Stilstaan op een spoorwegovergang

 Stilstaan op een spoorwegovergang

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Op grond van artikel 24,3° Wegcode is het verboden om jouw voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op overwegen die duidelijk een gevaar zouden kunnen betekenen voor andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou hinderen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stilstaan en parkeren. We spreken van stilstaan wanneer je iemand laat in- of uitstappen of wanneer je jouw wagen in- en uitlaadt. We spreken over parkeren wanneer het stilstaan langer duurt dan gewoon iets in- en uit te laden of iemand in- en uit te laten stappen.

Je mag in geen geval de overweg oversteken:

  • wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn
  • wanneer de rode knipperlichten branden
  • wanneer het geluidssein luidt

Wanneer je merkt dat het verkeer zodanig belemmerd is, dan mag je in geen geval de overweg nog oprijden waardoor je het risico zou lopen daar te moeten stoppen.

Het is vervolgens belangrijk om dubbel voorzichtig te zijn teneinde alle ongevallen te vermijden. Je moet controleren of je zonder zorgen de overweg vlot kan oversteken.

In de volgende gevallen dien je te controleren dat geen enkel spoorvoertuig nadert vooraleer je de rijbaan oversteekt:

  • wanneer het een overweg betreft zonder slagbomen en/of verkeerslichten
  • wanneer de lichten derhalve niet werken

Wanneer je dit verbod verbreekt, maak je jezelf schuldig aan een overtreding van de 4de graad. Overtredingen van de 4de graad houden in dat je de veiligheid van andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar kan brengen. Wanneer dit leidt tot een ongeval, zal je bijna onvermijdelijk fysieke letsels oplopen.

Op grond van artikel 29 §1, lid 1 Wegverkeerswet zal je een verval van het recht tot sturen opgelegd krijgen tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van minstens acht dagen en hoogstens vijf jaar en een geldboete tussen 40 en 500 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen (x8).


Neem contact met ons op

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u