Verjaringstermijn strafvordering

1. Hoe en onder welke voorwaarden kunnen strafvorderingen verjaren?

De strafvordering (of strafrechtelijke vervolging) moet binnen een bepaalde termijn plaatsvinden. Anders blijft de overtreding onbestraft en kunt u niet meer worden vervolgd. Dit staat bekend als de verjaringstermijn voor de strafvordering.

In het geval van verkeer moet worden verwezen naar artikel 68 van de Wegverkeerswet. In dit artikel staat dat de verjaringstermijn twee jaar bedraagt vanaf de dag dat het strafbare feit is gepleegd. De Procureur des Konings heeft dus twee jaar om u te vervolgen.

Voor bepaalde overtredingen van de Wegverkeerswet geldt echter een verjaringstermijn van drie jaar:

- Rijden zonder geldig rijbewijs of rijden spijts verval;

- vluchtmisdrijf

- Rijden onder invloed van alcohol of dronkenschap;

- Het besturen van een voertuig dat niet is uitgerust met een alcoholslot, hoewel de geldigheid van uw rijbewijs beperkt was tot voertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot;

- Rijden onder invloed van drugs;

- Een voertuig besturen ondanks een ontzegging van de rijbevoegdheid of zonder opnieuw te hebben deelgenomen aan de herstelexamens die u bij vonnis zijn opgelegd.

Voor verkeersovertredingen die niet onder de Wegverkeerswet vallen, zoals het niet slagen voor een technische keuring, het niet afsluiten van een BA-verzekering of onopzettelijke slagen en verwondingen na een verkeersongeval, is de verjaringstermijn vijf jaar.

Het verstrijken van de termijn van twee, drie of vijf jaar betekent echter niet dat uw zaak daadwerkelijk is verjaard. Dit is de primaire termijn, die moet worden onderscheiden van de secundaire termijn, die begint te lopen binnen de primaire termijn zodra een van de onderzoeks- of proceshandelingen is verricht. In de praktijk betekent dit dat de primaire verjaringstermijn ten hoogste kan worden verdubbeld en dat de exacte verjaringstermijn alleen kan worden geanalyseerd met kennis van het volledige strafdossier. Het spreekt voor zich dat onze advocaten bij het onderzoek van uw dossier systematisch de verjaring van uw strafbaar feit nagaan.

2. Wat zijn de gevolgen van een verjaring van de strafvordering?

De verjaring zorgt ervoor dat de strafvordering wordt uitgedoofd, hetgeen inhoudt dat u niet meer vervolgd kan worden voor de overtreding. U kan dus niet langer worden veroordeel tot een bepaalde straf.  

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u