Verdeling gezinswoning bij einde relatie

“Onze klant krijgt de mogelijkheid om het huis in te kopen aan een billijke prijs. Dit alles werd op papier gezet en dient als draft voor de notaris.

Mevrouw komt 2 dagen voor de afspraak met de notaris met volgende bijkomende punten die ze wil laten noteren in de akte:

1. wanneer onze klant iemand zijn domicilie laat plaatsen bij hem, dan moet er een extra vergoeding komen richting haar. (Lees in gewone mensentaal: wanneer onze klant iemand nieuw heeft, en die trekt bij hem in, dan wil mevrouw een vorm van huur of een vergoeding ontvangen.)

2. wanneer onze klant het pand later zou verkopen, dan wil zij de helft van de meeropbrengst.

Kan/mag mevrouw dergelijke zaken eisen? Wetende dat onze klant 100% eigenaar wordt van het pand? Zijn dit rechtsgeldige clausules?”

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

Indien de gezinswoning wordt ‘ingekocht’ impliceert dit dat u het aandeel van uw partner in de eigendom tegen vergoeding overneemt. Dit leidt ertoe dat u voor 100% eigenaar wordt van het onroerend goed.

De notaris zal de verdeling opmaken overeenkomstig de wettelijke bepalingen, waarbij beide partijen de kans krijgen om opmerkingen te formuleren.

In dit stadium kan er tussen partijen een afwijkende regeling worden overeengekomen. Men is immers vrij om overeen te komen wat men wil, op voorwaarde uiteraard dat het de openbare orde niet schendt.

De voorgestelde clausules lijken vanuit juridisch oogpunt op het eerste gezicht rechtsgeldig.

Echter, zowel strategisch als vanuit gevoelsmatig oogpunt, is het opnemen van clausules met uitwerking in de toekomst nefast voor een zgn. nieuwe start en geven in de praktijk ook vaak aanleiding tot allerhande (toekomstige) discussies.

Het lijkt dan ook aangewezen om de overname van de gezinswoning op dit ogenblik finaal te beslechten, bijvoorbeeld door de betaling van een marktconforme prijs.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten?

Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering.

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u