Hoe vul je het Europees Aanrijdingsformulier in?

 Hoe vul je het Europees Aanrijdingsformulier in?

Wanneer je betrokken bent bij een verkeersongeval, is het belangrijk dat het aanrijdingsformulier correct en volledig wordt ingevuld. Dit zal ervoor zorgen dat jouw schade vergoed wordt en dat gerechtelijke procedures vermeden kunnen worden.
Belangrijk om hierbij op te merken is dat het een gezamenlijk aanrijdingsformulier betreft. Wanneer deze door beide partijen wordt ondertekend, zal dit document een grote bewijskracht hebben. Het aanrijdingsformulier maakt namelijk de verantwoordelijkheden van de betrokken bestuurders duidelijk zodat er achteraf geen betwisting meer kan bestaan.

1) De schets van het ongeval (vak nr. 13 van het aanrijdingsformulier):

Als er één punt is waarop je waakzaam moet zijn, dan is het dit wel!

De schets is namelijk het element met de grootste bewijskracht. Met andere woorden, alle elementen die in tegenspraak zijn met deze schets zullen minder gewicht in de schaal leggen.

Maar geen paniek, je hoeft geen Picasso te zijn om een goede schets te maken. Volg gewoon deze tips:

  • Teken zo realistisch mogelijk de indeling van het gebied én de positie van de voertuigen op het ogenblik van de botsing.
  • Gebruik pijlen om de richting van de voertuigen aan te geven op het ogenblik van het ongeval. Pijlen worden vaak vergeten bij het tekenen van de schets. Deze pijlen kunnen gebruikt worden om aan te geven of een van de bestuurders een manoeuvre uitvoerde op het ogenblik van het ongeval. Vb. als de andere bestuurder achteruitreed of inhaalde, is het belangrijk dit in uw schets aan te geven.
  • Vermeld alle elementen die je belangrijk vindt:
    • Het ongeluk gebeurde op een kruispunt en uw verkeerslicht stond op groen? Aarzel niet om "groen licht" aan te geven op de schets.
    • Heb je een stilstaand voertuig ingehaald en is hij op het laatste moment weer opgestart? Geef "stilstaand" aan op de schets, of teken bijvoorbeeld de 4 lichten.
    • Als een van de voertuigen zijn richtingaanwijzers had aangezet, aarzel dan niet om die ook te vermelden.

Zie voorbeeld:

Kortom, hoe vollediger jouw schets is, hoe beter deze zal helpen om de precieze omstandigheden van het ongeval te begrijpen.

Bovendien, kan je ook twee afzonderlijke schetsen maken op het aanrijdingsformulier als je het niet eens bent met de schets van de andere partij.  Aarzel dus niet om vak 13 in tweeën te delen en jouw eigen schets te maken.

Onderteken in ieder geval nooit een aanrijdingsformulier als je niet eens bent met de getekende schets.

2) Omstandigheden (vak nr. 12 van het aanrijdingsformulier):

In dit deel van het aanrijdingsformulier moet je aankruisen welke handeling je verrichtte op het moment van het ongeval. Deze vakken geven de belangrijkste manoeuvres en voorrangsregels van de verkeersregels aan. Het correct invullen ervan zal dus helpen om de omstandigheden van het ongeval te verduidelijken.

3) Opmerkingen (vak nr. 14 van het aanrijdingsformulier):

In dit vak van jouw verslag vermeld je op duidelijke en beknopte wijze de omstandigheden van de overtreding.

Volgens de geldende rechtspraak kan echter geen rekening worden gehouden met opmerkingen die in tegenspraak zijn met het ongevallenverslag. Het is daarom noodzakelijk dat uw waarnemingen en uw schets met elkaar overeenstemmen.

Met andere woorden, dit vakje is een aanvulling op uw schets. Het is dus van belang om in dit vakje uw versie van de feiten aan te geven en de elementen te specificeren die je belangrijk acht om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het ongeval.

Voorbeeld:

4) Plaats en beschrijving van de schade (vakken nr. 10 & 11 van het aanrijdingsformulier)

Het beschrijven en lokaliseren van de schade is ook belangrijk omdat in geval van een geschil over de verantwoordelijkheid, de analyse van de schade soms kan helpen om het verloop van het ongeval beter te begrijpen.

Je moet enkel de schade aan jouw voertuig met een pijl aangeven in vak nr. 10 en jouw schade beschrijven in vak nr. 11.

Er wordt ook aangeraden om foto's te nemen van het eigen voertuig en het voertuig van de tegenpartij na het ongeval.

 

5) Getuigen (vak nr. 5 van het aanrijdingsformulier)

Als iemand getuige was van het ongeval, aarzel dan niet om hem/haar te vermelden op het aanrijdingsformulier. Zijn/haar getuigenis kan van onschatbare waarde blijken in geval van een geschil over de verantwoordelijkheid.

Tot slot is het zeer belangrijk dat je het aanrijdingsformulier pas ondertekent van zodra je akkoord gaat met de uiteengezette elementen. Van zodra je in vak nr. 15 je handtekening plaatst, wordt het aanrijdingsformulier tegenstrijdig én heeft het een sterke bewijskracht.

Als je niet met de andere partij kunt praten, neem dan contact op met de politie. De politie weigert echter vaak om naar de plaats van een ongeval te gaan als er geen gewonden of grote schade is. Zorg er in dat geval voor dat je gezamenlijk het aanrijdingsformulier invult en zoveel mogelijk foto's neemt op de plaats van het ongeval.


Neem contact met ons op

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u