Proces-verbaal

1. Welke informatie vind ik terug in mijn proces-verbaal?

Het initiële proces-verbaal bevat veel belangrijke informatie:

  • Een referentienummer, dat u in staat stelt contact op te nemen met de politiezone om alle nuttige informatie over de gepleegde overtreding te verkrijgen. In geval van immobilisatie of inbeslagneming van het voertuig kunt u een e-mail sturen naar de procureur des Konings om de inbeslagneming of de immobilisatie te laten opheffen. De advocaat kan zo ook toegang krijgen tot uw dossier om te weten te komen in welk stadium het zich bevindt.
  • Een verklaring van de feiten waarvan u wordt beschuldigd, samen met de uitleg van de politie over de feiten.
  • De identiteit van alle bij het incident betrokken partijen en nadere gegevens over het (de) betrokken voertuig(en). In het geval van een snelheidsovertreding zal het alleen uw identiteit bevatten, maar in het geval van een verkeersongeval zal het ook de identiteit bevatten van alle partijen die schade hebben geleden als gevolg van het ongeval.

2. Er staat een fout in mijn proces-verbaal. Wat kan ik hiermee?

Een proces-verbaal dient meestal als basis voor de vervolging. Een fout in uw verslag zal dus alleen worden aanvaard als de rechten van de verdediging erdoor worden geschonden. U dient zich echter bewust te zijn van de waarde die de wetgever aan een proces-verbaal hecht.

De meeste Pv’s zijn alleen geldig voor informatiedoeleinden. Op het gebied van het wegverkeer heeft de wetgever evenwel besloten een bijzondere bewijswaarde toe te kennen aan processen-verbaal. Er zijn echter voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • Het proces-verbaal moet worden opgemaakt door een ambtenaar die bevoegd is om toe te zien op de toepassing van de verkeerswetgeving. Het is echter reeds aanvaard dat zijn bevindingen geldig blijven ongeacht of hij al dan niet in dienst is en of hij al dan niet in uniform is.
  • De bewijskracht is beperkt tot de door de handhavingsambtenaren persoonlijk gedane fysieke vaststellingen. Zij kan dus niet worden toegepast op door hen gemaakte vermoedens of gevolgtrekkingen.
  • Een kopie van het verslag moet binnen 14 dagen na de vaststelling van de feiten aan de overtreder worden toegezonden.

Indien aan de voorwaarden is voldaan, heeft het proces-verbaal een bijzondere bewijswaarde, hetgeen betekent dat de bevindingen in het PV voor waar worden aangenomen, tenzij u het tegenbewijs levert, hetgeen in sommige gevallen niet gemakkelijk is. U zult al het bewijsmateriaal (foto's, documenten, enz.) dat u hebt moeten verzamelen om het aan de rechter te kunnen voorleggen. 

Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, is het proces-verbaal niet nietig, maar verliest het zijn bijzondere bewijswaarde. Het is dus alleen geldig als informatie. Het is dan aan de rechter om de waarde van het verslag te beoordelen. Hij zal daarbij rekening houden met eventuele bekentenissen die u tijdens een verhoor hebt afgelegd.

3. Moet ik het antwoordformulier invullen?

 Het antwoordformulier moet enkel worden teruggestuurd wanneer :

  • U de feiten betwist;
  • De persoon die de overtreding heeft begaan niet de eigenaar van het voertuig is.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u