Dagvaarding

1. Wat is de gemiddelde termijn van dagvaarding na de datum van de feiten?

Het is moeilijk een inschatting te maken van de gemiddelde tijd voordat u wordt gedagvaard. Het hangt inderdaad af van de gepleegde feiten, het parket en de drukte bij de rechtbanken, enz. In de meeste gevallen moet rekening worden gehouden met een periode van minimaal 6 maanden.

2. Waarom duurt dit zolang?

Er zijn vele redenen waarom het zo lang duurt om een dagvaarding te ontvangen: complexiteit van de feiten (wat leidt tot talrijke onderzoekstaken), gerechtelijke achterstand, gebrek aan personeel, enz.

3. Wat is de wachttijd?

Behalve in geval van voorlopige hechtenis (gevangenisstraf) en in dringende gevallen, zal er een termijn van ten minste tien dagen zijn tussen de dagvaarding en de zitting. Dit wordt een "wachttijd" genoemd en is nodig om de gedagvaarde persoon in staat te stellen zijn verdediging te organiseren.

4. Hoe wordt een dagvaarding betekend?

Een dagvaarding wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder (zowel in civiele - als in strafzaken). Het wordt gebruikt om de zaak aan de bevoegde rechter voor te leggen met het oog op een rechterlijke beslissing.

Het is mogelijk om een domicilie te kiezen bij een vertegenwoordiger, hetgeen betekent dat de dagvaarding niet op het werkelijke adres moet worden betekend, maar op het gekozen adres. In de praktijk zijn er echter maar weinig personen (bv. een advocaat) die een dergelijke verantwoordelijkheid aanvaarden..

5. Wat moet ik doen als ik verhuisd ben en gedagvaard word?

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk de nodige stappen onderneemt bij uw gemeente. Alleen op die manier kan het parket en vooral de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding correct betekenen.

Het is mogelijk dat zij niet op de hoogte waren van uw adreswijziging en dat u bij verstek bent veroordeeld (omdat u niet op de hoogte was gebracht van de datum en het tijdstip van de zitting, bent u niet naar de zitting gegaan, maar heeft de rechter desondanks zijn vonnis uitgesproken).

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u