MATERIAALVERHUUR VIA POSTVERZENDINGEN: DO OR DON’T?

Een deel van het materiaal verhuren we via postverzendingen. Dit levert in de praktijk bij het heen- en terugsturen problemen op, omdat er soms stukken missen of zelf volledige bestellingen. Een verzekering afsluiten blijkt niet mogelijk. Kunnen we het risico op één of andere manier beperken?

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

In het kader van een huur-verhuurovereenkomst komt enerzijds de verhuurder een leveringsplicht toe en anderzijds de huurder een teruggaveplicht. Door het heen- en terugsturen te laten verlopen via een post- of pakketbedrijf verlopen de onderscheiden verplichtingen in principe via een derde, hetgeen inderdaad een bepaald risico impliceert. De huurder of verhuurder zijn tot een bepaalde resultaatsverbintenis verbonden, namelijk het bezorgen of het teruggeven van een bepaald goed, maar hebben in principe geen echte vat op het resultaat, net omdat dit wordt waargenomen door een derde. Dit risico is allicht de reden waarom een dergelijke transactie ‘onverzekerbaar’ is.

Een voor de hand liggende oplossing is dat in de onderliggende verhouding tussen enerzijds de verhuurder en het post- of pakketbedrijf en anderzijds de huurder en het post- of pakketbedrijf bepaalde afspraken worden gemaakt om een goede verzending te garanderen. Een dergelijke constructie biedt echter niet de gewenste garanties, net omdat de ene partij geen zeggenschap heeft in de contractuele verhouding tussen de andere partij met het post- of pakketbedrijf, nog minder dat deze daaruit bepaalde rechten kan creëren om bijvoorbeeld de ene of de andere aansprakelijk te stellen. Dit nog los van de kostprijs of administratieve beslommeringen dat een dergelijke constructie met zich meebrengt.

Het verdient dan ook de voorkeur dat deze werkwijze, waarbij een post- of pakketbedrijf wordt ingeschakeld, wordt opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Er zullen specifieke afspraken moeten worden gecreëerd die rekening houden met een dergelijke werkwijze en die de verplichtingen van de huurder en verhuurder daaraan aanpassen.

Conclusie

Materiaalverhuur dat verloopt via een derde, post- of pakketbedrijf, creëert bepaalde risico’s in de leverings- en teruggaveverplichting van de partijen. Deze risico’s kunnen op voorhand worden aangeduid, opgelost of ingedekt via bepaalde clausules die worden opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Actiepunten

Concreet worden de Algemene Voorwaarden best geanalyseerd en aangevuld/aangepast aan de realiteit, waarbij in bepaalde gevallen een derde wordt ingeschakeld om de levering en teruggave van het verhuurde goed te verzorgen.   

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten.
 

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u