De betwiste eindfactuur van een aannemer

Vraag
Wat indien een aannemer een foutieve eindfactuur stuurt?  

Analyse
Wij hebben uw vraag laten bekijken door onze juridische experten.

Een contractspartij die niet akkoord is met een (eind)factuur, moet de factuur best zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan protesteren. Wij raden aan om een factuur steeds schriftelijk (via e-mail of aangetekende zending) te protesteren met het oog op bewijs. Wanneer een contractspartij bijvoorbeeld nalaat om een factuur te protesteren, dan kan dit later eventueel door een rechter worden gekwalificeerd als een stilzwijgende aanvaarding van de factuur.

Naast het eigenlijk protest van de factuur is het aangewezen om schriftelijk neer te schrijven waarom de factuur werd geprotesteerd en dit ter kennis te stellen van de contractspartij. Indien het bedrag op de eindfactuur niet klopt, probeer dan weer te geven waarom het bedrag niet klopt (bijvoorbeeld: er werden meer uren aangerekend dan er in realiteit werden gepresteerd, er werden materialen aangerekend die niet werden gebruikt,…).

Voorstel tot concrete actie

Wanneer een contractspartij niet reageert of enige reactie weigert, is het aangeraden om hem/haar aangetekend aan te schrijven. Indien er nadien nog geen reactie komt, kan het aangewezen zijn om een advocaat in te schakelen om de verdere communicatie op zich te nemen. Een advocaat kan op zijn of haar beurt nagaan of er eventueel een schadevergoeding kan worden gevorderd wanneer de contractspartij niet te goeder trouw handelt, dan wel wanneer de contractspartij (onrechtstreekse) schade veroorzaakt. Een advocaat kan zowel in de minnelijke fase als in een gerechtelijke fase bijstand verlenen.

Heb je nog een vraag of wens je dat onze juridische experten dit verder met jou opnemen? Laat het ons weten!

Dit advies werd u kosteloos aangeboden. Uw makelaar is uw beste verzekering…

Neem contact met ons op

Vraag ons gratis advies

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u