Schadevergoeding eisen zonder grondslag

Een onderneming (in casu een hondensalon) heeft aan een consument een boete van 100 EUR aangerekend wegens het niet opdagen op een afspraak, een zogeheten ‘no show fee’. De consument wenst te weten of deze boete rechtmatig is.

Juridische analyse:

In het Belgische recht kunnen partijen in principe, op grond van de contractsvrijheid, zelf bepalen wat de inhoud is van een overeenkomst. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld onderling afspreken wat de sanctie zal zijn bij het niet-naleven van de overeenkomst (zoals onder meer het niet-opdagen op een afspraak).

Aangezien consumenten echter traditioneel worden gezien als de zwakkere contractspartij, dient een overeenkomst tussen een onderneming en consument aan bepaalde regels te voldoen. Zo mag dergelijke overeenkomst geen onrechtmatig beding inhouden. Een beding is bijvoorbeeld onrechtmatig wanneer een onderneming zichzelf het recht geeft om een schadevergoeding te eisen van de consument (bijvoorbeeld wanneer de consument niet komt opdagen op de afspraak) terwijl er omgekeerd geen sanctie is voor de onderneming wanneer zij haar verbintenissen niet naleeft. In dat geval is er namelijk een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen. Dergelijk beding is nietig, d.w.z. dat de boete geen grondslag heeft.

In de hypothese dat de consument zelfs geen overeenkomst heeft afgesloten met de onderneming, heeft de onderneming geen contractuele grondslag om de schadevergoeding te eisen. Bij het innen van de boete zal het aan de onderneming toekomen om te bewijzen dat er een (mondeling) contract is afgesloten en dat zij haar voorwaarden (zijnde de no show fee) op voorhand heeft medegedeeld.

Het is met andere woorden te betwijfelen dat een onderneming haar (al dan niet contractuele) aanspraak hard kan maken en aldus kan zij niet zomaar een boete eisen van de consument. De consument dient dan ook de onderneming aan te schrijven in die zin, met de vermelding van de toepasselijke consumentenwetgeving.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten!

 

Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u