Stilstaan op een spoorwegovergang

 Stilstaan op een spoorwegovergang

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Op grond van artikel 24,3° Wegcode is het verboden om jouw voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op overwegen die duidelijk een gevaar zouden kunnen betekenen voor andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou hinderen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stilstaan en parkeren. We spreken van stilstaan wanneer je iemand laat in- of uitstappen of wanneer je jouw wagen in- en uitlaadt. We spreken over parkeren wanneer het stilstaan langer duurt dan gewoon iets in- en uit te laden of iemand in- en uit te laten stappen.

Je mag in geen geval de overweg oversteken:

  • wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn
  • wanneer de rode knipperlichten branden
  • wanneer het geluidssein luidt

Wanneer je merkt dat het verkeer zodanig belemmerd is, dan mag je in geen geval de overweg nog oprijden waardoor je het risico zou lopen daar te moeten stoppen.

Het is vervolgens belangrijk om dubbel voorzichtig te zijn teneinde alle ongevallen te vermijden. Je moet controleren of je zonder zorgen de overweg vlot kan oversteken.

In de volgende gevallen dien je te controleren dat geen enkel spoorvoertuig nadert vooraleer je de rijbaan oversteekt:

  • wanneer het een overweg betreft zonder slagbomen en/of verkeerslichten
  • wanneer de lichten derhalve niet werken

Wanneer je dit verbod verbreekt, maak je jezelf schuldig aan een overtreding van de 4de graad. Overtredingen van de 4de graad houden in dat je de veiligheid van andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar kan brengen. Wanneer dit leidt tot een ongeval, zal je bijna onvermijdelijk fysieke letsels oplopen.

Op grond van artikel 29 §1, lid 1 Wegverkeerswet zal je een verval van het recht tot sturen opgelegd krijgen tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van minstens acht dagen en hoogstens vijf jaar en een geldboete tussen 40 en 500 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen (x8).


Neem contact met ons op

Actueel

 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
close menu 1u