Wat is de bebouwde kom?

 Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Een bebouwde kom wordt steeds afgebakend door de verkeersborden F1 (invalswegen) en F3 (uitvalswegen).

Zolang je binnen de zone van een bebouwde kom rijdt, geldt de beperking die je bij het binnenrijden hebt meegekregen. Een zone kan slaan op een volledige wijk, stads-of dorpskern.

Hoe snel mag je in een bebouwde kom rijden?

De snelheid binnen een bebouwde kom is beperkt tot maximaal 50 km/u, tenzij een bord een andere maximumsnelheid aangeeft.

De kans bestaat dat deze snelheid zal verlaagd worden naar 30 km/u aangezien de politieke partijen Vooruit en Groen een voorstel hebben gedaan om 30 km/u de norm te maken in de bebouwde kom.

Wat is de maximum snelheid buiten de bebouwde kom?

Buiten een bebouwde kom geldt op de Vlaamse wegen, die geen wegen met minimaal 2 rijstroken in elke richting gescheiden door een middenberm of autosnelweg zijn, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u. In Wallonië ligt dit op 90 km/u. Let hierbij wel op dat sedert 1 januari 2017 langs deze wegen geen borden meer moeten staan.

Intrekken van rijbewijs

Word je in een bebouwde kom geflitst aan een snelheid die minstens 30 km/u sneller is dan de toegelaten snelheid, ontvang je een dagvaarding voor de politierechtbank. De rechter kan een rijverbod uitspreken en uit de praktijk ervaren we dat dit rijverbod quasi altijd wordt uitgesproken. De periode van een rijverbod kan variëren tussen 8 dagen en 5 jaar.

Ben je in herhaling of recidive, dan is de rechter zelfs verplicht om een rijverbod op te leggen.

Buiten de bebouwde kom verschuift die grens van 30 km/u naar 40 km/u.

Als je een snelheidsovertreding hebt begaan, kan je steeds hieronder je boete berekenen of contacteer een specialist.

 


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u