Onmiddellijke intrekking rijbewijs

1. Waarom wordt mijn rijbewijs onmiddellijk na de feiten ingetrokken voor een bepaalde periode?

Het gaat om een tijdelijke en administratieve veiligheidsmaatregel die wordt genomen in het geval van bepaalde ernstig geachte strafbare feiten. Het is de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs, zoals bepaald in artikel 55 van de Wegverkeerswet.

Indien u door de politie wordt aangehouden na het plegen van een strafbaar feit, kan de Procureur Des Konings de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs bevelen. De belangrijkste overtredingen die tot een onmiddellijke intrekking leiden zijn:

  • Rijden onder invloed van alcohol of dronkenschap;
  • Rijden onder invloed van drugs;
  • Vluchtmisdrijf;
  • Rijden ondanks een rijverbod;
  • Het besturen van een voertuig dat niet is uitgerust met een alcoholslot, hoewel de geldigheid van uw rijbewijs was beperkt tot het besturen van voertuigen die met een dergelijk slot zijn uitgerust;
  • Een 2e, 3e of 4de graads overtreding;
  • Of een snelheidsovertreding van meer dan 20 km/u in een bebouwde kom, een 30 km/u-zone, in de buurt van scholen, in een woonerf of erf of van meer dan 30 km/u.

De procureur des Konings of de politieagent zal u op de hoogte brengen van de onmiddellijke intrekking en zal u ook de termijn meedelen waarbinnen de intrekking zal gebeuren. In de meeste gevallen zal dit een periode van 15 dagen zijn. U bent dan verplicht uw rijbewijs in te leveren. Doet u dat niet, dan kan de bevoegde officier van justitie de inbeslagneming bevelen.

Bovendien kan de procureur des Konings vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn van 15 dagen bij de politierechtbank een verzoek tot verlenging van de intrekking van de vergunning met ten hoogste drie maanden indienen.

2. Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?

Vóór het verstrijken van de aanvankelijk door de procureur gestelde termijn kunt u hem een met redenen omkleed verzoek toezenden teruggave van uw rijbewijs. Deze gunst wordt echter zelden verleend en er moeten dan ook dwingende redenen worden aangevoerd (bv. beroepssituatie).

Aan het einde van de periode van 15 dagen van onmiddellijke intrekking kunt u uw rijbewijs op het politiebureau afhalen.

3. Heeft het feit dat mijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken een impact op mijn vonnis?

Ja, de tijd gedurende welke uw rijbewijs vóór de uitspraak was ingetrokken, wordt in mindering gebracht op de duur van het door de politierechter uitgesproken rijverbod, overeenkomstig artikel 57, § 2, van de Wegverkeerswet.

Met andere woorden, als u wordt veroordeeld tot een rijverbod van een maand (30 dagen), moeten de 15 dagen van onmiddellijke intrekking die u als gevolg van uw overtreding heeft gekregen, in mindering worden gebracht. U heeft dan nog steeds een rijverbod van 15 dagen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u