Stilstaan op een overweg

 Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Op grond van artikel 24,3° Wegcode is het verboden om jouw voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op overwegen die duidelijk een gevaar zouden kunnen betekenen voor andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou hinderen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stilstaan en parkeren. We spreken van stilstaan wanneer je iemand laat in- of uitstappen of wanneer je jouw wagen in- en uitlaadt. We spreken over parkeren wanneer het stilstaan langer duurt dan gewoon iets in- en uit te laden of iemand in- en uit te laten stappen.

Je mag in geen geval de overweg oversteken:

  • wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn
  • wanneer de rode knipperlichten branden
  • wanneer het geluidssein luidt

Wanneer je merkt dat het verkeer zodanig belemmerd is, dan mag je in geen geval de overweg nog oprijden waardoor je het risico zou lopen daar te moeten stoppen.

Het is vervolgens belangrijk om dubbel voorzichtig te zijn teneinde alle ongevallen te vermijden. Je moet controleren of je zonder zorgen de overweg vlot kan oversteken.

In de volgende gevallen dien je te controleren dat geen enkel spoorvoertuig nadert vooraleer je de rijbaan oversteekt:

  • wanneer het een overweg betreft zonder slagbomen en/of verkeerslichten
  • wanneer de lichten derhalve niet werken

Wanneer je dit verbod verbreekt, maak je jezelf schuldig aan een overtreding van de 4de graad. Overtredingen van de 4de graad houden in dat je de veiligheid van andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar kan brengen. Wanneer dit leidt tot een ongeval, zal je bijna onvermijdelijk fysieke letsels oplopen.

Op grond van artikel 29 §1, lid 1 Wegverkeerswet zal je een verval van het recht tot sturen opgelegd krijgen tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van minstens acht dagen en hoogstens vijf jaar en een geldboete tussen 40 en 500 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen (x8).


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
close menu 1u