Actueel

 Doorstaan uw algemene voorwaarden de storm van de prijsstijgingen

Dinsdag 01 Februari 2022

Doorstaan uw algemene voorwaarden de storm van de prijsstijgingen

Covid-19 was de laatste jaren alomtegenwoordig in de medische sector, maar de laatste tijd drukt het virus toch ook sterk zijn stempel op de bouwsector. Materiaalprijzen van bijvoorbeeld bakstenen, cementproducten maar ook staalproducten, swingen de laatste maanden de pan uit. Deze volatiele prijzen maken het voor aannemers uitermate moeilijk om een nauwkeurige offerte op te maken voor hun eindklant. Het is dan ook uitermate belangrijk dat in de algemene voorwaarden de nodige prijsherzieningsclausules ingeschreven worden om alle toekomstige geschillen zoveel als mogelijk te vermijden. Wanneer we een juridisch licht werpen op deze problematiek, wordt het al snel duidelijk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen overeenkomsten met consumenten (B2C) en met ondernemingen (B2B).

Lees meer
 Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

Vrijdag 08 April 2022

Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

Heb je in jouw leven één of meerdere misdrijven gepleegd? Dan brengt dit een aantal gevolgen met zich mee. Zo kan het moeilijk zijn om een nieuwe job te vinden of om in aanmerking te komen voor een nieuwe woning. Door middel van een strafrechtelijke procedure, met name rehabilitatie of eerherstel, kan je met een schone lei beginnen. Op grond van artikel 621 tot 634 van het wetboek van Strafvordering is het namelijk mogelijk om jouw eerdere veroordelingen uit te wissen.

Lees meer
 Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

Donderdag 24 Maart 2022

Te snel gereden: wanneer ontvang ik mijn verkeersboete?

De politiediensten hebben een termijn van 14 dagen om het PV van de verkeersovertreding op te sturen. Wanneer deze termijn voor het afleveren van het proces-verbaal niet wordt gerespecteerd, dan zal er nog altijd rekening mee gehouden worden en zal het dus ook niet nietig worden verklaard. Het proces-verbaal verliest wel zijn bijzondere bewijswaarde.

Lees meer
 Een ongeval met een voetganger. Altijd in fout?

Woensdag 23 Maart 2022

Een ongeval met een voetganger. Altijd in fout?

De plaats van voetgangers op de openbare weg Voetgangers zijn in beginsel verplicht om het trottoir, voetpad of de gelijkgrondse berm te volgen. Bij afwezigheid van een begaanbaar voetpad of indien voetgangers zich in groep bevinden vergezeld van een leider, mogen zij niettemin de rijbaan volgen, op voorwaarde dat ze zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden.

Lees meer
 Hoeveel promille mag je hebben als bestuurder?

Donderdag 17 Maart 2022

Hoeveel promille mag je hebben als bestuurder?

“Zou ik nog met de wagen rijden na dit pintje?” het is een vraag die velen zich wel eens stellen. Maar wat zijn nu juist de parameters waaraan de politie kan zien of iemand achter het stuur te veel heeft gedronken en wat zijn de gevolgen? Intolaw geeft je een antwoord op de belangrijkste vragen.

Lees meer
 Ben je strafbaar wanneer je dronken fietst?

Donderdag 03 Maart 2022

Ben je strafbaar wanneer je dronken fietst?

Het is een vaak gestelde vraag “Mag je nog fietsen wanneer je te veel op hebt?” Het antwoord is nochtans duidelijk: wanneer je deelneemt aan het verkeer, moet je nuchter zijn. Dit geldt dus ook wanneer je de fiets wil nemen van een feestje naar huis. Dronken fietsen is een strafbaar feit waarvoor je een geldboete, én mogelijks een rijverbod, zal opgelegd worden. In de praktijk merken we dat dronken fietsen bijna uitsluitend wordt bestraft wanneer je als fietser een ongeval veroorzaakt. Al hoeft dit niet noodzakelijk het geval te zijn, want de politiediensten hebben het recht om je ook zomaar op straat te laten blazen terwijl je aan het fietsen bent. Hieronder overlopen we de mogelijke gevolgen en hoe die straffen zich verhouden ten opzichte van autobestuurders.

Lees meer
 1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Dinsdag 08 Februari 2022

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van lachgas

Uit een onderzoek van VIAS blijkt dat 6% van de Belgische bestuurders minstens 1x per maand met de auto rijdt nadat hij of zij lachgas heeft gebruikt. Bij jonge bestuurders ligt dit percentage zelfs een stuk hoger. Lachgas is dan wel niet detecteerbaar door een test, maar het heeft wel een grote invloed op de rijvaardigheid en verkeersveiligheid.

Lees meer
 De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

Maandag 07 Februari 2022

De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

Zowel in de B2C als in de B2B context worden ondernemingen geconfronteerd met wanbetalers. In dit artikel geven we enkele handvaten mee om de wanbetaling van facturen door ondernemingen (B2B) tegen te gaan. Hoewel het aanpakken van wanbetalers slechts een issue is op langere termijn, is het sterk aangewezen om hierop te anticiperen bij het schrijven van uw algemene voorwaarden. Indien er toch geen algemene voorwaarden werden opgenomen aangaande het niet-betalen van een factuur van een onderneming ten aanzien van een andere onderneming, is er een wettelijk vangnet voorzien. Dit wettelijk vangnet is verankerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals hierna besproken.

Lees meer
 Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Maandag 07 Februari 2022

Boetebrief wordt duidelijker, moderner en transparanter

Sinds 2022 zien de onmiddellijke inningen, ook wel beter bekend als de ‘boetebrief’ er in België anders uit. Met deze wijziging was het de bedoeling om de onmiddellijke inningen moderner, duidelijker en beter aangepast aan de overtreder te maken. Het doel was om ervoor te zorgen dat het voor de overtreder eenvoudiger en sneller is om de brief te lezen en de boete te betalen.

Lees meer
 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u