Onbetaalde factuur opmaak postinterventiedossier

Uw vraag

“Er is nog geen postinterventiedossier en EPB-aangifte opgemaakt kunnen worden en daarom zijn de verwachte diensten van AC.BV dus ook nog niet (volledig) geleverd. Om die reden lijkt het mij ook niet opportuun wel al een factuur te betalen die verwijst naar volgende 2 items: "Einddossier postinterventie" & "Opmaak energieaangiftedocumenten voor het VEA."

Analyse

Wij hebben je vraag laten bekijken door onze juridische experten.

Eerst en vooral is het belangrijk om te bekijken welke afspraken op voorhand werden gemaakt tussen uw verzekerde en AC.BV met betrekking tot de facturatie.

Indien in de offerte (die wij niet ter beschikking hebben) bijvoorbeeld vermeld staat dat er pas zal gefactureerd worden nadat de prestaties werden geleverd door AC.BV, heeft uw verzekerde uiteraard het recht om de factuur in kwestie te protesteren.

Het is echter ook mogelijk dat er in de offerte (of in de facturatievoorwaarden) vermeld wordt dat er zal gewerkt worden op basis van provisiefacturen of dat na een bepaalde periode hoe dan ook zal overgegaan worden tot facturatie. Om hier meer duidelijkheid te kunnen scheppen zouden we zicht moeten hebben op de offerte en de factuurvoorwaarden.

Het is namelijk zo dat artikel 1184 van het Oud Burgerlijk Wetboek bepaalt dat overeenkomst tot wet strekt. Dit houdt concreet in dat partijen zich moeten gedragen naar hetgeen ze overeengekomen zijn.

Uw verzekerde zal als particulier echter wel wat extra beschermd worden, zo zal AC.BV duidelijk (d.m.v. schriftelijk bewijs) moeten kunnen aantonen dat de factuurvoorwaarden werden overgemaakt aan uw verzekerde. Verder is het ook zo dat het niet-protesteren van de factuur door uw verzekerde niet aanzien zal worden als een aanvaarding van de factuur (tussen twee ondernemingen zou dit namelijk wel het geval zijn).

Voorstel concrete actie:  

De factuur kan dus wel degelijk nog steeds geprotesteerd worden, hiervoor wordt wel best professionele bijstand ingeschakeld zodanig dat de correcte juridische gronden kunnen opgenomen worden in het protest.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten.

Dit advies wordt kosteloos aangeboden. Je makelaar is jouw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u