Boete betwisten

1. Wat is het antwoordformulier?

Wanneer het PV wordt toegezonden aan de persoon die de overtreding heeft begaan, wordt daarbij een antwoordformulier gevoegd. Op dit formulier kunt u uw eventuele opmerkingen kwijt, zoals bezwaren, verzachtende omstandigheden, de identiteit van de bestuurder op het moment van de overtreding, enz.

Dit formulier moet vervolgens binnen 2 weken per post worden teruggestuurd (bij voorkeur per aangetekende zending met ontvangstbewijs en zekere datum van ontvangst).

De verbalisant of de procureur beslist welk gevolg wordt gegeven aan dit antwoordformulier (dat bij het politiedossier wordt gevoegd).

2. Wat is de betwisting?

Op het overschrijvingsformulier (linksboven) worden de referenties van het proces-verbaal (PV-nummer of systeemnummer) vermeld en een (identificatie)code stelt de ontvanger in staat verbinding te maken met de website www.verkeersboetes.be. De ontvanger moet dan de verschillende fasen van de klachtenprocedure volgen en het formulier afdrukken en per post verzenden.

De klacht kan ook telefonisch worden ingediend op het nummer 02/278.55.60.

In geval van betwisting wordt het verzoek om betaling gedurende een maand opgeschort. Een antwoord over de ontvankelijkheid van het bezwaar moet binnen dezelfde termijn worden toegezonden. Een hoorzitting om het geschil op te helderen is mogelijk.

3. Hoe teken ik beroep aan tegen het betalingsbevel?

Binnen 30 dagen na ontvangst van het betalingsbevel kan beroep worden aangetekend bij de politierechtbank (door middel van een verzoekschrift bij de griffie, per aangetekende brief of per e-mail). Het beroep moet met redenen worden omkleed en kan worden ingesteld door een advocaat.

Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard (tijdig en in de juiste vorm, maar ook in de taal van de rechtbank ingediend), wordt het betalingsbevel nietig en ongeldig. In dat geval onderzoekt de rechter de strafbare feiten waarop het betalingsbevel is gebaseerd en past hij, indien deze zijn vastgesteld, het strafrecht toe. De rechtbank zal dus een vonnis wijzen dat kan leiden tot een vermelding in uw strafregister, een mogelijke veroordeling, een of meer verplichte bijdragen en gerechtskosten (waarvoor uw rechtsbescherming kan worden aangesproken).

De bijstand van een advocaat wordt daarom sterk aanbevolen in geval van beroep tegen een betalingsbevel.

4. Wat wordt bedoeld met de zitting?

Het is altijd mogelijk uw argumenten rechtstreeks op de hoorzitting naar voren te brengen, maar de bijstand van een advocaat is, gezien het risico op veroordeling, opnieuw aan te bevelen. De advocaat zal ervoor zorgen dat de zaak zo sterk mogelijk is en zal, indien nodig, zijn of haar deskundigheid gebruiken om u te verdedigen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u