Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Definitie vluchtmisdrijf

Vluchtmhttps://www.intolaw.be/nl/expertise/verkeersrecht/verkeersinbreuken/vluchtmisdrijf/u-riskeertisdrijf wordt omschreven in artikel 33 van de wegverkeerswet. Lid 1 van dat artikel luidt als volgt:

§1. Met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van 200 tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

1°elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een [verkeersongeval] op een openbare plaats is geweest,

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer vaststaat dat het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is

[…].”

We kunnen dus stellen dat om van vluchtmisdrijf te spreken moet er een verkeersongeval hebben plaatsgevonden waarbij schade werd veroorzaakt, de persoon in kwestie moet niet alleen op de hoogte zijn van het ongeval, maar moet de oorzaak of aanleiding van het ongeval zijn geweest én de persoon moet vervolgens gevlucht zijn mét de intentie om zich aan de vaststellingen te onttrekken.

Laat ons deze voorwaarden één voor één nauwkeurig bekijken:

  1. Er moet een verkeersongeval zijn met schade. Minstens één voertuig dat betrokken is bij een ongeval moet schade hebben. Zelfs de lichtste schade volstaat in dit geval.
  2. De persoon, hetzij de bestuurder of het individu wiens voertuig de oorzaak of aanleiding was van het ongeval, moet van het ongeval op de hoogte zijn, zodat er sprake kan zijn van vluchtmisdrijf.
  3. Daarnaast moet men zich aan de nodige vaststellingen willen onttrekken. Hiermee wordt bedoeld alle vaststellingen die nodig zijn om de verantwoordelijke van het ongeval te kunnen bepalen.

Een belangrijke uitzondering vindt plaats wanneer je de plaats van het ongeval verlaat, maar niet de intentie hebt om je te onttrekken aan de dienstige vaststellingen. In die specifieke situatie is er een herkwalificatie naar artikel 52.2,2° wegverkeersreglement mogelijk, hetgeen de bestraffing voor het niet ter plaatse blijven van het ongeval vaststelt.

Deze herkwalificatie impliceert een lagere straf dan voor het vluchtmisdrijf. Hierop staat (slechts) een minimumgeldboete van 10 euro (x8, de opdeciemen).

Het is daarentegen wel vaak erg moeilijk om aan te tonen dat iemand niet de intentie had om zich aan dienstige vaststellingen te onttrekken.

We kunnen dus stellen dat om van vluchtmisdrijf te spreken moet er een verkeersongeval hebben plaatsgevonden waarbij schade werd veroorzaakt, de persoon in kwestie moet niet alleen op de hoogte zijn van het ongeval, maar moet de oorzaak of aanleiding van het ongeval zijn geweest én de persoon moet vervolgens gevlucht zijn mét de intentie om zich aan de vaststellingen te onttrekken.

Aflopend misdrijf

Vluchtmhttps://www.intolaw.be/nl/expertise/verkeersrecht/verkeersinbreuken/vluchtmisdrijf/u-riskeertisdrijf is een aflopend misdrijf. Dit wil zeggen dat ook maar even de plaats van het ongeval verlaten om bijvoorbeeld een gsm of een rijbewijs te gaan halen al aanleiding zal geven tot vluchtmisdrijf. Ook een briefje achterlaten en dan vervolgens vertrekken, blijft vluchtmisdrijf.

Wat is de straf voor vluchtmisdrijf

Voor de bestraffing moet er een onderscheid gemaakt te worden tussen het vluchtmisdrijf zonder gewonden, het vluchtmisdrijf met gewonden en vluchtmisdrijf met fatale afloop.

Vluchtmisdrijf zonder gewonden

Vluchtmisdrijf zonder gewonden wordt bestraft met mogelijk een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (x8, de opdeciemen) of met een van die straffen alleen. Daarnaast kan de rechter ook een rijverbod opleggen van minimum 8 dagen en maximaal 5 jaar of levenslang. De rechter zal doorgaans bij de bestraffing van een vluchtmisdrijf ook een rijverbod uitspreken, hoewel de wet hem in dit geval niet verplicht.

Vluchtmisdrijf met gewonden

Wanneer er sprake is van vluchtmisdrijf na een verkeersongeval met gewonden dan zal de rechter een straf moeten uitspreken van minimaal 15 dagen gevangenisstraf en maximaal 3 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 400 tot 5.000 euro (x8) of met een van die straffen alleen én daarnaast een rijverbod van minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar of levenslang.

Vluchtmisdrijf met fatale afloop

Wanneer het verkeersongeval dat aan het vluchtmisdrijf voorafgaat een dodelijke afloop kent zal men bestraf worden met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar en met een geldboete van 400 tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen én met een rijverbod van minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar of levenslang. Opdat men zijn rijbewijs na het rijverbod zal terugkrijgen zal men bewijs moeten voorleggen dat men geslaagd is voor het theoretisch en praktisch examen en het medisch en psychologisch onderzoek.

Wanneer men binnen de drie jaar nogmaals vluchtmisdrijf pleegt, zal de overtreder zwaarder bestraft worden. Wanneer het gaat om een vluchtmisdrijf zonder gewonden betreft het minimaal één maand gevangenisstraf en maximaal 4 jaar en met een geldboete van 400 euro en maximaal 5.000 euro (of met een van deze straffen alleen). Daarnaast zal eveneens een rijverbod worden uitgesproken van minimaal 3 maanden én het theoretisch en praktisch examen en het medisch en psychologisch onderzoek.

Indien er sprake is van een herhaling en een vluchtmisdrijf met gewonden of een dodelijke afloop dan dient de rechter een straf op te leggen binnen de volgende marges: een gevangenisstraf van minimaal één maand tot maximaal 8 jaar en een geldboete van 800 euro en maximaal 10.000 euro (x8)(of met een van die straffen alleen) en een rijverbod van minimaal 3 maanden én het theoretisch en praktisch examen en het medisch en psychologisch onderzoek.

Het is bijgevolg van belang om, wanneer u een ongeval veroorzaakt en er niemand in de buurt is, steeds de politie te contacteren zodat zij de nodige vaststellingen kunnen doen om te vermijden dat er sprake is van vluchtmisdrijf. Het is uiteraard ook van belang dat u ter plaatse blijft, totdat de verbalisanten de nodige vaststellingen hebben kunnen doen.


Hebt u nog bijkomende vragen over de gevolgen van vluchtmisdrijf of wenst u gebruik te maken van de expertise van de Intolaw-advocaten in de rechtbank? Aarzel dan niet om ons te contacteren.


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u