De aansprakelijkheid van een aannemer bij uitgevoerde werken

Wat indien de aannemer (dakwerker) de werken niet correct heeft uitgevoerd?

Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

Bij het uitvoeren van werken is een aannemer gebonden aan zogeheten ‘regels van de kunst’. Onder regels van de kunst verstaat men althans het geheel van technische kennis, onder meer normen, technische voorschriften, regels inzake stevigheid en veiligheid, op een bepaald moment in de tijd verworven in de bouwsector. Met andere woorden: het werk van een aannemer moet wel degelijk aan bepaalde minimumvereisten voldoen. Van een normaal, zorgvuldig en vooruitziend aannemer mag met name worden verwacht dat hij de regels van de kunst naleeft.

Er zijn verschillende wegen te bewandelen wanneer een aannemer de werken niet goed uitvoert:

  1. Tijdelijke oplossing: de exceptie van niet-nakoming of ENAC
  2. Bij voldoende ernst: de aannemer aansprakelijk stellen op grond van artikel 1792 OBW
  3. De uitvoering in natura vorderen ten laste van de aannemer
  4. De ontbinding van de aannemingsovereenkomst vorderen ten laste van de aannemer (mits schadevergoeding)

Als tijdelijke oplossing kan de tegenpartij op basis van het ENAC-principe weigeren om een gedeelte van de prijs te betalen, zelfs zonder voorafgaandelijke machtiging van een rechter. Er zijn wel bepaalde voorwaarden na te leven alvorens een ENAC kan worden ingeroepen.

Daarnaast kan een aannemer aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 1792 OBW voor de niet-correct uitgevoerde werken. Dit is de zogeheten ‘tienjarige aansprakelijkheid’ waardoor aannemers alsook architecten gebonden zijn. Er zijn opnieuw enkele basisvoorwaarden opdat een aannemer aansprakelijk kan worden gesteld. Zo moet er onder meer sprake zijn van een gebrek dat de stabiliteit of de stevigheid van het gebouw in het gevaar (kan) brengen.

Voorstel concrete actie

Op grond van het algemeen verbintenissenrecht is het mogelijk, voor wie de verbintenis niet (correct) is uitgevoerd, hetzij de uitvoering in natura te vorderen, hetzij de ontbinding van de overeenkomst. Met andere woorden is het mogelijk om te vorderen dat de aannemer de werken wel correct zal uitvoeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden ten laste van de aannemer.


Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten.
Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u