Stilstaan op een spoorwegovergang

 Stilstaan op een spoorwegovergang

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Op grond van artikel 24,3° Wegcode is het verboden om jouw voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op overwegen die duidelijk een gevaar zouden kunnen betekenen voor andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou hinderen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stilstaan en parkeren. We spreken van stilstaan wanneer je iemand laat in- of uitstappen of wanneer je jouw wagen in- en uitlaadt. We spreken over parkeren wanneer het stilstaan langer duurt dan gewoon iets in- en uit te laden of iemand in- en uit te laten stappen.

Je mag in geen geval de overweg oversteken:

  • wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn
  • wanneer de rode knipperlichten branden
  • wanneer het geluidssein luidt

Wanneer je merkt dat het verkeer zodanig belemmerd is, dan mag je in geen geval de overweg nog oprijden waardoor je het risico zou lopen daar te moeten stoppen.

Het is vervolgens belangrijk om dubbel voorzichtig te zijn teneinde alle ongevallen te vermijden. Je moet controleren of je zonder zorgen de overweg vlot kan oversteken.

In de volgende gevallen dien je te controleren dat geen enkel spoorvoertuig nadert vooraleer je de rijbaan oversteekt:

  • wanneer het een overweg betreft zonder slagbomen en/of verkeerslichten
  • wanneer de lichten derhalve niet werken

Wanneer je dit verbod verbreekt, maak je jezelf schuldig aan een overtreding van de 4de graad. Overtredingen van de 4de graad houden in dat je de veiligheid van andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar kan brengen. Wanneer dit leidt tot een ongeval, zal je bijna onvermijdelijk fysieke letsels oplopen.

Op grond van artikel 29 §1, lid 1 Wegverkeerswet zal je een verval van het recht tot sturen opgelegd krijgen tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van minstens acht dagen en hoogstens vijf jaar en een geldboete tussen 40 en 500 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen (x8).


Neem contact met ons op

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u