Wat is de bebouwde kom?

 Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Een bebouwde kom wordt steeds afgebakend door de verkeersborden F1 (invalswegen) en F3 (uitvalswegen).

Zolang je binnen de zone van een bebouwde kom rijdt, geldt de beperking die je bij het binnenrijden hebt meegekregen. Een zone kan slaan op een volledige wijk, stads-of dorpskern.

Hoe snel mag je in een bebouwde kom rijden?

De snelheid binnen een bebouwde kom is beperkt tot maximaal 50 km/u, tenzij een bord een andere maximumsnelheid aangeeft.

De kans bestaat dat deze snelheid zal verlaagd worden naar 30 km/u aangezien de politieke partijen Vooruit en Groen een voorstel hebben gedaan om 30 km/u de norm te maken in de bebouwde kom.

Wat is de maximum snelheid buiten de bebouwde kom?

Buiten een bebouwde kom geldt op de Vlaamse wegen, die geen wegen met minimaal 2 rijstroken in elke richting gescheiden door een middenberm of autosnelweg zijn, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u. In Wallonië ligt dit op 90 km/u. Let hierbij wel op dat sedert 1 januari 2017 langs deze wegen geen borden meer moeten staan.

Intrekken van rijbewijs

Word je in een bebouwde kom geflitst aan een snelheid die minstens 30 km/u sneller is dan de toegelaten snelheid, ontvang je een dagvaarding voor de politierechtbank. De rechter kan een rijverbod uitspreken en uit de praktijk ervaren we dat dit rijverbod quasi altijd wordt uitgesproken. De periode van een rijverbod kan variëren tussen 8 dagen en 5 jaar.

Ben je in herhaling of recidive, dan is de rechter zelfs verplicht om een rijverbod op te leggen.

Buiten de bebouwde kom verschuift die grens van 30 km/u naar 40 km/u.

Als je een snelheidsovertreding hebt begaan, kan je steeds hieronder je boete berekenen of contacteer een specialist.

 


Bereken je boete

Actueel

 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Vrijdag 18 November 2022

Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Lees meer
 Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Woensdag 16 November 2022

Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Het parket van Oost-Vlaanderen organiseert een nieuwe actieweek. Alle Oost-Vlaamse politiezones zullen extra controles uitvoeren op het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur. Gebruik je een mobiel apparaat niet in de daartoe bestemde houder, dan riskeer je een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen. De actieweek loopt van 17 november tot 25 november, u bent gewaarschuwd!

Lees meer
close menu 1u