Uw strafdossier

De dagvaarding wordt uitgestuurd op basis van het strafdossier, dat ook de basis vormt voor de behandeling van uw zaak voor de rechtbank.

  • U of uw raadsman kan een kopij van dit dossier bij de griffie van de bevoegde rechtbank schriftelijk opvragen, om de zitting voor te bereiden.
  • Enkel inkijken kan u ook op de griffie, telkens van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.
Een strafdossier bevat alle bewijsstukken die tijdens het vooronderzoek zijn samengebracht door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter.

Welke straf riskeert u?

Indien u een verkeersinbreuk pleegde en hiervoor werd gedagvaard wenst u dan ook graag meer concreet te weten wat u kan verwachten als straf. Wij hebben dan ook gedurende jaren vonnissen verzameld van de diverse politierechtbanken en dit in volledig Vlaanderen en Brussel. 

Laat uw boete, rijverbod of gevangenisstraf onmiddellijk berekenen!

Vul onderstaande boeteformulier in en u ontvangt een accurate inschatting van de straf of boete die u mag verwachten voor uw verkeersovertreding. Wij maken gebruik van uw informatie (uiteraard), de expertise van onze advocaten en onze uitgebreide databank aan vonnissen uit het verleden om de mogelijk boete, duurtijd van het rijverbod of gevangenisstraf te berekenen.

Waarom hebben we welke gegevens nodig? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij u extra informatie of toelichting bezorgen bij de berekening van de boete (bv. omstandigheden, uitzonderingen, etc). Onze advocaten bezorgen u deze telefonisch of via uw e-mailadres, geheel gratis.