Wat is de bebouwde kom?

 Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Een bebouwde kom wordt steeds afgebakend door de verkeersborden F1 (invalswegen) en F3 (uitvalswegen).

Zolang je binnen de zone van een bebouwde kom rijdt, geldt de beperking die je bij het binnenrijden hebt meegekregen. Een zone kan slaan op een volledige wijk, stads-of dorpskern.

Hoe snel mag je in een bebouwde kom rijden?

De snelheid binnen een bebouwde kom is beperkt tot maximaal 50 km/u, tenzij een bord een andere maximumsnelheid aangeeft.

De kans bestaat dat deze snelheid zal verlaagd worden naar 30 km/u aangezien de politieke partijen Vooruit en Groen een voorstel hebben gedaan om 30 km/u de norm te maken in de bebouwde kom.

Wat is de maximum snelheid buiten de bebouwde kom?

Buiten een bebouwde kom geldt op de Vlaamse wegen, die geen wegen met minimaal 2 rijstroken in elke richting gescheiden door een middenberm of autosnelweg zijn, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u. In Wallonië ligt dit op 90 km/u. Let hierbij wel op dat sedert 1 januari 2017 langs deze wegen geen borden meer moeten staan.

Intrekken van rijbewijs

Word je in een bebouwde kom geflitst aan een snelheid die minstens 30 km/u sneller is dan de toegelaten snelheid, ontvang je een dagvaarding voor de politierechtbank. De rechter kan een rijverbod uitspreken en uit de praktijk ervaren we dat dit rijverbod quasi altijd wordt uitgesproken. De periode van een rijverbod kan variëren tussen 8 dagen en 5 jaar.

Ben je in herhaling of recidive, dan is de rechter zelfs verplicht om een rijverbod op te leggen.

Buiten de bebouwde kom verschuift die grens van 30 km/u naar 40 km/u.

Als je een snelheidsovertreding hebt begaan, kan je steeds hieronder je boete berekenen of contacteer een specialist.

 


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u