Aangetekende brief regresvordering

1. Wat is de regresvordering?

Overeenkomstig de artikelen 46 en 47 van het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de overeenkomsten van verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, heeft uw aansprakelijkheidsverzekeraar de mogelijkheid om een recht van regres uit te oefenen en deze kosten van u te vorderen. Dit staat bekend als de regresvordering.

Bij een ongeval zal uw verzekeringsmaatschappij verplicht zijn de slachtoffers van derden te vergoeden. In bepaalde zeer specifieke gevallen die in de bovengenoemde artikelen worden opgesomd, kan zij zich echter tegen u keren en u vragen haar de uitgekeerde bedragen terug te betalen.

De meest voorkomende oorzaken van regres zijn

  • Rijden in staat van dronkenschap
  • Rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene middelen die tot gevolg hebben dat de verzekerde de controle over zijn handelingen verliest;
  • Rijden zonder rijbewijs of rijden spijts verval;
  • Opzettelijke ongevallen.

Het is gebruikelijk dat verzekeringsmaatschappijen u aan het begin van de procedure, en dus ruim voor uw zitting, een brief sturen waarin zij u in kennis stellen van hun hun voornemen tot regres. Wij raden u echter aan het gevorderde bedrag niet rechtstreeks te betalen.

Om haar verhaal te kunnen uitoefenen, moet uw verzekeringsmaatschappij immers bepaalde voorwaarden naleven en de feiten bewijzen die zij aanvoert. Daarom raden wij u aan een advocaat te raadplegen. Hij of zij zal nagaan of aan de voorwaarden voor het uitoefenen van dit verhaal is voldaan en zal u kunnen adviseren over wat u met deze brief moet doen.

Ten slotte kan het bedrag dat in het kader van deze regresvordering van u kan worden gevorderd, niet hoger zijn dan 31.000 euro.

2. Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap:

  • Alcoholintoxicatie is een objectief gegeven dat verwijst naar de toestand van een persoon die een bepaald alcoholgehalte in het bloed heeft ten gevolge van het drinken van alcoholische dranken. Met andere woorden, u bent onder invloed van alcohol zodra u bij een politiecontrole een positieve alcoholtest aflegt.
  • Dronkenschap daarentegen is een subjectief feit en heeft betrekking op het geval waarin de bestuurder op het ogenblik van de overtreding de controle over zijn of haar handelingen heeft verloren ten gevolge van het nuttigen van alcoholische dranken. Aangezien verschillende mensen verschillende toleranties voor alcohol hebben, is het mogelijk dat bij inname van dezelfde hoeveelheid alcohol de ene persoon bedwelmd raakt en de andere niet. Deze toestand wordt over het algemeen subjectief beoordeeld door de politieambtenaren, die bij de controle een controlelijst invullen met bepaalde tekenen die wijzen op een staat van dronkenschap (onduidelijke spraak, verstoord evenwicht, slechte oriëntatie, enz.)

In het kader van de regresvordering is dit verschil van cruciaal belang, aangezien uw verzekeringsmaatschappij alleen regres zal kunnen uitoefenen als u dronken bent. Zij zal dus moeten bewijzen dat u dronken was op het ogenblik van het ongeval.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

close menu 1u