Onderzoek rijgeschiktheid

1. Wat houdt een onderzoek naar de rijgeschiktheid in?

De procureur kan, in het kader van zijn algemene opsporings- en vervolgingsopdracht, een deskundige aanwijzen om uw rijgeschiktheid te controleren. In dat geval zal de aangewezen deskundige een afspraak maken om een medisch en/of psychologisch onderzoek te verrichten.

Het medisch onderzoek bestaat erin na te gaan of uw lichamelijke en psychische gezondheidstoestand beantwoordt aan de minimale medische normen die zijn vastgesteld in bijlage 6 bij het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998. De arts zal dan een urine- en bloedtest of een haaranalyse uitvoeren om te controleren op drugs- en alcoholindicatoren.

Het psychologisch onderzoek bestaat uit 3 stappen: een gesprek met een psycholoog om uw gedrag in het verkeer na te gaan, verschillende in te vullen vragenlijsten om uw alcohol-, drugs- of ander middelengebruik te beoordelen en wordt afgesloten met een computertest, aan de hand waarvan de deskundige uw reactiesnelheid, oplettendheid en waakzaamheid, alsmede uw accuratesse kan beoordelen.

2. Waarom gebeurt een onderzoek naar rijgeschiktheid?

Bij een verkeersovertreding waarbij alcohol en/of dronkenschap in het spel zijn, of bij rijden onder invloed van drugs, kan de procureur vragen stellen over uw gebruik. Vooral als dit niet uw eerste overtreding is. In geval van twijfel of zelfs op eigen initiatief kan hij deze test laten uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat u in staat bent een voertuig te besturen. Het is de taak van het openbaar ministerie om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.

3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een onderzoek naar rijgeschiktheid?

Na zijn beoordeling kan de arts drie beslissingen nemen:

  • Hij verklaart je geschikt om te rijden;
  • Hij verklaart u ongeschikt om te rijden;
  •  Hij verklaart u geschikt om te rijden met bepaalde beperkingen of onder bepaalde voorwaarden. De verschillende beperkingen en/of voorwaarden zullen in de meeste gevallen voor een bepaalde periode worden opgelegd. Aan het eind van deze periode ondergaat u opnieuw een medisch en/of psychologisch om uw rijgeschiktheid op dit moment na te gaan.

4. Het deskundig verslag verklaart mij ongeschikt om te rijden, ben ik verplicht om mijn rijbewijs in te leveren voor de uitspraak ten gronde?

Om te mogen blijven rijden, moet een Belgische bestuurder voldoen aan de voorwaarden die zijn opgesomd in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Indien een arts u op grond van zijn medisch onderzoek ongeschikt verklaart om een motorvoertuig te besturen, betekent dit dat hij van oordeel is dat u niet voldoet aan de voorwaarden van de genoemde bijlage 6.

U bent dan verplicht uw rijbewijs in te leveren bij de instantie die het heeft afgegeven, in afwachting dat u weer "geschikt om te rijden" wordt geacht. Op grond van artikel 24 van de Wegverkeerswet moet u uw rijbewijs bij deze instantie (meestal uw gemeente) inleveren als u niet voldoet aan de voorwaarden in bijlage 6 hierboven. Het is belangrijk op te merken dat u vier werkdagen heeft om aan deze verplichting te voldoen. Zodra deze periode van vier dagen is verstreken, bent u in overtreding.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u