Huurwaarborg handelshuur

Uw vraag

"Klant heeft door corona haar winkel moeten stopzetten. De situatie wordt met de verhuurder besproken omdat ze het pand eerder moet opzeggen. De eigenaar begrijpt de situatie en er wordt een opzegbrief gestuurd zoals het hoort. Mijn klant begint met de totale uitverkoop en ondertussen komt de nieuwe huurder al kijken naar het pand. De klant vraagt haar borg terug, want ze heeft de mazouttank gevuld voor 2.000,00 euro en de eigenaar een gloednieuwe winkel gegeven. De klant hoort niks van zowel eigenaar als immo kantoor.

Kan hier iets aan gedaan worden?"

Uw advies

Wij hebben je vraag laten bekijken door onze juridische experten.

De concrete vraag die zich hier stelt is welke rechten de huurder heeft ten aanzien van de verhuurder met betrekking tot de huurwaarborg.

De huurwaarborg in handelshuur is niet wettelijk geregeld waardoor de huurwaarborg vrij kan overeengekomen worden tussen de partijen. Er is dus ook geen beperking tot twee maanden huur zoals wel het geval is bij woninghuur. Dit betekent dat we ons tot de overeenkomst moeten richten om de rechten en plichten van de verschillende partijen te achterhalen. In artikel 7 van de overeenkomst werd de huurwaarborg bepaald. In ditzelfde artikel werd verder ook opgenomen dat de huurwaarborg zal worden vrijgegeven wanneer de volledige nakoming van alle verbintenissen van de huurder zijn vastgesteld door de verhuurder.

In casu ging de verhuurder niet akkoord met de teruggave van de huurwaarborg aangezien de huurder volgens hem bepaalde verplichtingen niet is nagekomen. De verhuurder zal dit wel middels schriftelijk bewijs moeten aantonen.

Er werd telefonisch toegelicht dat de huurder een aantal werken heeft uitgevoerd (o.m. installeren vloerverwarming) die een meerwaarde van het pand met zich zouden meebrengen.

Artikel 9 van de handelshuurwet bepaalt het volgende: “Wanneer verbouwingen zijn uitgevoerd op kosten van de huurder, met uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord van de verhuurder of krachtens een rechterlijke beslissing, kan de verhuurder, behoudens andersluidende overeenkomst, de verwijdering ervan bij het vertrek van de huurder niet vorderen, maar hij kan zich ertegen verzetten. Indien de verbouwingen niet worden verwijderd, heeft de verhuurder de keus om ofwel de waarde van de materialen en het arbeidsloon te vergoeden, ofwel een bedrag te betalen, dat gelijk is aan de door het onroerend goed verkregen meerwaarde.”

Wanneer de werken die werden uitgevoerd door de tegenpartij een meerwaarde met zich meebrengen kan er dus wel degelijk een vergoeding geëist worden voor deze werken door de huurder.

Voorstel concrete actie

Intolaw kan een ingebrekestelling opmaken waarin de huurwaarborg wordt teruggeëist. Verder kan in de ingebrekestelling ook een vergoeding worden gevorderd voor de door het onroerend goed verkregen meerwaarde die de uitgevoerde werken met zich meebrachten. Indien de verhuurder hier negatief of niet op reageert kan de verhuurder worden gedagvaard voor het vredegerecht.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten.

Dit advies wordt kosteloos aangeboden. Je makelaar is jouw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u