Wat is de bebouwde kom?

 Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Een bebouwde kom wordt steeds afgebakend door de verkeersborden F1 (invalswegen) en F3 (uitvalswegen).

Zolang je binnen de zone van een bebouwde kom rijdt, geldt de beperking die je bij het binnenrijden hebt meegekregen. Een zone kan slaan op een volledige wijk, stads-of dorpskern.

Hoe snel mag je in een bebouwde kom rijden?

De snelheid binnen een bebouwde kom is beperkt tot maximaal 50 km/u, tenzij een bord een andere maximumsnelheid aangeeft.

De kans bestaat dat deze snelheid zal verlaagd worden naar 30 km/u aangezien de politieke partijen Vooruit en Groen een voorstel hebben gedaan om 30 km/u de norm te maken in de bebouwde kom.

Wat is de maximum snelheid buiten de bebouwde kom?

Buiten een bebouwde kom geldt op de Vlaamse wegen, die geen wegen met minimaal 2 rijstroken in elke richting gescheiden door een middenberm of autosnelweg zijn, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u. In Wallonië ligt dit op 90 km/u. Let hierbij wel op dat sedert 1 januari 2017 langs deze wegen geen borden meer moeten staan.

Intrekken van rijbewijs

Word je in een bebouwde kom geflitst aan een snelheid die minstens 30 km/u sneller is dan de toegelaten snelheid, ontvang je een dagvaarding voor de politierechtbank. De rechter kan een rijverbod uitspreken en uit de praktijk ervaren we dat dit rijverbod quasi altijd wordt uitgesproken. De periode van een rijverbod kan variëren tussen 8 dagen en 5 jaar.

Ben je in herhaling of recidive, dan is de rechter zelfs verplicht om een rijverbod op te leggen.

Buiten de bebouwde kom verschuift die grens van 30 km/u naar 40 km/u.

Als je een snelheidsovertreding hebt begaan, kan je steeds hieronder je boete berekenen of contacteer een specialist.

 


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u