Tijdens het weekend en feestdagen

Veroordeling tot weekendverval

De rechter kan in zijn vonnis beslissen dat het rijverbod enkel uitgevoerd zal worden van vrijdag 20.00u tot zondag 20.00u en van 20.00u op de vooravond van een feestdag tot 20.00u van diezelfde feestdag.

In deze gevallen is het rijverbod enkel geldig gedurende de vooropgestelde periodes.

Het weekendverval wordt nooit toegestaan (afgeschaft) wanneer de rechter in eenzelfde vonnis een alcoholslot of (herstel)proeven oplegt.

Omruiling van uw rijbewijs in een attest op de griffie

  1. Na de betekening van het vonnis biedt u zich aan op de griffie.
  2. In ruil voor de afgifte van uw rijbewijs krijgt u een attest.

Dienst rijbewijzen van uw woonplaats

  1. Met dit attest en twee pasfoto’s biedt u zich aan bij de dienst rijbewijzen van uw woonplaats.
  2. De verantwoordelijke van de dienst ‘rijbewijzen’ levert een tijdelijk rijbewijs af met een rijverbod dat enkel zal ingaan tijdens weekend- en feestdagen.

Afloop van het rijverbod

  • Na het rijverbod wordt het tijdelijk rijbewijs ingeruild op de griffie voor het permanent rijbewijs en dit op de eerste werkdag na het rijverbod.

Omzetten van weekendverbod of weekendverval naar opeenvolgende dagen?

  • Wanneer er een rijverbod  voor 15 dagen wordt uitgesproken dat enkel geldt tijdens weekend en feestdagen, kan men niet zomaar dit te laten omzetten naar  15 opeenvolgende kalenderdagen het rijverbod laten ingaan.
  • Men zal steeds rekening moeten houden met het uitgesproken vonnis.
  • In dit geval zullen de dagen met betrekking tot het rijverbod enkel gedurende weekend- en feestdagen kunnen opgenomen worden.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.