Tussenkomst Omniumverzekeraar

Waarom wil mijn omniumverzekeraar niet tussenkomen bij schade aan mijn eigen voertuig?

Een omniumverzekering is een facultatieve verzekering die de schade aan uw eigen voertuig dekt, zelfs in geval u zelf in fout bent. De dekking is dus ruimer dan die van uw aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, die alleen schade aan derden dekt.

Aangezien het niet om een verplichte verzekering gaat, zijn de contouren van omniumverzekeringen niet wettelijk vastgelegd. Dit betekent dat verzekeraars een ruime beoordelingsvrijheid hebben bij het opstellen van hun polissen en derhalve elk een specifieke dekking met hun eigen voorwaarden zullen aanbieden.

Wanneer een verzekeringsmaatschappij weigert uw schade te vergoeden, moet uw eerste reflex dan ook zijn de belangrijkste en algemene voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen. In feite voorzien verzekeringsmaatschappijen over het algemeen in uitsluitingen, d.w.z. situaties waarin zij zullen weigeren uit te betalen.

Dit zijn bijvoorbeeld de meest voorkomende oorzaken van uitsluiting:

  • Rijden onder invloed van alcohol, drugs of dronkenschap;
  • Rijden zonder rijbewijs of rijden spijts verval
  • In geval van opzettelijk ongeval;
  • Bij een ongeval ten gevolge van wedstrijden, weddenschappen of uitdagingen;
  • Als de verzekeringspremie niet is betaald;
  • Als uw voertuig geen geldig technisch keuringsbewijs heeft;
  • In geval van schade veroorzaakt of verergerd door dieren en vervoerde voorwerpen, het in- of uitladen daarvan, alsmede door overlading van het voertuig of de aanhangwagen;
  • Als u de waarde van uw voertuig niet correct hebt opgegeven toen u uw verzekering afsloot.

De bewijslast berust bij de verzekeraar.

Bovendien kan in uw polis ook een eigen risico zijn opgenomen. Een eigen risico is een contractueel bepaald deel van de schade dat permanent ten laste van de verzekerde is. In dat geval zal uw verzekeraar u niet het volledige bedrag van uw schade vergoeden, aangezien het bedrag van het eigen risico zal worden afgetrokken en voor uw rekening zal blijven.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u