De Invordering van onbetwiste schulden

 De Invordering van onbetwiste schulden

Al op 2 juli 2016 trad de nieuwe procedure met betrekking tot de invordering van onbetwiste schulden buiten de rechtbank om in werking. Dankzij deze procedure werd de snelheid waarop onbetwiste facturen ingevorderd kunnen worden, gevoelig verhoogd. De procedure is dan ook een tijdbesparend alternatief voor de klassieke procedure waarbij een dagvaarding voor de rechtbank werd uitgebracht en er dus een vonnis afgewacht moest worden.
Doel is om de schuldeiser de nodige handvaten te geven om zijn cashflow te beschermen. Op dit moment wordt er enkel voorzien in de invordering van de onbetwiste geldschulden tussen handelaars, zonder tussenkomst van de rechtbank op verzoek van de advocaat, maar dit zou weldra uitgebreid worden naar particulieren. Hoe zo’n procedure verloopt, leest u hier.

Met Pocketlawyer biedt Intolaw u de mogelijkheid om onbetaalde facturen op een kostenefficiënte manier betaald te krijgen. Raadpleeg zeker onze website om de verschillende opties te bekijken of neem rechtstreeks contact met ons op voor meer informatie zodat we u gratis kunnen informeren of deze procedure voor u een meerwaarde biedt.

(niet) betwiste geldschulden

Vooraleer dieper in te gaan op wat deze invorderingsprocedure juist inhoudt, moeten we rekening houden met het feit dat het enkel van toepassing is op niet betwiste facturen of geldschulden. Dat is dan ook de eerste vraag die we moeten beantwoorden.

Een advocaat beoordeelt of een dossier al dan niet betwist is. Daarvoor worden alle stukken bestudeerd. Hier speelt een advocaat al een eerste keer een belangrijke rol.

Blijkt het te gaan om een niet betwiste schuldvordering, vordert de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betaling. De schuldenaar heeft daarop de mogelijkheid om afbetalingen te vragen of de schuld te betwisten. Uiteraard heeft hij op dit punt ook de gelegenheid om de openstaande schuld aan de gerechtsdeurwaarder te betalen waarbij het gevorderde bedrag kan verhoogd worden. De schuldeiser heeft ook het recht om een administratiekost van €40,00 aan te rekenen.

Beëindigen procedure

Als de schuld wordt betaald of van zodra er betwisting wordt gevoerd, wordt de procedure beëindigd. In geval van betwisting kan de schuldeiser zijn vordering inleiden voor de bevoegde rechtbank. In geval van afbetalingstermijnen wordt de procedure opgeschort.

Opmaak proces-verbaal

Volgt er na de aanmaning geen reactie vanwege de schuldenaar binnen de termijn, wordt een proces-verbaal van niet-betwisting opgesteld. Deze PV kan ook opgesteld worden wanneer er afbetalingstermijnen werden toegestaan.

Het proces-verbaal wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging waardoor het dezelfde uitwerking van een vonnis krijgt. De schuldenaar kan zich op dit punt nog wenden tot de beslagrechter om verweer te voeren of tot de rechter ten gronde. Van zodra er betwisting wordt gevoerd, wordt de tenuitvoerlegging geschorst.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over dit onderwerp.


Neem contact met ons op

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u