging optimaal kunnen voorbereiden. 

Kan ik mijn strafdossier inkijken?

Omdat een strafdossier geheim is, heeft u tijdens het onderzoek niet het recht om dit in te kijken. Een belangrijke utizondering vindt plaats in het geval u als verdachte wordt aangehouden en in voorlopige hechtenis zit. Dan is er sprake van het inzagerecht. Een uitzondering die voortkomt uit het feit dat de rechtbank steeds opnieuw moet oordelen over een eventuele verlenging van de voorlopige hechtenis. 

Helemaal op het einde van het onderzoek kan u het strafdossier inkijken. De periode waarin u dit kunt doen, loopt van de dag van de dagvaarding tot de dag dat uw zaak wordt behandeld.

Waar vind ik mijn strafdossier?

Het strafdossier vindt u terug op de griffie van de politierechtbank die uw zaak behandelt. Het is verboden om uw dossier fysiek mee te nemen. Een kopie kan u wel aanvragen, maar dit is tegen betaling.

Wanneer de toelating werd gegeven aan u en uw raadsman om het dossier in te kijken, mogen hier foto's van gemaakt worden. Een strafdossier is vaak allesbehalve een luchtig document, waardoor foto's vaak een praktische oplossing bieden. De wet bepaalt trouwens dat niet enkel advocaten dit mogen doen, maar elke "belanghebbende". Onder deze term vallen naast de burgerlijke partij en verdachte ook mensen die rechtstreekse belanghebbende vertegenwoordigen. Denk maar aan curators of bewindvoerders.

Bereken je boete

Bereken uw boete
Pieter Goetghebuer

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

Dinsdag 14 December 2021

De privatisering van de trajectcontroles bekeken vanuit een juridisch standpunt

De verruiming van de GAS-Wet geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook beperkte snelheidsovertredingen binnen het eigen grondgebied te bestraffen met een administratieve sanctie. Vijf gemeenten sloten meteen een contract met een aantal privébedrijven om binnen deze nieuwe bevoegdheid trajectcontroles op hun grondgebied te voorzien. Een beperkte investering voor de lokale overheid dus, die als kleine speler logischerwijs het comparatief voordeel verliest. Het idee dat verkeersboetes het voorwerp uitmaken van een particulier verdienmodel, beroerde de gemoederen en lokte bij experts en menig politicus verontwaardiging uit. Los van de politieke bezorgdheden, moet ook vanuit juridisch oogpunt met de grootste omzichtigheid naar een dergelijk samenwerking gekeken worden.

Lees meer
close menu 1u