Testen alcohol- of drugsgebruik

1. Welke testen zijn er in verband met alcohol- en/of drugsgebruik?

Alcoholtests

Indien het alcoholgehalte in uw bloed ten tijde van de feiten hoger was dan of gelijk was aan 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (d.w.z. 1,78 g/l bloed) of indien u zich in een staat van herhaling (alcohol of dronkenschap) bevindt, raden wij u ten sterkste aan, voor zover u geen regelmatige drinker bent of indien u met het drinken van alcohol bent gestopt, ten laatste één maand voor uw hoorzitting een bloedonderzoek te laten verrichten, idealiter met inbegrip van de PETH-marker (fosfatidylethanol).

De PETH-marker is een onthoudingsmarker en stelt ons dus in staat te weten welk soort alcoholgebruik u hebt. De resultaten zullen als volgt worden ingedeeld: onthouding van consumptie, geringe consumptie, matige consumptie en overmatige consumptie. Vanwege de nauwkeurigheid ervan eisen sommige rechtbanken in België nu deze test.

Bij ontstentenis van de PETH-marker raden wij u aan bloedonderzoek te laten verrichten op Gamma-GT, CDT (Carbohydraat Deficiënt Transferrin) en ethanol, idealiter drie vóór de hoorzitting, met telkens een maand tussen. De CDT-marker is een marker voor regelmatig en overmatig gebruik. Het zal dus positief zijn wanneer u ongeveer 50 tot 80 gram alcohol per dag consumeert. Maar zelfs een zware occasionele consumptie zal uw CDT-niveau niet beïnvloeden.

Drugstesten

Als u wordt vervolgd voor rijden onder invloed van drugs, raden wij u aan urinetests te ondergaan, idealiter drie vóór de hoorzitting, ongeveer één per maand. U wordt aangeraden u te laten testen op alle drugs.

De mate van positiviteit zal variëren naar gelang van de drugs en de frequentie van gebruik. Het is belangrijk te beseffen dat sommige drugs nog enkele weken na gebruik in de urine kunnen worden opgespoord. Het is daarom raadzaam te stoppen met het gebruik van drugs, zelfs af en toe, voordat u een urinetest uitvoert.

In sommige gevallen, en meer in het bijzonder wanneer er twijfel bestaat over uw rijgeschiktheid, zal de rechter de voorkeur geven aan andere methoden (haaranalyse, forensische expertise, enz.). De bijstand van een advocaat wordt in dergelijke situaties sterk aanbevolen.

2. Bij welke arts moet ik testen voor alcohol- of drugsgebruik afnemen?

Voor bloed- of urineonderzoek kunt u terecht bij uw huisarts of het laboratorium van uw keuze. Let er echter op dat niet alle laboratoria alle markers testen: PETH bijvoorbeeld is een meer specifieke marker en kan niet in alle laboratoria worden verkregen (in de praktijk voeren bijvoorbeeld de laboratoria van SYNLAB dit soort tests uit). Daarom is het belangrijk om bij de bloedafname duidelijk te weten welke markers moeten worden getest.

Het is ook belangrijk dat u van tevoren te weten komt hoe lang het zal duren voordat u de resultaten van de tests krijgt. Afhankelijk van de gevraagde marker en de laboratoria kan het meer of minder lang duren om de resultaten te verkrijgen.

3. Wat zijn de prijzen van de testen voor alcohol- of drugsgebruik?

De prijzen van de analyses zullen variëren naar gelang van de gevraagde markers en de laboratoria.

Bijvoorbeeld (SYNLAB laboratoria):

- voor een bloedonderzoek met PETH-markers, bedragen de kosten ongeveer 50 euro;

- voor een bloedonderzoek met CDT, ethanol, Gamma-GT markers, zijn de kosten ongeveer 20 euro;

- voor een urinetest op THC (cannabis), bedragen de kosten ongeveer 10 euro;

- voor een urinetest voor alle drugs, kunnen de kosten rond de 80 - 90 euro liggen.

4. Wat is de meerwaarde van deze alcohol- of drugstesten?

Deze verschillende analyses zullen de rechtbank geruststellen over een mogelijk problematisch gebruik van alcohol of drugs en zo de rechtbank ertoe aanzetten milder met uw straf om te gaan.

Bovendien zullen deze analyses u, afhankelijk van de rechtbank, een betere kans geven om een uitzondering te krijgen van het alcoholslot of om eventuele medische en/of psychologische onderzoeken te vermijden.

Tenslotte kan het niet overleggen van dergelijke tests de rechtbank verontrusten en doen geloven dat u verslaafd bent aan alcohol of drugs. In zo'n geval kan de rechter u ongeschikt verklaren om te rijden.

Daarom zal uw advocaat uw verdediging afstemmen op de geleverde resultaten om u het best mogelijke resultaat te bezorgen.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u