Hoger beroep

Rechtsmiddel tegen een vonnis/uitspraak

Wanneer u niet akkoord bent met de uitspraak van de rechter, voorziet het Belgische rechtstelsel een aantal rechtsmiddelen om een vonnis aan te vechten.

Het is heel belangrijk om zulke middelen, zoals hoger beroep, juist en tijdig in te stellen.

Daarom doet u bij dergelijke beslissingen best een beroep op een advocaat.

Tegen een veroordeling op tegenspraak kan u in principe altijd hoger beroep aantekenen.

Op die manier kan u de zaak opnieuw voorleggen aan een hogere rechtbank. Het hoger beroep wordt door de correctionele rechtbank behandeld.

Termijn van 30 dagen

Na de uitspraak door de politierechtbank hebt u als veroordeelde dertig dagen om beroep in te stellen tegen het tussengekomen vonnis op tegenspraak, waarbij de dag na de uitspraak als eerste dag geldt.

U of uw advocaat stelt beroep in door een verklaring op de strafrechtelijke griffie. Het aantekenen van hoger beroep is kosteloos.

De tegenpartij, in dit geval het Openbaar Ministerie zelf, heeft na het tussengekomen vonnis op haar beurt 40 dagen om zelf hoger beroep in te stellen.

Termijn van verzet (niemand is verschenen op de zitting)

Wanneer uw zaak buiten uw aanwezigheid of vertegenwoordiging werd behandeld, kan u naast hoger beroep ook verzet aantekenen tegen een vonnis bij verstek. Als u verzet aantekent, komt de zaak opnieuw voor bij dezelfde rechter die u initieel heeft veroordeeld.

Bij een verzetsprocedure neemt u best contact op met een advocaat:

  • Het verzet dient immers te gebeuren met hulp van een gerechtsdeurwaarder.
  • De kosten hiervoor variëren rond de 50 à 60 euro maar worden vaak ten laste genomen door uw rechtsbijstandverzekeraar.
  • Het is belangrijk te onderstrepen dat u bij een procedure op verzet geen verzwaring van de straf kan krijgen en dus ook op zich niets te verliezen hebt.op de zitting aanwezig was.

Door een recente wetswijziging is vanaf 29.02.2016 een verzet enkel nog mogelijk wanneer er sprake was van overmacht of u gerechtvaardigde reden hebt dat u niet

Beroep in cassatie

Als alle gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet reeds zijn uitgeput, is enkel beroep in cassatie nog mogelijk bij het hoogste gerechtshof, het Hof van Cassatie.

Dit Hof spreekt zich niet uit over de grond van de zaak, maar oordeelt enkel of de bestreden rechterlijke beslissingen de wet schenden of rechtsregels miskennen.

Bij het instellen van een van deze rechtsmiddelen is de bijstand van een raadsman van groot belang. Via onderstaand formulier kan u vrijblijvende informatie en raad inwinnen over uw zaak in hoger beroep.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel.

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.